Worden ouderen nu mishandeld of niet?

Regelmatig staat in de media dat één op de twintig ouderen slachtoffer is van mishandeling. Het cijfer komt uit het enige recente onderzoek naar ouderenmishandeling. Er zijn echter veel vraagtekens te zetten bij de representativiteit van het onderzoek, met als belangrijkste misschien wel dat het onderzoek alleen over thuiswonende Amsterdamse ouderen gaat en achttien jaar geleden is uitgevoerd. Al met al beoordeelt next.checkt de uitspraak dat één op de twintig ouderen in Nederland slachtoffer is van mishandeling als ongefundeerd.

We plaatsen de conclusie maar even van nrcnext.checkt. Noch het bekeken onderzoek noch de conclusie lijken zinvol, achttien jaar is lang en klaarblijkelijk komen er geen toestanden in de zorg aan te pas.

Maar komt luisteren en meepraten in de Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam, op 8 mei aanstaande om 20 uur, als Frans Brekelmans van v/h Ouderenbescherming.nl, Dwaze Kinderen en Auderenzorg over klokkenluiden met betrekking tot ouderenmishandeling spreekt. (Truus Schilp-lezing)