CDA’er met goed idee: geen ruimte voor strenger asielbeleid

Het zijn altijd CDA’ers die niks meer te vertellen hebben die met de goede ideeën komen, zoals een Dries van Agt, Ruud Lubbers en nu Ernst Hirsch Ballin, die in een hoorzitting over het immigratiebeleid, georganiseerd door het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), liet weten dat er volgens hem geen ruimte bestaat voor een strenger asielbeleid.

“Ik heb inderdaad geantwoord dat ik die ruimte niet zie. De vergaande bestaande afspraken blijken al voor een deel onuitvoerbaar omdat ze in strijd komen met Europese en internationale verplichtingen, nog afgezien van alle andere bezwaren.”

Blijft de vraag of dat soort CDA’ers ineens met goede ideeën naar buiten komen omdat ze toch niks meer te vertellen hebben, of niks meer te vertellen hebben omdat ze goede ideeën kregen?