Babytsunami is onzin

Het zogenoemde vruchtbaarheidscijfer in Nederland neemt gemiddeld genomen af. Zodanig dat het aantal inwoners zonder immigratie gestaag zou dalen. Bevolkingsstatisticus Flip van Dyke heeft in een artikel cijfers over het aantal geboorten in Nederland op een rijtje gezet.

De door bepaalde politieke stromingen uitgesproken verwachting dat de bevolkingsgroep met een islamitische achtergrond daarentegen stevig zal groeien door haar hoge vruchtbaarheidscijfer – de zogenaamde babytsunami – blijkt niet gewettigd. De verzameling van Turkse en Marokkaanse vrouwen laat een vruchtbaarheidscijfer van 2,1 zien. Dat is dus precies genoeg om de bevolkingsgroep in stand te houden.

6 gedachten over “Babytsunami is onzin”

  1. Natuurlijk, die mensen willen ook een normaal leven, en niet constant in de luierstront zitten :).

  2. De bevolking zal over tien twintig jaar zodanig afnemen (hoge sterftecijfers (vergrijzing), lage geboortencijfers (een kind is ‘duur’ en ook bij de immigrantengezinnen wordt het fenomeen groot gezin steeds schaarser omdat opleiding en carrière voorrang hebben op een gezin)) dat het huidige Fort Europa met zijn potdichte beleid ten aanzien van migratie alleen maar negatieve effecten op de economie zal hebben (tekort aan verpleegsters in de verzorgingstehuizen, kennismigratie vanuit Europa naar China en VS, tekort aan geschoold personeel, geen economische vernieuwing). Er komen krimpregio’s, zoals die voorheen alleen in het Centraal Massief in Frankrijk te zien waren en nu al gedeeltijk in Limburg en Groningen kunnen worden waargenomen. Het kan niet anders dan dat er weer een flexibeler en minder star beleid ten aanzien van migratie moet (!) worden gevoerd, ook al is dat geen populaire boodschap voor de lutsers die zich door het populistische en xenofobe gekwaak in laten pakken. Anders wordt Europa behoorlijk ontvolkt, raakt het achterop tegenover de andere economische blokken (China, VS, Mercosul, etc.) en wordt het net zo aantrekkelijk om te wonen als het Centraal Massief in de jaren zestig of Oost-Duitsland.

  3. De komende decennia zal het sociale vangnet verdwijnen, zodat je voor je oude dag weer aangewezen bent op een groot gezin. Ik zou dus alvast maar beginnen als ik jullie was.

  4. Keira Schreef:

    @4 Eh Salonsocialist, pech, eieren zijn op.

    zolang je maar broeds kan zijn 😀 kan je eitje lenen ….

Reacties zijn gesloten.