Brekend: PVV tegen doodstraf op homoseksualiteit

De PVV heeft een motie ingediend tijdens het VAO Emancipatie. In de motie wordt het kabinet opgroepen internationaal expliciet aandacht te vragen voor het feit dat in Saoedi-Arabië, Iran, Afghanistan, Soedan, (het noorden van) Nigeria, Mauritanië, de Verenigde Arabische Emiraten en Jemen de doodstraf staat op homoseksualiteit.‬

Nou precies; eerst zorg je dat de Nederlandse regering in opdracht van je eigen Lijder zichzelf te schande maakt door middel van Polenmeldpuntontkenning, en bovendien bewerkstellig je dat er waarschijnlijk flink gekort gaat worden op ontwikkelingshulp. En dán ga je op hoge toon eisen dat diezelfde regering anderen wijst op wat er allemaal mis is in hun land.

Welnu beste nitwits van de PVV, het is van tweeën één: of jullie gunnen dit land een regering die serieus genomen wordt, wat betekent dat jullie terugkruipen in het riool waar je vandaan komt, of jullie blijven je overal mee bemoeien, wat zal betekenen dat heel Nederland even hard uitgelachen wordt als jullie. Of jullie je met allerlei zaken kunnen blijven bemoeien bepalen jullie overigens niet zelf, maar is afhankelijk van de, helaas in ruime mate voorhanden, lafbekkerigheid van de VVD en het CDA.

120 gedachten over “Brekend: PVV tegen doodstraf op homoseksualiteit”

 1. Als men niet gehoorzaamd moet er preventief worden gebombardeerd want voor je het weet eisen moslims in Nederland ook de doodstraf op homo’s terwijl alleen Christenen volgens de Bijbel homo’s moeten doden.

 2. [ onderwerp]

  Het gaat de PVV er uitsluitend om aan te tonen hoe achterlijk ze “daar” zijn., en hoe ontzettend beschaafd de PVV is.

 3. @2
  In geen enkel Christelijk land worden homo,s gedood, maar wel in Islamitische landeb zoals Iran, Saoedi-Arabie etc. In Protestantse kerken worden homohuwelijken zelfs ingezegend.

 4. @4: Bram:

  [ In Protestantse kerken worden homohuwelijken zelfs ingezegend ]

  Hè bah, nee toch? En mag je het onuitspreekbare dan ook doen?

 5. Ik ben bang dat @4 Bram zijn verhaaltje wel zelf gelooft en dat hij daar niet alleen in staat.

 6. @5
  Lees die lijst van jou maar eens goed. Alleen in moslimlanden worden homo,s volgens de sharia wetgeving ggedood. In Iran worden ze publiekelijk opgehangen of gestenigd.
  Het Christendom gaat uit van de leer van Jezus en niet van oud testamentische gedragregels zoals de Islam of het Jodendom.

 7. #4
  In Brazilië worden de meeste homo’s gedood, 3 maal zo veel als in de VS.
  Uiteraard niet wettelijk maar wel volgens de Bijbel.
  Volgens de verschillende Sharia’s in Islamitische landen kun je je straf ontlopen als je berouw toont en beloofd het niet weer te doen. Lang niet in alle gevallen wordt de doodstraf toegepast.
  Wanneer denk je dat de doodstraf in Nederland definitief wettelijk is afgeschaft? Het zla je misschien verbazen. Pas in 1983 in de Grondwet en pas in 1991 komt het woord doodstraf in geen enkele wet meer voor. Toch is de laatste doodstraf in 1952 uitgevoerd.
  M.a.w er kunnen wel wetten zijn die de doodstraf “legaliseren” maar dat hoeft lang niet altijd ook als zodanig worden toegepast in een land. Als je kijkt naar de VS zie je nog iets veel gekkers.
  Iemand kan daar de doodstraf ontlopen als die bekend schuldig te zijn aan de misdaad waar hij voor is veroordeeld! Dus als je onschuldig bent en je blijft dat volhouden dan kost het je je kop.
  Zoiets doet een beetje denken aan de heksenverbranding. Als iemand er van verdacht werd een heks te zijn maar men wist het niet helemaal zeker dan gooide ze hem/haar in het water. Bleef ie drijven was het een heks en werd alsnog verbrand. Verzoop hij/zij was hij/zij onschuldig en kwam in de hemel terecht.
  Hoger beroep in de VS bij iemand die bekend heeft is praktisch onmogelijk., Immers hoe kun je nu hoger beroep aantekenen voor een straf die jezelf hebt bekend? Dan heb je immers bekend om de doodstraf te ontlopen en dan heb je al aangegeven dat je dus niet te vertrouwen bent.

  Als je dit al krankzinnig vindt moet je eens naar de resolutie kijken waarmee Saddam Hoessein van Irak te maken had. Van Hoessein werd geëist dat hij z’n massavernietigingswapens liet zien. Deed hij dat niet dan zou Irak aangevallen worden. Weigerde hij ze te laten zien, gaf hij aan niet te willen meewerken. Inmiddels heeft Irak wel degelijk massa’s vernietigingswapens. De nabestaanden van de ontvangers zijn er maar wat dol op, temeer ook dat ze aanvankelijk dachten dat omdat de VN de levering verbood, ze de boot zouden missen, maar dankzij de Christengod die vond dat je dat arme onderdrukte volk niet zonder wapens kon laten zitten hebben ze toch nog gekregen. Mooi hè. Zo zie je maar weer hoe mooi het Christendom eigenlijk is. Daar kan de Islam niet aan tippen.

 8. @11
  Volgens gay news worden homo,s in Brazilie gedood door de daar heersende macho cultuur en wordt het niet in verbindin gebracht met het Cgristendom.
  Wat de doodstraf in Nederland betreft neem ik aan dat de laatste in 1952 uitgevoerd het een oorlogsmisdadiger betreft. Intussen baseren de meeste Christenen zich op de verzoenende leer van Jezus en hebben ze geen boodscap meer aan de oud-testamentische regels. U noemt verder de Christengod onterecht, de Christengod is Jezus die tegen alle geweld was. De leer van Jezus is die van liefde en verzoening en tegen elke vorm van geweld was.

 9. #12
  Bram, moslims erkennen Jezus ook als de Messias. Dat mag je van onze Geestelijk Leider Wilders niet weten, maar het is echt zo. Alleen erkennen moslims Jezus niet als de zoon van God. Net als de Joden.
  Gelukkig is dat voor de Wildersaanbidders een extra reden om wel de moslims er van te beschuldigen wat voor mispunten ze zijn, maar dien de Joden. Die zijn al eeuwenlang vervolgd door jullie Christenen om dezelfde reden. Of wil jij ontkennen beste Bram dat jullie Christenen niet wel degelijk schuldig zijn geweest aan de Jodenvervolging? Weet je dat de Koran jullie daarom niet zo leuk vindt. De Koran zegt dat je dat niet mag doen. De Koran vertelt je ook dat je geen mensen mag vervolgen om hun geloof. Ook vertelt de Koran dat je nooit mensen mag aanvallen en doden als ze jou niks hebben gedaan.
  Bovendien als ze stoppen met vijandelijkheden dan moet je ook de gevangen vrijlaten en moet je vrede sluiten.
  Hoeveel vrome zaken hebben Christenen op hun geweten?
  Bram, aan alles is te merken dat je geen fluit van de Islam weet, maar dat je je wel makkelijk laat voorliegen om kutsmoezen te hebben om moslims te vervolgen zoals “jou” mensen dat vroeger ook bij “ons” Joden hebben gedaan.
  Nog een kleinigheidje Bram. De Islam kent vrijheid van godsdienst. Het Jodendom niet.
  Hoe staat het met jou? En de Christenen i.h.a.?

 10. @11
  Waarom zullen Christenen geen menselijke zelfmoordenaars worden? Jezus heeft nooit gesproken over een heilige oorlog omdat een oorlog volgens zijn leer niet de hemel garandeert. Alleen zijb dood of martelaarschap aan het kruis allw ware gelovigen een plaats in de hemel garandeert.

 11. Ach , ik kan natuurlijk wel gaan vertellen dat dat beroemde geval waarbij twee Homoos werden opgehangen in Iran was omdat ze een jongen van 13 mee de woestijn in hadden genomen en daar eerst verkracht en daarna vermoord hadden … Maar dat word toch als Taqia gezien … Kan ook vertellen dat tot de westerse bezetting van de Moslim-gebieden de houding t.a.v. homosexualiteit veel relaxter was maar dat men tijdens de bezetting door de westerse houding beinvloed werd die veel puriteinser was .. Liefdesgedichten voor een mannelijke geliefde zijn heel normaal in zowel de Iraanse als Arabische dichtkunst , waaronder de gedichten van Khomeini’s favoriete dichter Jelaluddin Rumi … Fundamentalisten en seksualiteit ( in welke vorm dan ook ) bijt elkaar altijd , ongeacht welke geloofsrichting dan ook , inclusief atheïstisch fundamentalistische geloven als Nationaal-Socialisme , Fascisme en Stalinisme … Henk en Ingrid belijden trouwens hun acceptatie van alternatieve seksualiteit alleen maar met de mond , zie de jacht op uitbehandelde pedo-seksuelen die terugkeren in de maatschappij of de haatcampagne tegen Martijn , of het feit dat neef nicht huwelijken en Polygamie steeds verder word tegengewerkt … Homo’s worden ook in veel gevallen niet als gelijk geaccepteerd … Of alleen waar ze bij zijn , maar zijn ze weg dan vallen de grove woorden weer ,,,

 12. Eh wil niet veel zeggen, maar in de meeste staten van de VS kun je volgens mij ook maar beter geen homoseksueel zijn. Eigenrichting is daar ook niet vreemd. En dat allemaal volgens het christelijke geloof.

 13. @13 en 15
  Ik blijf liever buiten de discussie over de PVV omdat ik daar geen affiniteit mee heb. De moslims zien Jezus als profeet, en niet als de Messias of Verlosser volgens een homosexuele Marokkaanse vriend. Hij werd door zijn broer bedreigd als hij achter zijn geaardheid zou komen. Ik denk trouwens niet dat Henk en Ingrid Christenen zijn. Inderdaad, homo,s worden in veel lagen van de bevolking niet geaccepteerd. De Protestantse Kerk van Nederland met 2 miljoen leden heeft het homohuwelijk geaccepteerd en kan kerkelijk ingezegend worden.

 14. @15
  Wat die 2 opgehangen jongwns van 17 en 19 jaar in Iran betreft, kan je afvragen of dat verhaal van die verkrachting op waarheid berust. Volgens hun advocaat werden ze uigebreid gefilterd en mishandeld. Ze kregen onder meer 228 zweepslagen. Sinds het streng islamitische regime in 1979 aan de macht is, zijn er meer dan 4000 homos en lesbiennes om het leven gebracht.

 15. #14
  Bram, geef je geen antwoord op m’n vragen? Bovendien een “heilige oorlog” kan van alles betekenen, maar i.h.a. wordt er mee bedoeld dat een goed doel gediend moet zijn. En voor moslims is een “goed doel” het streven naar het goede wat God je heeft geleerd.
  Christenen hebben nog nooit een oorlog gevoed zonder toestemming van God. God vond het altijd prachtig.
  Vraag maar aan elke Christen door de eeuwen heen. Altijd is er gebeden tot God als er een land moest worden veroverd en een slachtpartij verdedigd.
  Maar beste Bram, denk jij dat God bijvoorbeeld dit heeft gezegd:
  Deuteronomium 7
  1 Straks zal de HEER, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen: […] – zeven volken die groter en machtiger zijn dan u.
  2 Wanneer de HEER, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen.
  3 Sta ook geen huwelijksverbintenissen met hen toe; sta uw dochter niet af aan een van hun zonen en zoek bij hen geen vrouw voor uw eigen zoon.
  22 Wanneer hij die volken voor u op de vlucht drijft zal hij dat geleidelijk doen. U moet hen niet in één keer uitroeien, anders krijgt u te maken met grote aantallen roofdieren.

