Different wil zich wel degelijk inzetten voor ‘homogenezíng’

Different, de organisatie die al eerder in het nieuws was en stug ontkende dat ze homoseksuelen wilden ‘genezen’ omdat ze ziek zijn, lijkt niet helemaal in haar eerste leugen gestikt te zijn.

Er is een journalist under cover gegaan en TV beelden laten duidelijk zien dat de Different-medewerker mee wil gaan in het idee dat homoseksualiteit te genezen is. Natuurlijk wordt dat door de directeur Henk van Rhee van Tot Heil des Volks, de koepelorganisatie waar Different onder valt, ontkend. De hulpverlener verwoordt niet het standpunt van Different en ‘er zal wel geknipt zijn om het zo te laten lijken’.

Nou dat knippen daar is zo een oplossing voor gevonden, gewoon hele opname bekijken en dan beoordelen.

9 gedachten over “Different wil zich wel degelijk inzetten voor ‘homogenezíng’”

 1. Eh .. als een volwassen persoon er voor kiest van zijn/haar homosexualiteit “genezen “te worden , omdat hij /zij daar niet gelukkig mee is is dat toch net zo als het uiten van zijn/haar homsexualiteit door iemand die er wél gelukkig mee is zijn/haar eigen zaak ???

 2. @1
  Het is kiezen tussen de gemeenschap van gelovigen en je seksuele verlangens. Of je daarvan “genezen”kunt worden – hemeltje…
  Het zou toch verkieslijk zijn als zo’n kerkgenootschap niet oordeelde over zijn leden – opdat het zelf niet geoordeeld worde.

 3. Je zie dat “genezen “tussen haakjes staat … Verder meen ik het , zelfbeschikkingsrecht voor iedereen, ook hij/zij die uit wat voor reden dan ook van zijn/haar homosexualiteit “genezen ” wil worden ..

 4. @4: Al B:

  Alle andere structuren die geweld kunnen uitoefenen op het begrip: “zelfbeschikking” maar overboord gemieterd dus?

 5. Hoezo ?? o , ik begrijp het , religieze keuzes zijn natuurlijk automatisch gedwongen en niet vrij gekozen ?? Niemand kan een religieuze groep verlaten , want dan word hij/zij vermoord ??? Keuzes Roi , dat is waar het hier om gaat en als iemand kiest voor een bepaalde levensstijl en de concequenties daarvan , of door te kiezen zich bij een bepaalde groep aan te sluiten , of door te kiezen een bepaalde groep niet te verlaten is dat zijn/haar keuze ….. waarin hij/zij vrij moet zijn . ook wanneer hij / zij ervoor kiest zijn sexuele geaardheid pogen te veranderen .. geef ze weinig kans op succes maar het is HUN keuze … Net zoals een groep als het COC het recht heeft om therapien te bieden om met je homosexualiteit om te gaan door het te uiten heeft een groep op andere grondslag het recht om therapien te bieden om met je homosexualiteit om te gaan door het te onderdrukken … Het is aan de persoon zelf te kiezen welk pad … zelf te kiezen wat ze belangrijker vinden , hun idee van wat hun geloof hun voorschrijft of hun sexuele gevoelens …

 6. @6: Al B.

  [ religieze keuzes zijn natuurlijk automatisch gedwongen en niet vrij gekozen ]

  Het gaat hier niet om een keuze in religie. Maar laat maar, want er is over soortgelijke onderwerpen amper een goed gesprek met je op te zetten merk ik. “Links” heeft eigenlijk door de geschiedenis heen nooit goed raad geweten met : “afwijkingen van de norm”, vooral de sociaal-democratie niet, boeiend hè?

 7. AB: als iemand kiest om zich te laten “genezen” is dat inderdaad vrije keus. Maar als iemand met een witte jas daarin meegaat is dat bedrog. Het is geen genezen en het is geen aandoening, en m.i hoort zo’n dubieuze “genezing” niet in het ziekenfonds thuis. Het is kwakzalverij van de ergste soort, ze spelen met de gevoelens van iemand die kennelijk verward is. Die verwarring, daar is wel wat aan te doen, maar niet door valse voorlichting en zogenaamde artsen en hulpverleners.

 8. Zelf kiezen is helemaal oke. Maar mensen die in de knoop zitten knollen voor citroenen verkopen (door te stellen dat ze ziek zijn en bij different ‘genezen’ kunnen worden) omdat dat zo lekker past in de religieuze doctrine, daar ben ik tegen. Als iemand niet wil toegeven aan zijn verlangens van wat dan ook (ken ook een yogaleraar die 14 jaar vrijwillig celibatair heeft geleefd) en daar hulp bij zoekt, mag allemaal, moet je zelf weten. Maar ga die mensen niet aanpraten dat ze ziek zijn en dat ze door God of wie dan ook genezen kunnen worden. Rot op!

Reacties zijn gesloten.