Wilders speelt de thee-drink kaart

smurfVolgens het campagne filmpje van de PVV zal Job Cohen dit land in de afgrond storten door ongelimiteerd gelukszoekers en Marokkaanse straatterorristen binnen te laten. Daarnaast zal een regering van Cohen ertoe leiden dat Nederland straks wordt bestuurd door imams.

Mocht dit allemaal niet erg genoeg zijn dan heeft Wilders nog zijn geheime wapen: de dodelijke verwijzing naar het kopje thee van Cohen. Dit schijnen sommige mensen echt vreselijk te vinden. De genadeklap wordt echter uitgedeeld door een shot van Cohen die geeuwt op een bijeenkomst.

Het filmpje schijnt op de website van de PVV te staan, aldus Metro.

9 gedachten over “Wilders speelt de thee-drink kaart”

 1. Toen ik keek stond het er niet. Maar het zou iets met cache kunnen zijn of zo want nu zie ik het wel.

 2. De immigratieproblematiek

  PVDA, D66, CDA en Groen Links zitten nog steeds diep in de ontkenningsfase.
  Van alle partijen die een verkiezingsprogramma hebben gepubliceerd zijn PVDA, CDA, Groenlinks en D66 de partijen die de kop het allerdiepste in het zand steken. Deze elitekliek lijkt dat dagelijks hele Nederland rijdt en letterlijk nooit een probleem ziet. Straten, wijken en nu complete stadsdelen met desintegratie bestaan dus niet! Deze mensen lijken werkelijk op een andere planeet te leven. Ook als je de Volkskrant, Trouw of de NRC leest, kranten die toch niet echt met hun neus bovenop het integratie drama zitten, dan kun je toch moeilijk volhouden dat er geen integratie drama is. Als je hun programma leest dan lijken de belangrijkste discussies van de afgelopen tien jaar, over de vrijheden van het westen, de immigratie en integratie van islamitische landen-immigranten, gevreesde demografische ontwikkelingen en de golf van criminaliteit en straatterreur eenvoudig niet te hebben plaatsgevonden. Het lijkt er wel op alsof ze bij de grote partijen denken dat die problemen echt door de buitenaardse wezens zijn bedacht met het oog op de komende verkiezingen!
  Kijken we naar de paragraaf over veiligheid, dan zien we dat deze partijen het niet kunnen opbrengen om te benoemen dat een heel groot deel van de Nederlandse criminaliteit een gevolg is van de immigratie en integratie problematiek. De Nederlandse gevangenissen zitten met name vol met Moslims, een van de ernstigste aantastingen voor het veiligheidsgevoel van de Nederlandse burger, wordt niet benoemd.
  D66: Gezinshereniging en de verkiezingsbeloften om de toestroom van islamitische migranten niet te beperken: afgelopen jaar zijn 29.000 aanvragen ingediend door huwelijksmigranten en hun gezinsleden. Wel is al bekend dat het aantal aanvragen in de tweede helft van het jaar met 40 procent is gestegen, vooral omdat Somaliërs massaal verzoeken indienden voor hun talrijke familieleden (meestal kinderen, vrouwen van allerlei families -stam- die via valse papieren op een persoon geschreven worden) die ook naar Nederland wilden komen. Ook Turken en Marokkanen komen vaak via de z.g. gezinshereniging het land binnen. Naast de 29.000 aanvragen voor tijdelijk verblijf, vroegen nog eens 22.000 ‘migranten’ in 2009 een permanente verblijfsvergunning aan. D66 zegt letterlijk:  “..wil geen nieuwe obstakels voor gezinshereniging en –vorming en afschaffing van alle regels op dit punt die strijdig zijn met verdragsrechtelijke verplichtingen”. Dit is vreselijk. We zouden zo nog een tijdje door kunnen gaan (Turkije is uiteraard van harte welkom in de EU) maar het beeld zou er niet beter op worden. D66 is nog altijd een partij van hobbyisten en amateurs die volstrekt irrelevant is als het gaat om de oplossing de werkelijke problemen van het land. D66 heeft een gemixt ideologie die de waarheid met dikke gordijnen verbergt.
  CDA: Het CDA wil geen enkele inperking van het asielbeleid die over (lees, bijna 98% uit islamitische landen) massale volksverhuizing van de Moslims gaat, terwijl duidelijk is dat dat in zijn huidige vorm een hefboom vormt voor ongewenste Moslim-immigratie bevordert, CDA verraad de Christenen en andere culturen. Niet -islamieten uit andere landen hebben geen kans. Neem bijvoorbeeld Darfur, waar Moslims miljoenen mensen verdrijven, uitgroei van Irakese en Turkse christenen zegt niks; partijtop slikt gewoon zelfde propaganda van de Islamitische infiltranten. Somalische piraat – islamieten, islamitische vluchtelingen uit alle andere oorlog gebieden, zijn met tienduizenden gearriveerd en bouwen ook eigen moskeen, islamscholen in Nederland. Ze voegen zich aan de gevreesde colonne, niet aan de Nederlandse maatschappij! Hun islamisme, hun politieke ideologie is niet anders dan de machthebbers waar ze vandaan komen! Dit is alleen een nieuwe type versterking van de segregatie. Welke politieke conflicten zouden ze hebben? Zijn deze Somaliërs nu niet islamitisch meer?. Grote meerderheid heeft niks mee te maken met de definitie van de “politieke vluchteling”, ze zijn geen politieke vluchtelingen! Zelfs de aperte wantoestand dat afgewezen asielzoekers opnieuw asiel-aanvragen kunnen indienen hoeft van het CDA niet te worden gestopt maar moet worden ‘teruggedrongen’.