  Moslims geloven er niks van dat er een God bestaat die zoiets zou toestaan.
  Jullie geloven dat wel. Maar denk je echt dat jou God zo’n ploert zou zijn dat hij het prachtig vindt als je gewoon maar mensen uitroeit.
  Hoeveel kans denk jij dat je in de heml terecht komt als je jou God van zo iets gruwelijks beschuldigt?

  Nog even een klein vraagje Bram.
  Moslims verdommen het om God smeerlapperijen aan te praten.
  Jullie hebben daar niet zo’n probleem mee.

  Wat moet er met moslims gebeuren die steeds maar blijven volhouden dat jullie slechte mensen zijn als jullie uit naam van God roven en moorden?
  Kun je ze nog wel in leven laten? Je moet natuurlijk ook oppassen als ze toevallig wel in de hemel terecht komen dat ze God gaan vertellen, mocht hij het nog niet weten, hoeveel er door jullie over Hem geroddeld wordt.
  Ennuh, ik weet niet of het klopt hoor, maar het was toch zo dat Jezus om zeep werd gebracht nadat hij in het openbaar heeft staan zoenen met een andere vent? Homo’s moeten gedood worden volgens de Bijbel, Leviticus 20.

 16. @19Henk
  De Protestantse kerk van Nederland waarvan ik lid ben baseert zich op de vredesboodschap van Christus eb niet op het oude testament zoals jij uit deutronomium citeert. Zulke verzen zal je ook in de koran vinden, met dit verschil dat de moslims Jezus niet als de zoon van God zien. Het is je toch ook bekend dat de Christenen momenteel in het Middeb-Oosten zwaar vervolgd en vermoord worden? De zoenende Jezus met een man is nieuw voor mij, nergens in de bijbel wordt gesproken over zijn sexuele geaardheid. En wat dan nog? Ik heb er geen moeite mee. Je weet toch zelf ook wel waarom Jezus gestorven is? Volg het lijdensverhaal dan maar donderdag om je geheugen op te frissen. Jij noemt leviticus en zulke verhalen kan je ook in de koran vinden. Alleen dit verschil, Christenen baseren zich op de vredesboodschap van Jezus en de moslims op die archaische wetten. Waarom hebben de Turken en Marokkanen in Nederland zo,n moeite net homosexualiteit en Christenen veel minder? De predikant van de Laurenskerk in Rotterdam is openlijk homosexueel, zou dat bij een moskee kunnen?

 17. Ik lees net nog een bericht over de misstanden in Zuid-Afrika over homohaat di jaar.
  23 murders due to homophobic hate-crimes were logged in SA this year: 15 black lesbians were murdered in Khayelitsha after gang-rapes failed to re-educate them; and 8 gay men also were murdered in SA urban centres: 1 man in Cape Town, 7 in Gauteng.

 18. #20
  Bert, nogmaals, je kent de Koran/Islam niet.
  Jij bent opgetogen over moslims omdat ze zo kwaadaardig zouden zijn, maar in de Koran staat dat jullie Christenen nooit de Joden hadden mogen vervolgen om die stomme smoes dat ze Jezus niet als zoon van God zien.
  Moslims doen dat inderdaad ook niet. Simpelweg omdat iedereen wel op z’n vingers kan natellen dat er natuurlijk nooit zoiets als een “maagdelijke bevalling” bestaat.
  Maar in de Koran staat ook dat dat niet belangrijk is. God maakt gewoon de kindertjes zonder seks. Hij zegt gewoon: “Het moet gebeuren” en verdomd! dan gebeurt het ook. Jij “vergeet” dus nogmaals dat de Joden ook niet erkennen dat Jezus de zoon van God is en dat jullie hen daarom hebben vervolgd.
  Overigens kan ik je verzekeren dat als God elke claim op maagdelijke zwangerschap zou moeten bevestigen, hij tot in lengte van dagen vastzit aan allimentatie aan miljoenen vrouwen die hij zou hebben bezwangerd. Zelf zou ik ooit eens de vader zijn van een kind die ik zou hebben verwekt nadat ik al jaren gesterillisseerd was. Je kunt wel aan de gang blijven.
  Je kunt alles lezen in de Koran (Zie http://is.gd/0N1YEu ) Zoek maar eens op Jezus en Maria.
  Je zult dan ook lezen dat ook voor moslims Jezus degene is die aan het eind der tijden terug op aarde komt en eventjes alles haarfijn zal uitleggen hoe dat zit met de verhouding tussen z’n vader de Here God en z’n moeder Maria.
  Ook dat jullie Christenen nooit de Joden hadden mogen vervolgen omdat zij schuldig zouden zijn aan z’n dood. Dat waren immers toen de toenmalige heersers de Romeinen, die de doodstraf hadden uitgesproken.

  Het is je toch ook bekend dat de Christenen momenteel in het Midden-Oosten zwaar vervolgd en vermoord worden?

  Nee, het is me wel bekend dat het af en toe gebeurt, maar dat kan bij lange na niet tippen aan de hoveelheid moorden die jullie Christenen én Joden in dat zelfde gebied momenteel op jullie geweten hebben.

  De zoenende Jezus met een man is nieuw voor mij, nergens in de bijbel wordt gesproken over zijn sexuele geaardheid. En wat dan nog? Ik heb er geen moeite mee.

  Aha, je kent de Bijbel dus ook al niet. Nog nooit gehoord van een Judaskus?
  En al heb je er geen moeite mee, volgens de Bijbel heeft jou God er wel de pest aan hoor en hoor je zo iemand dood te maken. En misschien komt het nu niet zo vaak meer voor, maar 2000 jaar geleden dan?

  Alleen dit verschil, Christenen baseren zich op de vredesboodschap van Jezus en de moslims op die archaische wetten.

  De Koran is 700 jaar jonger dan de Bijbel en daar staat in dat je geen mensen mag discrimineren om hun geloof. Ik weet niet hoe jij een “vredesboodschap” interpreteert maar hoe je het went of keert, jullie Christenen hebben vele malen meer moorden op je geweten uit naam van God, in opdracht van God en met steeun van God dan moslims. Dat mogen jullie volgens jullie zelf met een beroep op de Bijbel. Want sinds Jezus heeft toegeven dat hij schuldig was aan alle misdaden die ooit zijn begaan, achten jullie jezelf als uitverkornen van God, een eer die aanvankelijk bij de Joden lag. Daarom hebben jullie ook altijd de Joden vervolgd. En het waren wel degelijk Christenen die zich aan de Holocaust hebben schuldig gemaakt. Juist omdat men de Joden zag als misdadigers.
  Of wil jij beweren dat de moslims zich er aan schuldig hebben gemaakt.
  Bert, ik weet het. Ik overdrijf, maar Jezus heeft alle zonden op zich genomen die hij niet heeft begaan. Jullie Christenen hebben talloze zonden begaan die moslims niet hebben begaan of in veel mindere mate . Wees eens flink en doe net als Jezus door te zeggen, akkoord hoewel ik er niet persoonlijk schuldig aan ben geweest, ben ik medeverantwoordelijk aan veel meer smeerlappenrijen wegens m’n Christelijke achtergrond dan moslims dat ooit kunnen presteren.
  Wedden als je dat doet dat God je best tof zal vinden? NU maak je van Hem een misdadiger.

  Misschien even handig om dit in ieder geval te lezen: Ik beloof je dat ik zal opletten of God even niet kijkt, want je zou misschien er over moeten nadenken.
  Koran Soera 109: (http://is.gd/5rqSuj )
  1. Zeg: “O gij ongelovigen,
  2. Ik bid niet aan, wat gij aanbidt,
  3. Noch gij bidt aan, wat ik aanbid.
  4. Noch wil ik aanbidden, wat gij aanbidt,
  5. Nogmaals gij wilt niet aanbidden wat ik aanbid.
  6. Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst.”

  Kun jij dat ook opbrengen Bert?

 19. Bram,
  nog een kleinigheidje.
  Iran heeft geen kernwapens.
  Er is geen spoor van bewijs voor.
  Toch wil Israël en mogelijk ook de VS Iran “preventief” bombarderen.
  Dat kan honderden mogelijk duizenden doden kosten.
  Het is heel goed mogelijk dat er “Islamistische” aanslagen zullen volgen.
  Waarom heb ik nu vaag het vermoeden dat jij dolenthousiast, samen met onze Geestelijk Leider Wilders, alle Joden in Israël en Christen in de VS schreeuwen dat het een schande is dat die moslims zulke schandelijke wandaden plegen, want het is komen vast te staan dat God alles prima vindt als je Jood of Christen bent maar als je moslim bent een minderwaardig en misdadig schepsel die geen respect heeft voor Joden en Christenen door ze steeds maar uit te schelden als een van hun verwanten om zeep worden geholpen?
  Nog een vraagje Bert, die je mogelijk aan jou predikant of dominee kunt voorleggen.
  Aanslagen door moslims worden meestal Islamitisch genoemd. Lijkt het je niet leuk en ook om de Here God te eren om te vertellen dat elk bombardement en elke dode in een Islamitisch land de hartelijke steun heeft van God.
  Immers als je een beetje voor je geloof opkomt moet je toch ook een beetje reclame maken vind je niet?
  Gewoon een kleine reclameboodschap in de vorm van Dit bombardement is u aangeboden door de VS met en zou zonder de steun van God niet mogelijk zijn geweest. Hoe lijkt je dat?

 20. Zowel de koran als de bijbel prediken vrede, liefde en tolerantie.
  Zowel de koran als de bijbel prediken geweld, doodslag en oorlog.
  Zowel uit naam van God en Allah worden mensen om uiteenlopende redenen gedood.

  Bram vind de koran toch anders dan de bijbel omdat hij de bijbel persoonlijk kent en zich realiseert dat het eerste deel (vrede, liefde en tolerantie) het belangrijkste is (de boodschap van Jezus). De Christenen die dat niet snappen (en geweld prediken) zijn geen *echte* Christenen want die snappen duidelijk helemaal niets van de boodschap van Jezus en zijn dus niet representatief voor alle Christenen. Daarnaast weet toch iedereen dat het met de koran precies andersom is… daar zijn juist mensen die vrede prediken geen *echte* moslims, want dat heeft Bram op TV gezien dus het is waar!

  Een beetje zelfreflectie en empathisch vermogen om je te verplaatsen in het perspectief van een ander helpt een boel Bram. Ik realiseer me al sinds mijn 8e dat Christenen, Joden en Moslims echt alleen maar variaties van een thema zijn… ik vermoed dat je dit denkvermogen al ruim voorbij bent en dit zelf ook wel kunt verzinnen in plaats van anderen na-papegaaien.

