Ambtenaren morren over mondsnoerderij Ufo Rosenthal (VVD)

Hoe erg is een land er aan toe als een minister zo in zijn broek schijt voor de Partij van de “Vrijheid” dat hij disciplinaire maatregelen neemt tegen een ambtenaar die de moed heeft gehad om op Facebook op “like” te klikken bij een PVV-kritisch artikeltje? Ik ben gelukkig niet de enige die zich dat afvraagt. De ambtenaren beginnen nu zelf ook een beetje te twijfelen of ze dit nieuwe stapje richting fascistische dictatuur wel zo volgzaam willen zetten.

3 gedachten over “Ambtenaren morren over mondsnoerderij Ufo Rosenthal (VVD)”

 1. Tja, Rosenthal ziet de bui al hangen want PVV-er Bosma wil op dienstreis naar Zuid Afrika om daar goeie sier te maken bij de blanke Weerstanders.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/11568587/__PVV_er_niet_welkom_in_Z-Afrika__.html
  En dan moet zo’n ambassadeur niet dwarsliggen door sympathie te tonen voor een anti-racistische club als `Nederland bekent kleur’.
  En als goed zionist wil hij blank en xenofobisch Z-Afrika niet voor het hoofd stoten want dat was onder het voormalige apartheidsregime immers de grootste vriend en handelspartner van Israël?

 2. Tsja, ambtenarenwet:

  Artikel 125a
  1.De ambtenaar dient zich te onthouden van het openbaren van gedachten of gevoelens of van de uitoefening van het recht tot vereniging, tot vergadering en tot betoging, indien door de uitoefening van deze rechten de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.
  2.Het eerste lid is, voor wat betreft het recht van vereniging, niet van toepassing op het lidmaatschap van: a. een politieke groepering, waarvan de aanduiding is ingeschreven overeenkomstig de Kieswet of b. een vakvereniging.

Reacties zijn gesloten.