Begrotingsakkoord is papieren tijger

Emile Roemer manoeuvreerde Jolande Sap handig in de hoek door haar eerst te dwingen heftig te ontkennen dat het bereikte akkoord ook de blauwdruk voor een te sluiten regeerakkoord in september zou zijn, waarna hij kon vaststellen dat het akkoord er dus puur een op papier en voor de vorm is om de Europese Commissie gerust te kunnen stellen. La Sap kon deze conclusie niet waarderen.

Verder probeerde zowel zij als Sybrand van Haersma Buma Samsom als de geslagen hond te portretteren die te stijfkoppig zou zijn geweest en nu achter het net viste. Maar misschien is het wel beter als de geslagen hond achter te blijven dan blind achter een roedel bedrijfspoedels aan te hollen. Laten we in september maar eens kijken welke rol beter gewaardeerd wordt door de kiezer.

Kees van der Staaij had een koekje van eigen deeg gekregen waar het achterafoverleggetjes betrof waar hij nu weer buiten gehouden werd, en viel Alexander Pechtold hier fel op aan. Het tamelijk ongereformeerde woord ‘gezwam’ viel zelfs.

De Grote Bedrijfspoedel zelf had er inmiddels vooral voor gezorgd in vrijwel elke zin van zijn betoog het woord ‘Brussel’ op te nemen en dit met de grootst mogelijke walging uit te spreken. Verder werd hij, net als bij het debat afgelopen dinsdag, volkomen genegeerd.

Tenslotte viel op dat de premier alweer verdacht ontspannen lachend in vak K zat. Reden om zeer waakzaam te blijven.

12 gedachten over “Begrotingsakkoord is papieren tijger”

 1. De aanval van E. Roemer op J. Sap dat het bereikte akkoord slechts diende om de Eu-commissie gerust
  testellen…ook al zou dit zo zijn dan heeft dit bereikte akkoord er wel voorgezorgd dat de rente in NL niet
  verder is gestegen. Ook staat de meerderheid van de Nederlandse bevolking achter het bereikte akkoord

 2. @1 Jullie Sociaal Democraten zijn zulk een verradelijk volkje , toen het er op leek dat zonder Roemer niet geregeerd zou kunnen worden was je vol van woorden als “samenwerking met de SP ” elk derde woord was “samen” in je betoog .. Met Samsom leek het zelfs eventjes op het einde van de Neo-liberale koers van de Partij van de Bilderbergers .. Ondertussen lijkt het er op dat met de Kunduzcoalitie , eventueel aangevuld met de PvdA onder de Neo- Liberaal Assher een voortzetting van de uitverkoop van Nederland tot de mogelijkheid voor na de verkiezingen behoord en nu is alles weer de schuld van Roemer .. En zijn de Kunduzers haast heilig …

 3. @1

  Wat is de link tussen het Kunduz-akkoord en de rente? De rente op de staatsschuld liep weliswaar lichtjes op, maar staat met 2,1% eigenlijk gewoon op een heel laag niveau. Alleen in 2007 was de rente op jaarbasis nóg lager met 1,7%. Daarna gingen we het feestje van de bankiers betalen en veranderde alles.

  Bovendien heeft Nederland met een staatsschuld van 65% één van de allerlaagste schuldratio’s in de eurozone. Duitsland heeft een schuldratio van 83% en België 98%. Er is geen enkele reden voor de forse lastenverzwaring die Paars Rechts en haar bondgenoten ons nu opleggen. Dat we meer rente zouden hebben betaald indien we het begrotingstekort pas in 2015 tot 3% hadden teruggebracht, is een sprookje. Het is ten ene male niet waar dat de ‘markten’ bezuinigingen eisen. Die bezuinigingen zijn het gevolg van een volstrekt willekeurige en nogal ondoordachte afspraak van de regeringsleiders van de EU. Al past het natuurlijk aardig in de neo-liberale agenda, dat wel.

 4. @#1 – ‘Ook staat de meerderheid van de Nederlandse bevolking achter het bereikte akkoord’
  Ze hebben aan mij niks gevraagd. Één van de overeengekomen punten die op mijn eigen terrein ligt is nog behoorlijk in duistere wolken gehuld, ik heb er dagelijks mee te maken en nog geen idee hoe dat vorm gaat krijgen. Dus ik vraag me af of je dat zo kunt stellen.

  Ik heb het gevoel dat we door VVD/CDA gegijzeld worden met dat suffe 3% praatje en dat gedreig met rentestijgingen, met bijna de volste spaarpot van Europa in onze achterzak moet de onderlaag bloeden, ik kan het niet rijmen.