 21. @22
  Ik ben protestant en voel me niet verantwoordelijk wat de rooms-katholieke kerk in de afgelopen eeuwen uitgevreten heeft. En wat die maagdelijkheid van Maria betreft, de protestantse kerk kent geen dogma,s daarover, dat is je persoonlijke opvatting. Veel verhalen in de koran en de bijbel putten uit dezelfde bron, er zijn veel overeenkomsten. In deze tijd hebben we veel moslim terroristen, in eigen land de moordenaar van Theo vanGogh, verder Osama bin Laden, de aanslag op de Twin Towers en de metro in Madrid. Ik lees dat de Christenen o.a. in Syrie en Egypte zwaar vervolgd worden, en niet dat Christenen zich daar aan schuldig maken. Noem je de nationaal-socialisten Christenen? De bekendste predikant uit de nazitijd, Bonhoefer, is door de nazis vermoord. De genocide op de Armeniers is door de Turken gedaan omdat zij Christenen waren, 1,5 miljoen slachtoffers. En wie hebben de neeste nensen vermoord, Christenen of moslims. Daar zijn verschlllende meningen over, welke is de juiste? Door wie worden in deze tijd de meeste terroristische aanslagen gepleegd? Welke godsdienst wil homo,s van gebouwen gooien en overspelige vrouwen stenigen?

 22. #24
  Tja… Een tijdje geleden zei de Turkse president “Onze moskeeën zijn onze raketten.”
  Wilders en z’n aanbidders waren compleet opgetogen. Zie je wel dat de Islam een oorlogszuchtige ideologie is? Want die minaretten blijken eigenlijk lange afstandswapens te zien die zelfs als ze nog op de grond staan al dood en verderf zaaien.
  Het is niet voor niks dat onze Geert voor z’n eigen veiligheid bij een moskee staat in het promofilmpje van de PVV http://www.pvv.nl waar de minaretten ingekapseld zijn. Immers hij heeft het ooit meegemaakt dat na het zien van de zoveelste moskee hij knettergek is geworden.

 23. @Bram
  Maakt het uit wie de meeste hebben vermoord? Het is geen wedstrijdje!
  Waar het om gaat is dat het in naam van iedere religie en ideologie shit gebeurt… Maar het valt me op dat ik jou hier alleen hoor over vervolging van Christenen door Moslims, en ik snap dat dat komt omdat het in jouw kringen een veel besproken onderwerp is. Maar dacht je andersom dat iemand die opgroeit in de Gaza strook ook iets hoorde over de vervolgde Christenen? Die hebben hun eigen problemen en horen alleen de verhalen over vervolgde Moslims… Allebei de perspectieven kloppen, allemaal strijden we tegen onrecht, maar allemaal hebben geen perspectief over het gehele plaatje… we vallen zo makkelijk in de valkuil om te denken in ‘ons’ en de ‘ander’.
  Ik kan het heel simpel stellen: ongeacht de rechtvaardiging die mensen denken te hebben voor oorlog, geweld of onderdrukking hebben ze het fout.
  “Ja maar die ander…” NEE, FOUT!!!

  Daarnaast is het in dit geval nauwelijks relevant want in historisch perspectief zijn *alle* oorlogen gevochten om overwegend economische redenen. Religie is daarbij consequent alleen misbruikt om het volk mee te krijgen want niets help zo goed als een diepgewortelde fundamentalistische haat voor de vijand met de heilige steun van je god naar keuze.

 24. #25
  Bram, nogmaals, probeer niet moslims de schuld te geven van wat jullie Christenen hebben uitgevreten. (Inderdaad Protestanten minder dan Katholieken maar toch. Wel CHRISTENEN.)
  Bedank dat jou opsomming wat moslims zouden hebben uitgevreten in bijna alle gevallen te maken heeft met wat jullie Christenen hebben geflikt.
  Jullie vinden het doodnormaal dat jullie met steun van God maar niet met steun van bijvoorbeeld de VN in Irak 165.000 mensen om zeep hebben gebracht.
  Jullie vinden het idioot dat mensen zich daar tegen verzetten.
  Wat denk jij Bert. Zouden moslims aanslagen hebben gepleegd op jullie vrome Christenen als jullie geen moorden op jullie geweten hadden? Jullie hebben eeuwenlang zonder meer lopen moorden en uitroeien dat het een lust was. Alleen al in de vorige eeuw en alleen al in Europa meer dan 100 miljoen. Daar is geen moslim aan te pas gekomen. Allemaal keurige Christenen. Jullie hebben de Joden vervolgd. Ook in de vorige eeuw. Dankzij jullie mogen de Joden een land jatten van Palestijnen/moslims. Jullie vonden dat jullie de Joden wel minnetjes hadden behandeld. En dus mochten de Palestijnen opdraaien voor jullie misdaden. Zij moesten hun land inleveren. Moslims vinden dat niet leuk. Sterker nog, ze vinden het een rotstreek.
  DAAROM beste Bram is er zo’n heibel in het MO. Door jullie smeerlapperijen!
  Niet door de moslims. Waarom ben je opgetogen bezig om de Turken te veroordelen over een genocide en daarmee ook 1,5 miljard andere moslims die 100 jaar geleden heeft plaatsgevonden, maar neem je niet de verantwoording voor alle smeerlapperijen die jullie tot op de dag van vandaag uitvreten.
  Stel dat God even niet kijkt, wil jij even een telling maken hoeveel doden jullie Christenen alleen al weer deze eeuw in het MO op jullie geweten hebben? Doden waarvan jij beweert dat God het hartstikke leuk vindt. Want jullie plegen toch nooit moorden zonder toestemming van God? Of wel?
  Denk jij dat God je en dotje vindt omdat een halve idioot Van Gogh heeft vermoord omdat hij moslims minderwaardige geitenneukers vond en jij vind dat misschien net netjes maar dat het wel gerechtvaardigd is om alle moslims er van medeschuldig te maken? Want immers het staat vast dat moslims gewoon allemaal hele slechteriken zijn behalve als ze zich gehoorzaam laten afslachten en er niet kwaad over worden.
  Kom op Bram, tel even hoeveel morden moslims deze eeuw hebben gepleegd en jullie, Christenen? Ik beloof dat ik het niet door zal vertellen aan God als je tot de ontdekking komt dat jij met je medegeloofsgenootjes toch een stuk minder zijn dan moslims.

 25. @23Henk
  Logisch dat Israel bang is voor kernwapens in Iran, anders wordt dat land van de kaart geveegd. De Joden hebben een trauma overgehouden van de hokocaust. Ook Joodse vrienden van mijn ouders zijn vergast in Auswitz. De Judaskus is iets anders dan zoenen. Arabieren geven elkaar als begroeting dikwijls ook eeb kus, maar dat is iets anders dan zoenen. Geert Wilders mijn geestelijk lijder? Gelukkig niet en volgens mij is hij atheist
  @24THD
  Toch knap dat jij op je 8e al zoveel wist van al die godsdiensten, ik was nog niet zover op die leeftijd.
  Misschien is het beter de overeenkomsten tussen die geloven te zoeken dan de verschillen. Wat ik al eerder noemde, een Marokkaanse vriend van mij werd bedreigd door zijn broer met de dood over zijn geaardheid, deze draad ging toch vooral over de doodstraf van homosexuelen in Islamitische landen?

 26. @Henk
  Hou jij ook eens op met die wij en zij… Je hebt een punt maar op deze manier zal het nooit aankomen. Deze jongen verantwoordelijk te houden voor de daden van zijn mede-Christenen is even fout als het verantwoordelijk houden van alle Moslims voor de daden de moordenaar van van Gogh. Ik vind het bijna even pervers als hoe Wilders dit andersom doet… Heb je wel door dat je in je tirade wel 20 keer het woord ‘Jullie’ hebt gebruikt!!! 😀

 27. @28
  Laten we er geen wedstrijd van maken welk geloof de meeste mensen heeft vermoord. Waarom denk je dat er al zoveel Christenen uit het MO zijn gevlucht? Uit Sirie al de helft volgens de berichten.

 28. #27
  “Religie is daarbij consequent alleen misbruikt om het volk mee te krijgen want niets help zo goed als een diepgewortelde fundamentalistische haat voor de vijand met de heilige steun van je god naar keuze”
  Eén van de belangrijkste onderdelen van de Islam is dat je dat nooit mag doen.
  Je mag God niet (mede)verantwoordelijk maken voor je eigen (mis)daden.
  Maar wel “Laat je geloof niet verhinderen het juiste te doen”. M.a.w. als je van mening bent dat wat je doet juist is, ondanks dat je mogelijk door een religieus wetje wordt verhinderd dan schuif je geloof maar aan de kant. Je zou ook kunnen zeggen: “Doe wat je geweten je ingeeft”.
  Dat is ook precies wat de Koran bedoelt met een “ongelovige”. Dat is niet iemand die niet gelooft in God, maar iemand die iets in strijd doet met z’n geloof (geweten) terwijl hij wel weet dat wat hij doet hartstikke fout is. Zo kan een atheïst een “gelovige” worden genoemd en een Jood of Christen een “ongelovige”.
  Overigens zal onze Bram waarschijnlijk nog wel tot de “gelovigen” worden gerekend omdat hij duidelijk weinig kennis heeft én dat hij misleidt is. Echter de kans dat hij tot de “ongelovigen” zal worden gerekend groeit naarmate hij hier langer op Krapuul steeds maar weer probeert te verdedigen waarom moslims wel fout zijn en Christenen (en Joden) niet.
  Hij mag blij zijn dat God niet bestaat. Anders zou het nog wel eens heel slecht met ‘m kunnen aflopen als hij dood is. Hij zou willen dat hij dood was.

 29. Wat een gezeik weer over zo’n opperwezengevalletje. Le Roi Soleil accepteert geen hogere macht dan wijzelf.
  C’est simple comme bonjour!

 30. #30
  Je hebt gelijk maar ik doe het ook om een beetje te pesten en bovendien zit er enige relevantie in. Immers als Bram het over een paar moslims heeft die iets onprettigs heeft doelt hij wel degelijk in feite alle moslims waar niks van klopt. Mag ik dan Bram ook als een hele groep beschouwen. 🙂 En het is wel degelijk zo dat het aantal misdaden bij “hullie” de Christenen talloze malen groter is.

 31. @28Henk
  jij schrijft dat Christenen minder zijn dan Moslims? Dat vind ik een verwerpelijke conclusie.

 32. #29
  Bram, Israël heeft wel kernwapens. Iran niet.
  Israël heeft kernwapens om zich te verdedigen tegen andere landen.
  Iran heeft geen kernwapens en loopt risico aangevallen te worden door Israël.
  AIs Iran wel kernwapens had, zou Israël dan wel durven aanvallen?
  Iran heeft sinds haar hele bestaan nog nooit een ander land aangevallen.
  Israël heett al haar omringende landen aangevallen. Uit zelfverdediging zeg je? Ja! De andere landen vinden het niet kloppen dat de Palestijnen moeten opdraaien die door Christenen (eeuwenlang) zijn gepleegd. Jij hebt er geen moeite mee.

  Ik ben atheïst van Joodse afkomst.
  Ik heb een vrij uitgebreide zwarte familie, zo ook een moslimfamilie.
  M’n schoondochter is moslimaatje. Ze wordt geacht mij te haten omdat ik een Jood ben. Althans volgens jou en je medegeloofsgenootjes.
  In Israël moet men niks van haar hebben. Ik kan wel eventueel naar Israël verhuizen. Mijn Christelijke vrouw echter niet. In Israël is maar2% van de bevolking Christen. Donkere mensen kom je practisch niet tegen.
  De Koran verwijt de Joden dat ze racistisch, elitair en weinig behulpzaam zijn t.o. mensen die het slecht hebben. De Christenen worden juist daarin bewonderd (Lees de Koran maar) Als je je wil bekeren tot een geloof adviseert Mohammed om Christen te worden. Veel vriendelijker mensen (Wist Mohammed veel….!)

  Bram, heb je je telling al klaar hoeveel dooien er de laaste 12 jaar door moslims zijn veroorzaakt en hoeveel door Christenen?

 33. #35
  Christenen zij niet zozeer “minder” maar moslims zijn in veel opzichten wel beter.
  Immers zij kennen wel godsdienstvrijheid. Bij hen mag je God niet de schuld geven van je eigen wandaden. Je mag niet zonder meer mensen aanvallen als je zelf niet aangevallen wordt. Bovendien moet je er vrede mee sluiten als je niet meer wordt aangevallen.
  Je mag ook niet anderen verantwoordelijk stellen voor iets wat één lid van die groep heeft misdaan.
  Noem jij eens iets op waarom jij denkt dat moslims toch een tikje minder zijn dan Christenen?

  Hoet staat het met de telling?

 34. #Bram
  Het gaat niet zozeer om het beter of slechter zijn van Christenen of moslims, maar het geloof.
  Je hebt etterbakken van Christenen en moslims.
  Mensen die het gelood misbruiken in hun eigen belang.
  Je kunt er vrij zeker van zijn dat het grootste deel wat moslims momenteel uitvreten niet zozeer vanuit het geloof is geïnspireerd, maar of doodgewone wraakacties om iets wat zij zien (vaak terecht) onrechtvaardige behandeling door mensen die niet la te fris zijn. Die acties zijn niet gericht tegen het geloof dat die mensen hebben maar tegen die mensen zelf. Of die nu Jood, Christen of moslim is.
  Jij maakt ook een vorm van misbruik van je geloof. Jij relateert bepaalde acties van moslims als zijnde iets wat vanuit hun geloof voortkomt, maar iedereen kan wel op z’n vingers natellen dat als de Palestijnen het jatten van hun land beantwoorden met aanslagen dat daar niks “gelovigs” achter zit, maar precies wat wij 70 jaar geleden ook in Nederland hebben gedaan, verzetsdaden. Als je dat anders wil zien ben je heel fout bezig. Temeer ook omdat het de Christenen zijn die bij wijze van “Wiedergutmachung” de Joden het recht hebben gegeven tot die diefstal van land. Een stuk land die in’48 voor 57% is vergeven en dat nu voor 80% in bezit van Israël.

 35. @Bram
  Je valt over details in een post van iemand die je duidelijk aan het trollen is. Lees de rest eens en is er inhoudelijk nog iets wat je wilt bijdragen?

  @Henk
  Trollen kan leuk zijn, maar je moet uitkijken dat je niet dicht in de buurt van gefrustreerd fundamentalisme komt… zo maak je het te makkelijk voor iemand als Bram om je goed gefundeerde mening totaal af te doen als onzin.

 36. @37
  Ik zie mensen met een ander geloof niet minder maar gelijkwaardig.In streng islamitische landen heb je geen godsdienstvrijheid, bijv. Jemen, Iran, Maleisie en Saoedi-Arabie. Er zijn tellingen gedaan waarin genoemd wordt dat de mohammedanen een half miljard mensen in de loop der eeuwen vermoord hebben. De Protestantse kerk verkondigt dat je elkaar moet respecteren en de overeenkomsten moet zoeken. Daar wordt in praatgroepen en bijeenkomsten aandacht aan besteed. Zelfs de paus roept op tot dialoog. Als ik zie hoe de vrouwen in Afghanistan en bijv. in Somalie mishandeld worden, kan ik niet zien waarom Moslims beter zouden zijn dan Christenen. In Noord-Nigeria werd er afgelopen kerst aanslagen op Christelijke kerkeb gedaan met veel doden. Heb je trouwens nog de uitspraken gehoord van die Britse iman die onlangs in Nederland was? Die praatte goed dar overspelige vouwen gestenigd moeten worden volgens de sharia wetgeving. Dat vind ik een verwerpelijke ideologie, ik heb het een Christen nig nooit horen zeggen.

 37. #39
  Ik ben niet zozeer aan het “trollen” maar probeer te onderzoeken of iemand die zich duidelijk als “Christen” manifesteert wel in staat is om z’n eigen geloof te verdedigen.
  Ik probeer dat heel vaak, maar het lukt bijna nooit iemand. Wel leert het me om wat meer toleranter aan te kijken tegen verschillende religies. (zie m’n reactie #38 )
  Ik realiseer me dat Bram er nooit uitkomt met z’n geloof, maar ook dat dat niet uit een vorm van kwaadaardigheid voortkomt o.i.d. wat je wel hebt bij mensen die het geloof in de Here Wilders aanhangen.

 38. #40
  Bram, overspelige MENSEN moeten volgens de Bijbel gedood worden. Lees maar in Leviticus 20.
  Dat gebeurt dus praktisch nooit. Net zo goed dat ook niet gebeurt in Islamitische lande OOk niet alleen vrouwen. Mannen ook. Jij koopt dus ook een groot risico. Dat is maar goed ook want anders zou de mensheid al ongeveer uitgeroeid zijn nietwaar? Toch ben jij, als je geen overspelige vrouw/man dood maakt in strijd met wat god heeft bevolen. In moslimlanden moet je inderdaad gestenigd worden.
  Maar er zijn heel wat voorwaarden aan. Zo moeten er tenminste 4 getuigen zijn die alle neutraal t.o.v. de verdachte staan. Als de overspeler zegt spijt te hebben, dan volgt er geen straf.
  Bram, waarom zoek je steeds weer smoesjes om je gelijk te halen dat moslims wel degelijk fout zijn?
  Verder…
  Natuurlijk zit ik te kletsen als ik zeg dat Christenen veel meer dooien op hun geweten hebben. Niet omdat het niet zo is dat ze dat hebben gedaan, maar dat hebben ze niet gedaan in hun functie als Christen.
  Ze hebben echt niet gezegd de vorige eeuw, kom we zijn Christen en dus moorden we maar een potje er op los. Moslims ook niet. Of denk jij van wel? Denk jij echt dat moslims als ze Christen zouden zijn niet moorden als ze een land zouden roven of oorlog er mee voeren? Geloof me beste Bram, heel zelden heeft het geloof ook maar iets te maken met een oorlog. Echter in één geval wel Namelijk wat nu tussen Israël, de Palestijnen en het MO plaats vindt. Dat wil zeggen, niet voor de volle 100% maar een (klein) deel van de mensen in Israël voert wel degelijk de oorlog op basis van het geloof. Men noemt dat zionisme.
  Let, wel, daar mag je zeker niet alle Joden van beschuldigen, maar je mag wel iedereen op de vingers tikken die vinden dat het zionisme toch wel een prima rechtvaardiging is en dat anderen die er niet zo over denken dus fout zijn.
  Het zionisme is voortgekomen uit de manier waarop wel degelijk (en nu dus wél) Christenen vanuit hún geloof de Joden hebben behandeld, maar de tegenacties, of ze nu door moslims of niet-gelovigen plaats vinden hebben niks met enige vorm van religie te maken.
  Anders gezegd, Christenen zijn in hun hoedanigheid als Christenen hoofdschuldigen aan het drama in het MO, maar alles wat daar verder uit voortvloeit of nog zal voortvloeien heeft niks met het Christendom of Christenen te maken. En dus ook niet met moslims. Elke beschuldiging in die richting is vals. Zo ook alles wat niet relevant is daarmee. Dus al helemaal niks met homo’s o.i.d.

 39. Romeinen 1
  (D)e mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

  28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;

  29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;

  30 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;

  31 Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen;

  32 Dewelken, daar zij het recht Gods weten, (namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.

  – Als Paulus de doodstraf stelt op homoseksualiteit, dan dwaalt hij dus, Bram?

 40. @41
  Ja, ik realiseer me wel dat het tegenwoordig mode is om het Christelijk geloof af te zeiken. Geloof is een prive aangelegenheid en daar moet je andere mensen niet lastig vallen. Ik kom er best uit met mijn geloof, behalve die mohammedanen die homo zijn, zoals een Marokkaanse vriend van me, die door zijn broer bedreigd is met de dood. En wat al die moties van de PVV betreft bijv.over deze aandacht voor geweld tegen homos betreft, daar zullen die landen zich echt niets van aantrekken en doorgaan met het exuteren van anders denkenden en homosexuelen. Het CDA zal zich de volgende kabinetsformatie wel tweekeer bedenken om met Wilders in zee te gaan, anders verliest die partij nog mwer aanhang.

 41. @43 Arnold
  Dan lees jij de bijbel toch verkeerd, Paulus wijst homofilie af, maar hij spreekt nergens over doodstraf. In die tijd werd homofilie door veel volkeren afgewezen. Jezus heeft zich daar nooit over uitgelaten, nooit over dit onderwerp gesproken.

 42. #45
  Leviticus 20

  20
  1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer een Israëliet of een vreemdeling die in Israël woont een van zijn kinderen aan Moloch offert, moet hij ter dood gebracht worden; het volk moet hem stenigen. 3 Ikzelf zal mij tegen zo iemand keren en hem uit de gemeenschap stoten, omdat hij een van zijn kinderen aan Moloch heeft geofferd en daarmee mijn heiligdom heeft verontreinigd en mijn heilige naam heeft ontwijd. 4 Mocht het volk oogluikend toestaan dat zo’n man zijn kinderen aan Moloch offert en hem niet ter dood brengen, 5 dan zal ik mij tegen die man en zijn familie keren. Ik zal hem en allen die zich met hem en met Moloch inlaten, uit de gemeenschap stoten. 6 Ook wie zich met geesten en schimmen inlaat zal ik straffen en uitstoten. 7 Zorg ervoor dat jullie heilig zijn, en blijf heilig, want ik ben de HEER, jullie God.
  8 Houd je aan mijn bepalingen en leef ze na; ik ben de HEER, ik heilig jullie.
  9 Wie een vloek uitspreekt over zijn vader of zijn moeder, moet ter dood gebracht worden. Hij heeft zijn eigen vader of moeder vervloekt en heeft zijn dood aan zichzelf te wijten. 10 Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die een ander toebehoort, moet ter dood gebracht worden. Beide echtbrekers moeten worden gedood. 11 Wie het bed deelt met de vrouw van zijn vader, onteert zijn vader. Man en vrouw moeten beiden ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten. 12 Wanneer iemand het bed deelt met zijn schoondochter, moeten zij beiden ter dood gebracht worden. Ze hebben zich pervers gedragen en hebben hun dood aan zichzelf te wijten. 13 Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten. 14 Wie met een vrouw trouwt en ook met haar moeder, begaat een schanddaad. Hij en beide vrouwen moeten worden verbrand, want dergelijke schanddaden mogen bij jullie niet voorkomen. 15 Wie de geslachtsdaad bedrijft met een dier, moet ter dood gebracht worden; ook het dier moet worden gedood. 16 Wanneer een vrouw een dier uitlokt om met haar te paren, moet zowel de vrouw als het dier gedood worden. Ze moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten. 17 Wanneer iemand met zijn zuster trouwt, of ze nu de dochter van zijn vader of van zijn moeder is, en zij dus met elkaar gemeenschap hebben, is dat een schanddaad en zullen beiden publiekelijk uitgestoten worden. Zo iemand heeft gemeenschap gehad met zijn zuster en moet de gevolgen van zijn zonde dragen. 18 Wanneer iemand het bed deelt met een vrouw die ongesteld is en gemeenschap met haar heeft – wanneer hij dus de bron van haar bloeding ontbloot of zij voor hem de bron van haar bloeding ontbloot – zullen beiden uitgestoten worden. 19 Je mag geen gemeenschap hebben met de zuster van je moeder of de zuster van je vader. Wie de eer van een bloedverwant aantast, moet de gevolgen van zijn zonde dragen. 20 Wanneer iemand gemeenschap heeft met zijn tante, onteert hij zijn oom. Beiden zullen ten gevolge van hun zonde kinderloos sterven. 21 Wie trouwt met een vrouw die zijn broer heeft toebehoord, begaat een wandaad, want hij onteert zijn broer. Het huwelijk zal kinderloos zijn.
  22 Houd je aan al mijn bepalingen en regels en leef ze na, anders zal het land waarheen ik jullie breng om er te gaan wonen, jullie uitbraken. 23 Neem niet de gewoonten over van het volk dat ik voor jullie verdrijf. Zij hebben al deze dingen gedaan, en daarom heb ik een afkeer van hen gekregen. 24 Toen heb ik jullie gezegd: ‘Jullie zullen hun land in bezit krijgen. Ik zal jullie het land dat overvloeit van melk en honing in bezit geven.’
  Ik ben de HEER, jullie God, die jullie van alle andere volken heeft onderscheiden. 25 Daarom moeten jullie onderscheid maken tussen reine dieren en onreine, tussen onreine vogels en reine, opdat je je keel niet verontreinigt met lopende dieren, vogels of kruipende dieren die ik voor jullie heb onderscheiden als onrein. 26 Wees heilig omwille van mij, want ik, de HEER, ben heilig en ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn. 27 Een man of een vrouw die geesten of schimmen van doden laat spreken, moet ter dood gebracht worden. Zulke mensen moeten worden gestenigd en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.”’