 5. @1 Roemer heeft gelijk. Sap heeft ervoor gezorgd dat Rutte in Brussel geen gezichtsverlies hoeft te lijden.
  Anderhalf jaar haat-agenda en nog geen passende begroting. Het had er van mij wel even ingewreven mogen worden. GL gaat liever voor ook een beetje snoepen van de macht onder dictatuur van de financiële markt – dan zich te wijden aan enige reflectie.
  De allerscherpste kantjes zijn er even af, maar dat was al evident, dat na het klappen van de gedoog-coalitie veel asociale plannen niet door zouden kunnen gaan. Dat is niet de verdienste van GL. Als Mark en Maxime (en de Jager) even wat langer hadden moeten zweten op hun begroting voor 2013, was er nog wel meer uit te halen geweest.
  Het doet me denken aan een oud affiche: http://www.aarde.org/beeld/vr_wa_aff.gif
  Als we voor (de illusie van) macht onze principes in moeten ruilen, dan doen we dat ook.

 6. @ 3,
  Dit akkoord zorgt er voor dat volgend jaar tenminste de 3 procent norm wordt gehaald.
  Wat zou er gebeurd zijn als NL zijn tripple AAA status was kwijt geraakt? In twee dagen is bereikt waar in het Catshuis 7 weken over is gekletst. Samsom werd niet uitgenodigd voor overleg omdat hij weigerde mee
  tewerken aan een maximaal van 3 procent. Achteraf zei Samsom dat hij bereid was om tebeweging.
  Samsom en Roemer vinden het jammer genoeg te-spannend in de aanloop naar de verkiezingen.

 7. @8 Het blijkt dat de 3% er nog niet helemaal is. Het kan hoogstens een aardige gok in die richting zijn, maar de doorberekening vraagt nog wat tijd.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/10637/VK-Dossier-Verkiezingen-van-2012/article/detail/3247986/2012/04/28/Wandelgangenpakket-is-niet-genoeg-voor-3-procent.dhtml
  Bovendien gaat Brussel ook al schuiven wat betreft de strenge naleving van die norm
  http://www.welingelichtekringen.nl/20654-de-3-begint-te-schuiven-in-brussel.html

  En verder had ik het er best voor over gehad om die europese boete er nog bij te nemen om Rutte en Verhagen nog even te laten bungelen.

  Bovendien ben ik er niet van overtuigd dat de europese bestuurders wel op de goede lijn zitten. Ook economen zijn het er niet over eens dat deze strenge begrotingsdiscipline, op dit moment de beste oplossing is. Het is niet meer dan een (politieke) keuze, die vooral de neo-liberalen goed uitkomt.
  Zou je je een europa kunnen voorstellen waarin de rekening van de crisis wordt neergelegd bij degenen die die hebben veroorzaakt in plaats van de burger (en dan vooral degenen die zich het minst kunnen verweren) ervoor te laten opdraaien?

 8. @8

  Nee, daar zorgt het waarschijnlijk niet voor: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/10637/VK-Dossier-Verkiezingen-van-2012/article/detail/3247986/2012/04/28/Wandelgangenpakket-is-niet-genoeg-voor-3-procent.dhtml. Bovendien is er geen rationeel argument te verzinnen waarom volgend volgend jaar die 3% gehaald zou moeten worden. De regeringsleiders van de EU hebben die afspraak gemaakt. De financiële markten vroegen er helemaal niet om. Waar haal je dat vandaan? De verhulde dreiging van Finch komende zomer eens naar de Nederlandse rating te kijken? Finch is niet gelijk aan de financiële markten. Al schijnen veel mensen te denken dat dat wel het geval is.

 9. Als je in een vast stramien blijft zitten vreet je alles van die lui.
  Die 3% norm is überhaupt een raar verhaal in een conjunctuur die in golven verloopt.

  Net zoals Rutte de HRA heeft misbruikt met valse voorstellingen doen ze dat nu met dit geweldige complexe verhaal. Het is m.i. echt niet zo als we vandaag een briefie inleveren dat het op 3,3 % uitkomt dat er dan maandag en boete van 1,2 miljard ligt.
  En dan nog zoals Witte duif hier al zegt, dan had Rutte dat aan zijn kiezers uit mogen leggen en lekker in de volgende begroting opnemen.
  We laten ons massaal gek maken.

  Nog effe zeggen Fitch of Standards & Poors zelf wel dat we op de VVD moeten stemmen omdat het anders helemaal mis gaat.

Reacties zijn gesloten.