 43. Ik zie alleen Islamitische landen zelfs “Het noorden van, want dat is islamitisch”.

  Kenia met hun Katholieken en Uganda worden niet genoemd. Bijde Katholiek/Born Again Christian en willen ze ook de doodstraf op homoseksualiteit, In de praktijk gebeurt het al.

 44. Overigens @bram.
  Je gaat me toch niet vertellen dat je het oude testament afwijst?

 45. @42
  Een iman van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas is in opspraak geraakt door in een gebed aan Allah te vragen om het vermoorden van alle Joden. Zijn gebed dat op Palestijnse scholen uigezonden wordt luidt: Alstublieft, Allah, ontdoet u zich van de joden. Maai ze neer. Ze zijn niet zo machtig als u.
  Ik heb dit een paus of predikant nog nooit horen zeggen.

 46. @49Henk
  Afwijzen niet Henk, maar wat daar geschreven staat, was in die tijd ondere Nomadische stammen in het MO de leefregels. Gelukkig leven we niet meer in die tijd. Sex met dieren mag volgens de Nederlandse wet nog steeds niet, daar had Theo van Gogh wel een punt met geitenneukers.

 47. Ene Bram of zo bralt zich op #29 op jiddisch-zionistisch emotionele wijze uit:
  `Logisch dat Israel bang is voor kernwapens in Iran, anders wordt dat land van de kaart geveegd.’

  Buiten dat de logica van deze kromme bekscheet me ontgaat: Zelden las ik eerder een reactie die in belachelijkheid dérmate de schrijver zijn geestelijke tekortkomingen deed demonstreren. Op het minderwaardige àf.

 48. @52
  Haha, Rusland zal niet als “westers” gezien worden en het heeft tientallen miljoenen autochtone moslims…
  (Niet dat het daaraan ligt maar dat kan zo tegengeworpen worden, dus doe ik het maar vast).

 49. @52
  Voor veel homos is het een vloek om die geaardheid te hebben. je wordt ervoor gediscrimineerd, minderwaardig geconden of je moet gewoon dood. Wat ik merk is dat bij de Marokkanen in Nederland dikwijls een reusachtig probleems, toch trouwen en stiekem sex met mannen hebben. Uj heb er wel eens medelijden mee, die jongens worstelen met dit probleem

 50. @56: Bram

  [ Voor veel homos is het een vloek om die geaardheid te hebben. ]

  Ja, die verdomde religies ook hè met hun bemoeizucht.

 51. #53
  Gelukkig. Dus jij hoeft niet meer bang te zijn als je overspel pleegt? Of heb je dat nog nooit gedaan?
  Jammer hoor. Het leven moet dan wel saai voor je zijn.
  Maar echt beste Bram. Al deze regeltjes komen nog steeds voor hoor bij jullie.
  Maar mocht je toch vinden dat het anders is, dan moet je maar even vertellen wat we dan moeten met moslims die immers volgens jou overtuiging wel degelijk heel slecht zijn ook al is er ergens in verweggistan één dader die net zo bekrompen is als jij.
  Doodschieten. Het land platbombarderen? Je zegt het maar. Kan ik mijn moslimfamilie bij je langs sturen zodat je ze eventjes haarfijn kunt vertellen dat moslims niet kwaad moeten zijn als de Joden die jullie eeuwenlang hebben vervolgd, het land afpakken waar hun moslimfamilie al 5000 jaar eerder heeft geleefd?

 52. @59
  In de protestantse kerk is het algemeen geaccepteerd en diverse voorgangers komen uit voor hun geaardheud.Het heeft niet alleen met geloof te maken, je wordt gediscrimineerd omdat je anders ben en soms wordt je ervoor gedood. In Zuid-Afrika worden lesbiennes gang-raped en dat heeft niks met godsdienst te maken.

 53. @56
  Ja maar Bram, in Zuid-Afrika en Brazilië scheld je het christendom vrij van schuld aan geweld tegen homo’s en in Marokko ligt het plotseling aan “de islam”.

  Ik zou zeker niet tegen je opredeneren als je minder inconsequent was.
  [Tip: Marokko is namelijk ook zeer macho].

 54. @60
  Saai zonder overspel? Heb je de rijen weleens gezien bij de soa-klinieken? De hoofdprijs is een hiv infectie en dat wens je je ergste vijand nog niet toe. Jouw moslimfamilie heeft ook de joden vervolgd, noem de SS brigade maar van de moefti van Jeruzalem.

 55. #56
  Bram is wel erg consequent in het zoeken naar smoezen om mensen te kunnen discrimineren.
  God zal grote ogen opzetten als Hij in de gaten heeft dat zijn zoon Bram (ja, ja! “Zoon”. Iedereen is een kind van God, dus waarom Bram niet) zoveel mensen heeft gevonden die Hij kan straffen omdat ze niet doen wat Bram zegt.

 56. @62
  Ik weet niet of dit gedrag uit godsdienst voortkomt. Veel zwarten in Zuid-Afrika heloven nog in geesten. President Zuma wordt stortkop genoemd, omdat hij denkt dat na het hebben van sex je hiv-kan voorkomen met storten, dus douchen

 57. #63
  Nee, maar ik ben dan ook hierin geen deskundige. Duurde de behandeling lang Bram toen jij er was?

  Overigens heb je inderdaad een sterk punt wat die moefti betreft. Die gemenerik wou niet hebben dat de Joden naar zijn land kwamen terwijl Hitler dat toch vriendelijk had gevraagd. Hitler wou eigelijk helemaal niet de Joden uitroeien maar ze gewoon naar Palestina laten vertrekken. Maar die gemen moefti die zag het niet zitten dat de Joden die per se voor jullie Christenen moesten vluchten zijn land binnen trokken. 6 miljoen of meer zeflfs. Ik weet zeker Bram als jij toen geleefd had en Hitler was jij tegengekomen en had dat probleem voorgelegd dat had jij gezegd. Adolf, weet je wat. Stuur die 6 miljoen Joden maar naar Nederland, want wij Christenen hebben ze eeuwenlang niet zo netjes behandeld en de Nederlanders moeten maar gewoon de helft van hun land inleveren en als ze het niet aanstaat dan ook maar de rest en bij protest schieten we ze gewoon dood.
  Klopt dat een beetje Bram? Had jij vast gedaan, toch?
  Weet je dat moslims zoiets volslagen idioot vinden? Jij niet. Natuurlijk niet. Jij mag dankzij Jezus die immers all zonden op zich heeft genomen gewoon alles uitvreten mits je maar zegt dat God het prachtig vind. Nogmaals Bram, hoeveel kans heb jij denk jij, om in de hemel te komen?
  Denk jij dat God je een dot vind als je Hem ervan verdenkt dat hij je zal steunen met je achterlijke en discriminerende opvattingen? Denk je echt dat God zo slecht is?
  Moslims in ieder geval niet. Ze mogen dan ook niet discrimineren en mensen vals beschuldigen.

 58. Bram ik stop er mee. Je kwets te veel anderen. Ik ben atheïst dus mij zal het een zorg zijn als je je God vernederd, maar anderen en niet alleen moslims vinden dat je je eigen God in de zeik zet.
  Daarmee kwets je hen. Dat hoort niet. Je zou wel een goede kans maken bij de Here Wilders. Die vindt, net als jij dat je best mensen mag kwetsen en vernederen als ze een andere mening er op na houden. Of denk je niet? Denk je niet dat Wilders het schitterend vindt wat jij allemaal doet? Hij doet praktisch hetzelfde namelijk. Of wist je dat niet?

 59. @68Henk
  Deze draad ging over discriminatie van homos in diverse landen. Met Wilders heb ik niks. Ik ken veel homos die met hun geaardheid worstelen en daardoor gediscriminwerd worden, uit mijn eigen omgeving. Het heeft dikwijls niet eens met religie te maken, maar meer met cultuur. Bekend is dat de VOC homos liet kielhaken en overboord gooiden dat ze verzopen.

 60. Bram is gewoon weer zo’n Hasbara lul die van alles en nogwat erbij sleept om zijn haat voor Moslims goed te praten , praat over landen waar hij geen reet van weet , ,maar wat de westerse ( en dan natuurlijk vooral de israeli ) media beweren is waar ,,,, Dat standaard gelul over de Moefti … dat kenscherts al duidelijk z’n type , die Moesfti telt natuurlijk voor de hele Islaam , en dat de Koning van Marokko tijdens de duitse bezetting de Joden van zijn land beschermde , in tegenstelling tot al die Fucking “Christenlijke koningen en koninginen ” die of wegholde óf colloboreerde is weer niet relevant , ik heb helemaal geen zin meer om met dat type te discussieren , In waardeer dan de NVU lui nog meer die lullen niet om hun haat heen maar etaleren het duidelijk … veel eerlijker

 61. Toch nog even een opmerking Bram. Als je de Bijbel in details zou bestuderen kom je hier veel tegenstrijdigheden in tegen. Ook is de Bijbel herschreven dat is met de Koran niet gebeurd en is ook onmogelijk. Als jij werkelijk in de Bijbel gelooft en gelooft dat er een God bestaat , hoe is het dan mogelijk dat de Bijbel ernstige fouten vertoont? Als je de oude Staten bijbel zou lezen is dat een immens verschil met wat er nu in de bijbel staat.

  Jouw opmerkingen getuigen jammergenoeg van heel weinig kennis wat de Koran betreft, alleen een vers uit de Koran vraagt al om veel uitleg. Verzen uit de Koran zijn vaak geschreven vanuit een gebeurtenis in die tijd.

  Ik begijp niet waarom je maar blijft praten over het Midden Oosten en wat daar allemaal fout wordt gedaan. Denk je wel eens na over wat het Westen of de VS op zijn geweten heeft?

  Hoe kom je er toch elke keer bij dat Christenen alleen vervolgd worden door moslims. In Noord Korea is het een stuk erger maar daar hoor ik je niet over en zo zijn er meer landen die niet islamitisch zijn maar wel vervolgingen op hun naam hebben staan. Heel veel vervolgde christenen die uiteindelijk vermoord zijn staan niet eens op naam van moslims. Ik heb zelf jaren gewoond in een islamitisch land. maar christenen liepen gearmd met moslims over straat of op hun werk. Andere geloven werden door niemand door de strot geduwd of hoefden hun geloof aan de kant te zetten. Er werd niet eens gesproken over “aanpassen of integratie“. In landen waar het wel gebeurd hebben ze de Islam nogal verdraaid. Ik vond Egypte veel toleranter dan Nederland.

  Homofilie werd duidelijk afgekeurd maar heb nooit mensen geweld zien gebruiken.

  Moslims zijn geen mohamedanen zoals jij ze noemt. Het zijn geen aanbidders van de profeet Mohamed. Persoonsaanbidding is verboden in de Islam.

  Homofielen worden niet alleen door de Islam bekritiseerd en in veel gevallen is het meer cultuur dan geloof. Het christendom tolereert homofilie ook heel vaak niet.

  Wat heb jij eigenlijk tegen moslims dat jij ze maar met de vinger blijft aanwijzen als schuldigen aan allerlei misstanden in de wereld.

  Waarom steek je niet eens in de hand in eigen boezem, bang dat de waarheid misschien toch wel eens anders zou kunnen zijn? Tot nu toe zeg je alleen eigenlijk alleen maar wat je leest in het nieuws en schijnt het allemaal nog te geloven ook.

 62. Bram zegt:
  Als ik zie hoe de vrouwen in Afghanistan en bijv. in Somalie mishandeld worden, kan ik niet zien waarom Moslims beter zouden zijn dan Christenen.

  Dat heeft niets met de Islam te maken. Mishandeling is verboden en ook de besnijdenis van vrouwen is niet verplicht in de Islam laat staan waarop de manier dit wordt gedaan in Somalie. Het is ten stengste verboden om dit te doen.

  Dit is wat de profeet Mohamed heeft gezegd over hoe mannen zich zouden moeten gedragen ten opzichte van vrouwen:

  “ De mannen die het beste van karakter zijn die mannen die hun vrouwen het beste behandelen“.

  Hij adviseerde de vrouwen zelfs om met mannen te trouwen die bekend stonden om hun zachtaardige natuur t.o.v. vrouwen.

 63. Nog geen antwoord gekregen op mijn #54

  Bram. Joods-calvinistische bevlogenheid,in krenterig opgerolde dimensies, is een slechte uitgangs- en onderhandelingsituatie voor diegenen die niet zijn genoopt tot enthousiast opgewekte participatie in een indentiteits-Erlebnis met Israël-imperialisten, met door het Westen bewapende IDF-ordediensten, rondom veroverde door NL gesteunde Kolonieën in een versnipperd Palestina. Er is een Palestijnse Autoriteit die geen ruzie wil met Eretz-Israël, doch die simpelweg niet over haar haar grenzen heen laat lopen. Net als Iran. Niet zo moeilijk toch?

 64. @71
  Ik weet niet of de statenbijbel uit het Latijn of het Aramees vertaakd is. Zover ik weet is bij de nieuwe vertaling vooral gekeken naar de oorspronkelijke teksten en is geprobeerd modern Nederlands te gebruiken. Ik neem aan dat Nederlandse moslums niet allemaal het Arabisch zo beheersen, dat ze dit in de oorspronkelijke taal van 1400 jaar geleden kunnen lezen, laat staan begrijpen. Veel gebeurtenissen zijn in de bijbel en de koran hetzelfde, misschien anders verwoord. Ook verzen uit de bijbel vragen veel uitleg en zijn dikwijls moeilijk te begrijpen. En in elke tijd werd de bijbel anders geintrepeteerd. Ik las veel op deze draad hie verwerpelijk het Christendom wel is, en daar heb ik op gereageerd. Jij noemt Egypte en je zak toch wel gelezen hebben over de moorden op Kopten sinds de omwenteling. Bij fundamentalistische Christenen ligt homofilie ook moeilijk, maar in deze tijd niet gedood on hun geaardheid.Je hoort wel eens wat over Zimbabwe of Oeganda, maar in Europa of Amerika zak vilgens de wet nooit de doodstraf worsen geeist. Ik ben bijv. geschrokken van die imam uit Londen, die onlangs in d Balie in Amsterdam was. Ik heb Nederlandse noslima horen zeggen; en ook die iman, dat bij shariawetgeving vrouwen bih overspel gestenigd mogen worden en homos vermoord. Wat die hand in eigen boezem betreft kan ik je zeggen dat een Marokkaanse vriend, Ahmed, door zijn broer bedreigd is met de dood als hij voor zijn geaardheid uitkwam. Ik lees veel in de gaykrant, dat homos door Marokkanen weggepesr worden. Waar moet je abders je informatie vandaan halen? Dit onderwerp ligt nogal gevoelig bij deze bevolkingsgroep. Bij bevindelijk gereformeerden in Nederland ligt dit onderwerp ook heel moeilijk, omdat ze zich baseren op de letterlihke tekst van de statenbijbel. Bij Rooms-Katholieken ligt dit dikwijls ook moeilijk, bij de meeste protestanten is homofilie geaccepteerd, dat heeft ook veel strijd gekost. Ik lees vanmorgen dat in Zuid-Afrika dat lesbiennes gangraped en vermoord worden, dat
  schijnt zijn oorsprong te hebben in de bantoecultuur. Trouwens ook homos worden daar veel vermoord en wat ik lees worden veel mannen verkracht in de gevangenissen, hetero of homo, dat schijnt daar niet ui ye maken. Jij haalt toch iok je meeste informatie uit het nieuws, net als ik.

 65. @74Abdul
  Joods Calvinistische bevlogenheid, die uitdrukking is nieuw voor mij. Zover ik weet, heeft Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog Israel altijd gesteund, met name onder minister/president Drees, en dat was een sociaal democraat. Joden hebben altijd in Jeruzalemen Judea gewoond. Dat gebied was tot 1950 dun bevolkt, door Joden en Palestijnen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog wilden de Joden een eigen staat, en dat is te begrijpen na de holocaust. Wat ik lees is dat het geweld van Israelische en Palestijnse kant komt. De meningen zijb hierover verdeeld zoals je weet.

 66. @73
  Joodse en Mohanmedaanse mannen worden volgens hun geloof besneden, is eigenlijk ook sexuele verminking. Misschien heeft hun God ook een foutje gemaakt toen hij de man schiep.

 67. Wat godsdiensten betreft zoek in mijn informatie niet in het nieuws. Veel informatie zoek in niet in de kranten maar op andere sites waarvan ik weet dat de informatie veel betrouwbaarder is.

  Wat Egypte betreft is het nieuws anders dan je denkt. De regering heeft heel veel zogenaamde aanvallen op Kopten zelf in scene gezet zodat ze een excuus hadden om in hun ogen mensen op de pakken, let op, moslims waarvan zij dachten dat deze een bedreiging zouden kunnen zijn voor hun regime.
  Veel aanhangers van Moebarak hebben zich voorgedaan als doorsnee burgers om vervolgens mensen op te pakken. ik heb veel gepraat en geluisterd, veel gesprekken gehad met de Kopten ook daar maar ook velen van hun zijn het slachtoffer van hun eigen kerkgemeenschap, sommigen willen moslim worden maar durven dit niet omdat ze bang zijn vermoord te worden door hun eigen geloofsgenoten.

  Christenen in Egypte hebben nog weleens de gewoonte om de Islam te beledigen en dan vind er wel eens een opstootje plaats, ze hebben allemaal een vrij kort lontje maar dat geldt voor beide partijen.

  Ik kan je wel vertellen dat de Kopten het makkelijker hebben dan de moslims zelf, veel privileges die moslims weer niet hebben. Ik heb er lang gewoond en heb er heel veel tolerantie gezien. De doorsnee Kopt kan prima overweg met de doorsnee moslim daar.

  De imam waar je het over had heeft alleen verkondigd wat de Islam bijvoorbeeld zegt over overspel maar……….. daar hoort uitleg bij en dat wil de media juist net niet horen , het is immers veel leuker om een imam af te zeiken over wat hij wel of niet gezegd zou hebben. Heel eenzijdige informatie zonder onderbouwing.

  De Islam heeft zeker een mening over homofilie, heel veel zaken in de Islam hebben een verbod omdat het om gezondheidsredenen ernstige of fatale consequenties zou kunnen hebben. Heel vreemd bijvoorbeeld lijkt het verbod op hoge hakken, ik noem maar iets . Uit onderzoek blijkt nu inmiddels wel waarom. Zo zijn er zoveel zaken die op het eerste oog vreemd zijn maar waar later toch het nut van wordt ingezien. Homofilie is een bespreekbaar onderwerp bij de islamgeleerden, vaak worden er ook adviezen gegeven maar de doodstraf wordt niet veel toegepast. Het stenigen van vrouwen overspeligen ook niet, daar zit vaak een heel ander verhaal achter dan je denkt.
  Het pesten van homo´s gebeurd niet alleen door Marokkanen en heeft met mijn idee veel meer te maken met cultuur dan geloof, zeker wat de jongere generatie betreft, deze weten eigenlijk heel weinig van de Islam.

  De taal Arabisch wordt eigenlijk alleen nog maar beheerst door de oudere generatie hier. De Koran is wel vertaald naar andere talen maar niet herschreven dat is de bijbel wel.Jongeren lezen de Koran in het Nederlands of Engels in Nederland en sommigen in het Arabisch. De Bijbel is zoveel veranderd dat het orgineel er heel erg van afwijkt. Ik probeer je duidelijk te maken dat dit met de Koran niet is gebeurd.

  Probeer toch eens verder te kijken dan alleen dat wat er in het nieuws wordt verteld.

 68. @78
  Bedankt voor je uitleg, je bent goed op de hoogte van de Egyptische problematiek. Sommige verboden in de koran en de bijbel zullen zeker verband houden met gezondheidsregelen, ook op sexueel gebied, om infecties te voorkomen. Dat zijn gewoon praktische redenen voor. Wat de bijbelvertaling betreft lees ik dat nnog niet bekende manuscripten worden gevonden en dat daarom de bijbel veranderd wordt. Theologen lezen dikwijls de bijbel in de oorspronkelihke taal, die vooral Hebreeuws, soms Aramees ofGrieks is. Worden er dan van de koran dan geen teksten gevonden die nog niet bekend zijn? Het oude testament is natuurlijk honderden jaren ouder dan de koran, misschien heeft dat ermee te maken.

 69. #78
  ‘De doorsnee Kopt kan prima overweg met de doorsnee moslim daar.”

  Ik heb een schoonzus uit Sierra Leona. Haar vader is stamhoofd én moslim. Naast de moskee in het dorp staat een kerk. Ze bezoeken soms elkaars diensten. Ik ben ooit terminaal ziek geweest. Ze hebben daar voor me gebeden terwijl ze weten dat ik atheïst ben. Mijn “genezing” heeft de artsen voor een raadsel gesteld. Tot nu toe is men er nog steeds niet achter. Ik denk dat ze het in Sierra Leona wel weten.

 70. #79 http://www.biblija.net/biblija.cgi?lang=nl Veel Bijbelvertalingen.

  #77
  Nee, geen foutje van God maar gewoon om geslachtsziekten te voorkomen.
  Als je het over foutjes van God hebt moet je toch eens in den Beginne kijken, naar het gezinnetje Adam en Eva. Een stel dieven en moordenaars, nietwaar? Maar misschien kwam dat om dat God het toen nog moest leren. Het kan natuurlijk ook omdat ze uit een niet westers land kwamen. Daarom wil Wilders die mensen ook niet hebben hier. Allemaal dieven en moordenaars immers? Want moslim en dan weet je het wel.

 71. @82
  Het blijft toch sexuele verminking Henk, als er een stuk van je jonge heer afgesneden
  wordt. Ik begrijp dat de moslima als maagd het huwelijk in moeten, dan kunnen de heren toch geen geslachtsziekten oplopen? Worden de Christenen daarom niet besneden omdat ze kuiser zijn? Je hebt gelijk, Eva was fout in het paradijs met die appel, als Hero Brinkman in die tijd geleeft had, dan had hij Eva in de knieen geschoten.Oja die is niet meer van de PVV.

 72. @82
  Verleden jaarstond ik in de rij bij de soa afdeling voor controle. Er stond ook een dame in de rij net hoofddoek, dat begreep ik eigenlijk niet. Misschien iets van haar man opgelopen? Ik ben weer vrijgezel en schijn bij de risico groepen te horen.

 73. @84: Bram:

  [ Ik ben weer vrijgezel en schijn bij de risico groepen te horen ]

  Ja hoor rare troela, dat gaat gewoon vanzelf, hoef je niks voor te doen. Vrijgezel? Hoppa, testen op SOA’s.
  Je “schijnt” daarom bij de risicogroepen te horen? Je weet niet eens waarom?
  Je stond in de rij voor de controle? Grapjas, dat gebeurt nooit, en dat weet Le Roi zeker hoor, want die ****** met alles wat 1, 2 of 4 benen heeft.

  Rare jongens en meiden die gristenen,

 74. @85 … Discrimineer jij driebenigen ??? Tsk Tsk Tsk …. Arm Skaapie , al mishandeld door Henk’s ( niet Veldman , da’s een Ünter-henk ) Bouwvier en nu afgewezen door le Roi .. het leven is lijden ….

 75. @79 voor iemand die alles zeker weet wat de Islaam betreft stel je wel onwijs stomme vragen .. Nee , er worden geen nieuwe hoofdstukken gevonden , dit komt namelijk door het feit dat Mohammed een zeer grote voorstander was van schrijf en lees onderwijs , dus zijn alle openbaringen meteen opgeschreven .. Alleen Hadith kwamen later via overlevering en zijn als zodanig dus van beperkte betrouwbaarheid … Vooral omdat er toen een politiek conflict gaande was waarbij een van de partijen iemand had , Abu Hurira geheten die zich op bestelling allerlei “uitspraken”herinnerde

 76. @88
  nieuwe hoofdstukken of niet bekende fragmenten met misschien iets andere teksten. In die vroege tijd werd veel doorverteld en later opgeschreven. Misschien hoorde Mohammed zijn openbaringen wel van zijn Joodse buurman. Veel verhalen in de koran en de thora of oude testament zijn haast hetzelfde.

 77. @85
  Tot voor kort werden er nummertjes uitgereikt bij de soa kliniek in de plaats waar ik woon. Door het grote aantal patienten. Ook vrijgezellen hebben een sexleven, en dan kan er wel eens wat fout gaan.

 78. @89 , ja en mischien hoorden de Christelijke Schrijvers hun verhalen over Jezus wel van hun Mitras aanbiddende buren , want die hebben sterk gelijkende verhalen … Maar ik heb je principe nu wel door , je vraagt zgn om informatie en kom dan weer met een enkel lijntje waarin je de gegeven info in twijfel trek … ik hebgeen zin nog verder tijd aan jouw type trol te verspillen …

 79. #89
  Dat klopt. Vandaar dat de Koran moderner is.
  Er is veel overgenomen uit andere boeken en het is mede daarom dat Mohammed juist respect toont voor “Mensen van het Boek”.
  En dus die zelfde mensen verwijt dat terwijl ze weten wat in de Bijbel staat, ze er toch een potje van maken met hun geloof. Als je “Het Boek” niet kent, is het begrijpelijk dat je soms fouten maakt, maar dat wil niet zeggen dat je dan maar fouten mag maken.
  Je kunt het ook anders zeggen:
  Als je niet precies weet wat de wetten van het land zijn waar je bent, dan kan het je overkomen dat je iets doet wat tegen die wetten is maar wat in je eigen land gebruikelijk is en ook als juist wordt gezien en ervaren.
  In Engeland rijdt men bijvoorbeeld aan de verkeerde kant van de wet en dan kun je wel volhouden dat zij fout zitten en ook laten zien dat jij je daardoor niet van de wijs laat brengen, maar je krijgt toch straf. Misschien wat milder, maar toch…
  Engelsen zelf krijgen uiteraard wel de volle mep als ze aan de verkeerde kant zitten.

  Zó is ongeveer de Koran Bram en niet wat jij er van bakt.

 80. @90: Bram:

  [ Ook vrijgezellen hebben een sexleven ]

  Echt waar joh? Toch fijn dat we ondanks al die religiedwaasheid zo’n soa-poli hebben hè? Ik hoop dat je daar niet zo vaak meer een nummertje hoeft te trekken, o nee, uitgereikt krijgt. Wij hebben hier zo’n zelftrekding, net als bij de apotheek.

 81. #84
  “risicogroep” heeft te maken met de situatie.
  Vrouwen worden vanaf hun 50e gecontroleerd op borstkanker. Mensen met suikerziekte worden de ogen gecontroleerd. Na een bepaalde leeftijd ook de voeten (naast uiteraard andere controles)
  Het gaat er gewoon omdat er een profiel gemaakt wordt naar aanleiding van ervaringen uit het verleden.
  Dat profiel kan ook zaken als roken en drinken in geval van kankeronderzoek bevatten, iets wat niet gedaan wordt als je wil onderzoeken of er sprake is van een soa.

  Ik weet het niet zeker maar het lijkt me zo, Bram dat je binnenkort een oproep krijgt om je te laten onderzoeken hoe groot je overlevingskansen zijn, aangezien je duidelijk last hebt aan een overmaat van “vieze gedachten”.
  Houdt er rekening mee dat je je familie en andere nabestaanden mogelijk moet informeren dat je de uitslag ongunstig is en dat ze er rekening mee moeten houden dat jij zeer waarschijnlijk niet in de hemel komt. (Iets wat je overigens zelf ook al vermoedde, net als je familie. )Je kunt uiteraard ook zeggen dat je niet aan het onderzoek mee wil doen omdat de uitslag toch al bekend is.

 82. @ 93 ?? een zelftrekding ?? dat heet toch gewoon een hand ??? , of heb ik nieuwe ontwikkelingen gemist 😀

 83. #95
  Nee dat is een aftrekding ofwel een T-biljet die je gebruikt bij je belastingopgave.
  Ik heb veel “vieze” plaatjes als aftrekpost opgevoerd, net zoals ik ook altijd m’n sigaren opgeef bij de verzekering als ik ze heb opgerookt, omdat ze brandschade hebben opgelopen.

 84. @93
  Volgens de soa poli waar ik regelmatig kwam, zijn de risicigroepen mensen met wisselende contacten, hoerenlopers, mannen die met mannen sex hebben en mensen die uit landen komen waar veel hiv heerst.

 85. #98
  Nee, dat heb je verkeerd begrepen.
  Jij bent opgeroepen omdat je VRIJGEZEL bent en een aantal (of veel) van hen behoren tot die groep van mensen met wisselende contacten, hoerenlopers, mannen die met mannen sex hebben en mensen die uit landen komen waar veel hiv heerst.
  Je moest eens weten hoe vaak ik wordt opgeroepen voor alles en nog wat. De reden is dat ik een dagje ouder begin te worden en dan behoor ik tot de grootste risicogroep voor dat alles en nog wat.
  Het is overigens ook gebleken dat er maar weinig aan te doen is. Heel veel mensen worden ouder en steeds meer mensen lopen risico op allerlei enge ziektes of aandoeningen.
  Ik weet niet of het erfelijk is, maar heel veel van m’n familie is gestorven aan de gevolgen van ouderdom.
  Ik ben momenteel nog de enige als oudste van de familie die nog in leven is. Iedereen die ouder was dan ik is inmiddels dood. Misschien zouden ze nog leven als ze wat regelmatiger hadden laten onderzoeken. Dat weet ik uiteraard niet. Zowel m’n vader als opa zijn 14 dagen nadat ze gestopt zijn met roken gestorven. Misschien als ze tijdig gewaarschuwd waren voor de effecten van het stoppen met roken, zouden ze mogelijk nu nog leven want het is gebleken dat er maar weinig mensen boven de 100 dood gaan.

 86. #Bram,
  Ik denk niet dat je door hebt dat dit zinnetje “Jij bent opgeroepen omdat je VRIJGEZEL bent en een aantal (of veel) van hen behoren tot die groep van mensen met wisselende contacten, hoerenlopers, mannen die met mannen sex hebben en mensen die uit landen komen waar veel hiv heerst. ” spottend bedoeld was.

  Jij bent opgeroepen in je functie van vrijgezel omdat die groep mensen vaak wisselende contacten hebben.
  (het woord “hoerenlopers’ heb je zelf verzonnen)
  Een ANDERE groep die wordt opgeroepen zijn homo’s. Ook die lopen een verhoogd risico van een soa.
  De DERDE groep die wordt onderzocht zijn mensen uit landen waar veel hiv heerst.

  We hebben het dus niet over één groep van vrijgezellen die op drie manieren worden gedefinieerd, maar over drie groepen die elk op een andere manier worden gedefinieerd.

 87. @100
  Henk, bij die soa polis komen over het algemeen jongere mensen. Je wordt ook niet opgeroepen omdat het op vrijwillige basis is en anonien is. Tegenwoordig wordt gestimuleerd om eerst je huisarts te raadplegen, om de kosten te drukken en het dikwijls met een antibioticakuurtje te verhelpen. Als je ouder wordt heb je dikwijls last van andere kwaaltjes en dan zal je regelmatig het ziekenhuis moeten bezoeken. Die leefregels uit de koran en bijbel zijn niet eens zo gek, en je eraan houden, dan zouden zulke polis minder nodig zijn. Een vriend hoorde laats dat hij hiv besmet was en wist niet waar hij het opgelopen had.

 88. @Henk
  Je slaat de spijker op zijn kop met de categorieën, verder is er volgens mij alleen nog de risicogroep die gewaarschuwd zijn door iemand met we ze seksueel contact hebben gehad. Maar wat moest Bram ookalweer met deze informatie? Hij maakt niet echt een punt volgens mij… dit is misschien de eerste discussie over religie ooit die is vervallen in een gesprek over koetjes en kalfjes. 😀

  Leuke kijk op leeftijd en sterftecijfers heb je trouwens… je moet gewoon proberen 150 te worden want statistisch ben je dan onsterfelijk want er zijn welgeteld 0 sterftegevallen boven de 150. 😉

 89. @Bram
  Leuk zulke leefregels die eeuwen terug van belang waren… Met SOA’s kun je beter vertrouwen in veilige seks dan god, misschien is het schokkend maar zelfs vrome mensen zondigen! Het niet vreemdgaan devies helpt trouwens ook niets, er zijn net zoveel kinderen van een andere man bij gelovigen als niet-gelovigen. 😀

 90. @103
  Uit onderzoek blijkt, dat niet eens de helft aan veilige sex doet. Sommige hebben meer dan 100 wisselende contacten per jaar vertelde een arts me. En 100% safe bestaat niet, je loopt altid een risico hoe klein die ook is. Die leefregels zijn gewoon gemaakt om de mensen tegen zichzelf te beschermen. Tja, veel houden zich er niet aan en daardoor een snel stijgend hiv infecties. In Zuid-Afrika is 10% van de bevolking geinfecteerd. Ik las onlangs dat vooral bloeddonoren bij blanke jonge mensen gezocht worden, omdat daar minder hiv infecties voorkomen.

 91. @Bram
  Ja, en het is ook bewezen dat mensen die veel aan snowboarden doen, veel omgaan met mensen die gek zijn op snowboarden of uit landen komen waar veel pistes zijn een hogere kans hebben om door een lawine om het leven te komen…
  Aan alles is een risico te plakken, maar iedereen is vrij om te kiezen hoe ze leven. Er is altijd iets aan te wijzen wat een voordeeltje geeft aan middeleeuwse dogma’s. Zo is er bijvoorbeeld een iets kleinere kans dat je dochter een alleenstaande tienermoeder zal worden als je het ‘geen seks voor het huwelijk’ er maar goed instampt… aan de keerzijde is… nee laat maar… Laten we zeggen dat aan alles vóór en nadelen kleven.

  Ik geloof er zelf ook in dat 100% SOA-veilig alleen mogelijk is in een 100% monogame relatie… vandaar dat ik 100% monogaam ben en nooit naar de SOA poli ga. Maar ik ben absoluut niet tegen een levenswijze met meerdere (losse) seksuele partners en gun een ander dat van harte… hoezo zous één levenswijze ‘beter’ zijn dan een andere?

  De enige levenswijzen die kwalijk zijn zijn degene waarmee je anderen kwaad doet of lastig valt. Het is opvallend dat in Nederland de enige groep die consequent zijn middeleeuwse moraal aan anderen probeert op te dringen op een storende manier de rechtse cgristenen zijn (volgens mij valt voor Amerika en de meeste westerse landen ter wereld hetzelfde te zeggen)… Ik wil niet ook een potje gaan Christen-bashen, maar snap je de reactie die mensen al snel krijgen als er wéér een christelijke moraalridder iets komt uitleggen dat ‘slecht’ is.

 92. @105
  In Zuid-Afrika is 10% van de bevolking hiv geinfecteerd en in bijv. Saoedi-Arabie zak di veel minder voorkomen. Heeft alles te maken met je verstand gebruiken. Tot mensen horen; dat ze de hoofdprijs hebbengewonnen, een hiv besmetting, zoals een vriend van mij onlangs overkwam. Waarom denk je dat het aantal infecties jaarlijks stijgt en de poli klinieken overwerkt raken. Veel mensen laten zich iedere 3 of 6 maanden checken, ga er maar aanstaan.

 93. @105
  Chrisyelijke moraalridders zeg jij. Nou, in Nederland hoor je hier nooit wat over. Alleen de paus in Rome doet wel eens een uitspraak hierover. Wel een beetje dubbel soms met al die pedo priesters.

 94. @bram
  Ik word nog steeds veel te vaak lastig gevallen door moraalridders in een strijd tegen vrije sex, homosexualiteit, drugs, wetenschap en alle dingen die onze maatschappij geweldig maken ofwel hoe ze het in de kerk noemden ‘Werelds’.
  Jij begon over SOA’s en dat de Christelijke moraal helpt tegen besmetting… Als je hier niet als moraalridder probeert te bewijzen hoe superieur de Christelijke levenswijze is wat is punt dan precies? Serieuze vraag dus nogmaals: welk punt probeer je dan te maken?

 95. @Bram

  #101

  Henk, bij die soa polis komen over het algemeen jongere mensen.

  #104

  Ik las onlangs dat vooral bloeddonoren bij blanke jonge mensen gezocht worden, omdat daar minder hiv infecties voorkomen.

  Conclusie… Die poliklinieken zijn eigenlijk wervingsbureaus voor bloeddonoren.

  #101

  Een vriend hoorde laats dat hij hiv besmet was en wist niet waar hij het opgelopen had.

  Zeer waarschijnlijk van de wc-bril. Als bekend is de wc-bril het meest verantwoordelijk voor het grootste aantal mensen die geboren worden.
  En aangezien de wc-bril bovendien veruit de meest wisselende contacten heeft (ik heb wel eens hele vieze dromen gehad om een wc-bril op een meisjes-wc te zijn) lijkt het me dat dat de reden is, dat je vriend hiv heeft opgelopen. Leg ‘m dat maar eens uit. (Ik ben overigens dus niet die wc-bril van je vriend geweest)

  #104

  Uit onderzoek blijkt, dat niet eens de helft aan veilige seks doet. Sommige hebben meer dan 100 wisselende contacten per jaar vertelde een arts me.

  Ik proef hier enige jaloezie, zowel bij die arts als bij jou, maar ik denk dat je het bij jezelf hebt opgelost om afwisselend met de linker- en dan met de rechterhand die kleine jongen van je over het koppetje te aaien. Zo heb je een voor jezelf bevredigende oplossing gevonden en hoef je geen pakken condooms te kopen om het veilig te houden. Je bent een voorbeeld voor ons allen.

 96. @THD
  #103

  …er zijn net zoveel kinderen van een andere man bij gelovigen als niet-gelovigen.

  Neem Jezus. Dat was echt niet de zoon van Jozef, de echtgenoot van Maria.

  #102

  Leuke kijk op leeftijd en sterftecijfers heb je trouwens… je moet gewoon proberen 150 te worden want statistisch ben je dan onsterfelijk want er zijn welgeteld 0 sterftegevallen boven de 150.

  O, nee, zeker niet. Neem Methusalem, die werd bijna 1000 jaar en zelfs Adam en Eva zijn rond de 800 jaar geworden ondanks hun criminele achtergrond maar mogelijk omdat er toen nog geen doodstraf bestond.
  Ook de moordenaar Kaïn, zoon van Adam en Eva, kon ongestraft wegkomen maar werd wel het land uitgezet. Zo zie je maar weer dat Wilders helemaal niet zulke rare ideeën heeft als hij zegt dat iemand uit een niet westers land als die iets uitvreet het land moet worden uitgezet. Adam en Eva zijn immers ook uit paradijs gegooid nadat ze hadden toegegeven dat ze een appeltje hadden gejat?
  Wat Wilders doet is dus helemaal geïnspireerd door God. Ik denk dat je Wilders wel kan rangschikken onder de meest godvruchtige personen op dit moment, al zal Bram een goede 2e zijn.

  #105

  Ik geloof er zelf ook in dat 100% SOA-veilig alleen mogelijk is in een 100% monogame relatie…

  Het is een beetje raar dat een polygame relatie niet verboden is en zelfs de jaloersheid kan opwekken bij veel mensen, maar op het moment dat je die relatie wettelijk wil maken, dus door met meerdere mensen te trouwen je betiteld wordt als bigamist en strafbaar wordt gesteld.
  Dus ongetrouwd kun je alles doen wat je wil, maar zo gauw je getrouwd bent ben je al bijna strafbaar als je aan een ander meisje of jongen denkt.

 97. @109
  Je trekt verkeerde conclusies. Jonge blanke bloeddonoren is Zuid-Afrika, niet Nederland. Bij die groep komen verhoudingsgewijs minder hin infecties voor, gemiddeld in Z A 10% van de volking.
  Als je veel wosselende contacten hebt en hiv besmet raakt, weet je niet van wie je het opgelopen hebt.
  Henk, over polygamie, je kan altijd nog naar parenclubs of sex of fetishparties gaan, als je dat wat lijkt
  Mormonen doen ook aan polygamie en de president van Zuid-Afrika 5 vrouwen en 20 kinderen, lijk me een zwaar leven.

 98. @Henk
  Inderdaad raar dat bigamie verboden is… of een huwelijk met je neef/nicht…. net zoals het homohuwelijk vroeger raar was zal iedere relatie in de toekomst uit de taboesfeer komen. De definitie voor trouwen is voor mij ‘elkaar trouw beloven’, niet in de zin van niet vreemdgaan maar als partners in het leven. De enige eis zou voor mij zijn dat beide mensen bij volle verstand zijn (beslissingvaardig en volwassen dus), voor de rest moeten ze t dan lekker zelf weten… relaties met seks en samenwonen gebeurt toch al, waarom het eren van die relatie met een huwelijk niet zou kunnen snap ik dan ook niet.
  Zal wel iets te doen hebben met andere mensen die zich bedreigd voelen omdat ze bang zijn ook uit de taboesfeer te moeten komen met hun eigen zaken in de kast… 🙂

 99. @Bram
  Als je veel wisselende contacten hebt en HIV oploopt weet je inderdaad niet van wie het is… Bij de SOA poli vragen ze dan standaard alle seksuele contacten na en roepen die dan allemaal op voor controle.

  Vroeg jij je net niet af waarom je opgeroepen werd? En heb jij niet toevallig een vriend die recentelijk HIV kreeg? Ik vermoed dat je niet zomaar bent opgeroepen omdat je ‘vrijgezel bent’… moet je soms nog iets kwijt over dit onderwerp Bram?

 100. @113
  Klopt wat je zegt, maar anonieme contacten valr er weinig op te roepen. Nu wel genoeg afgedwaald wat mij betreft, over politiek en religie zal je altijd andere meningen hebben. Ik trouwens niet opgeroepen, testen uit voorzorgsmaatregelen laten doen. Wordt ook veel geadviseerd door de artsen.

 101. @40

  “een verwerpelijke ideologie” is weer typisch PVV jargon

  Het gedachtegoed van Geert is een ASOA, een asociale overdraagbare aandoening, die nog een slachtoffer heeft gemaakt, Bram

 102. ##117
  Sorry, Bram. Je kunt geen discussie sluiten waar je nier eens aan deel hebt hebt genomen. Behalve natuurlijk als je aanbidder van de Here Wilders ben. Dan dient iedereen zich te onderwerpen. Maar ook dan, dan hoor je toestemming te vragen aan Wilders. Wilders heeft iedereen inmiddels verboden kritiek te hebben

 103. @117

  Precies 100 reacties verder komt de protestantse aap uit de mouw. Eerst verklaar je dat je geen affiniteit hebt met de PVV en vervolgens geef je me gelijk als ik constateer dat je kennelijk geïnfecteerd bent met het gedachtegoed van Geert.

  Vreemd.

  Onnavolgbaar.

  Tegenstrijdig.

  Het meeste geweld tegen homo’s wordt nog altijd veroorzaakt door “gezonde Hollandse jongens”. De ene minderheid die de andere minderheid probeert te naaien is zo typisch Hollands. Homo’s die zich voor het karretje van Geert laten spannen zijn eigenlijk meelijwekkend, net als de persoonlijke kruistocht van Henk Krol tegen moslims in het algemeen en Marokkanen in het bijzonder. Erwin Krol heeft het vaker bij het juiste eind.

 104. #117 Bram zegt: `Helemaal met je eens. Voor mij discussie gesloten.’

  Haha, wat een arrogantie. Dat maak jij niet alleen uit.

Reacties zijn gesloten.