  Het grootste bedrog zit hem echter in de paragrafen waarin het CDA het doet voorkomen alsof de problemen van het asiel en migratie beleid gelegen zijn in het feit dat er geen Europees asiel en migratie beleid is. Vervolgens benoemt het CDA de problemen en zegt zich voor de oplossing daarvan in Europa sterk te gaan maken. Maar iedereen die de discussies over migratie en asielbeleid in Europa de afgelopen jaren heeft gevolgd, weet dat de Eurocraten vinden dat er nog veel meer migranten bij kunnen en dat er aan het asielbeleid niet getornd mag worden! Wie daar aan twijfelt wordt weggezet als xenofoob en racistisch. Dat het CDA doet alsof het iets aan de asiel en de integratie problemen gaat doen is dus een grote leugen. En zo kan men doorgaan. Als landen van herkomst weigeren mee te werken aan terugkeer van migranten van wie de integratie is mislukt, noemt het CDA dat ‘een kabinetbrede verantwoordelijkheid‘ maar over sancties tegen dergelijke landen spreekt men niet. ‘De mogelijkheden om criminele vreemdelingen versneld uit te zetten worden verruimd’. Let wel, er staat niet: criminele vreemdelingen worden uitgezet. Om illegaliteit te bestrijden zal het CDA keihard optreden tegen ‘werkgevers, huisjesmelkers en mensensmokkelaars’ maar illegaliteit strafbaar stellen en de  illegalen onvoorwaardelijk uitzetten doet men niet
  PVDA: “Huwelijksmigratie blijkt nog te vaak een rem op integratie. Ieder moet vrij zijn om zijn of haar partner zelf te kiezen. Maar de PvdA stelt daarbij de eis dat de partner in Nederland zijn nieuwe partner zelf moet kunnen onderhouden. Bovendien eisen wij van de partner een gedegen voorbereiding op, en kennis van, Nederland en de Nederlandse taal. In de toekomst zullen we daar tevens een alfabetiseringstoets aan verbinden. Gedwongen huwelijken pakken we aan, onder andere door scherpere controle op schijnhuwelijken en het expliciet strafbaar stellen van uithuwelijken. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken om het fenomeen van herhaalde huwelijksmigratie, waarbij een man met grote regelmatig nieuwe vrouwen laat overkomen uit het land van herkomst, ..”
  Niks nieuws! PVDA stopt niet met de gestuurde instroom!. Turkije en Marokko hebben geen last van deze formulering, hun instroom gaat gewoon door.
   “Strijd voor emancipatie betekent ook strijd tegen alle vormen van onderdrukking van vrouwen; PVDA”. Maar Cohen’s islam, met krachten die de islam als integratiemotor promoten is al jaren stuitend. Zijn verraad aan seculiere waarden en zijn pogingen tot ontmanteling van de scheidingslijn tussen kerk en staat in Amsterdam talrijk. Hij stelt hij de ’morele agenda’ van de islam op het gebied van ’alcohol- en drugsgebruik, echtscheiding, pornografie, fraude, de commercialisering van het bestaan, menselijke relaties’ ten voorbeeld. En voegt hier aan toe: ’Dat kan ons een spiegel voorhouden; het kan ook een appèl uitoefenen op mensen die de existentiële leegte van de seculiere samenleving willen ontstijgen’. Cohen vergeet dat veel Moslims in Nederland, de harde kern van de zware misdaad vormen; niet alleen barbaarse erewraak, maar ook vrouwenhandel [Top criminelen Saban B., nog vers in het geheugen Murat O.. en honderden loverboys die vrij rond lopen], zijn dus volgens Cohen, niet islamitisch!. “Geen drugs”, zegt Cohen, ongelofelijk dat hij drugshandel van Marokkanen en Turken ontkent. Hij slikt nog steeds veel fundi’s propaganda, imams en islamitische activisten die elke keer zeggen; “ja maar die mensen zijn geen echte Moslims, ja maar volgens Koran…ja maar volgens Mohammed. etc.. etc,,” Cohen wilt voor islam een ander beeld creëren, maar iedereen weet dat Al-Qaida, Taliban, Somalische piraten en Moslimbroeders, wat drugshandel betreft de grootste aandeel hebben; heroïne productie grotendeels in Afghanistan en Pakistan, [waar, alleen de moslims bestaansrecht hebben] transpoort via Somalische piraten, Noord Afrikaanse en Islamitische Turken. Moslims drinken geen alcohol maar zorgen wel voor de drugsverkeer en verdienen heel goed. Kijk even naar de dure moskeen en islam scholen, illegale internaten, sport verenigingen, stichtingen enz.., die door deze moslimbaronnen gefinancierd zijn. Cohen’s inzet voor de “westermoskee” is verachtelijk, hij kon politie rapporten bekijken, Islamitische drugsbaronnen wilden de grootste moskee [machtvertoning] maar ook miljarden drugsgeld witwassen. Zelfde Cohen wilt niks weten over deze maffia en droomt nog steeds over zijn ideale “kazerne”!. Als er een molla bij de schiphol airport arriveert, zou hij via de hoge minaretten kunnen zien waar Amsterdam is. Als er in deze moskeen nog meer militanten georganiseerd worden, vindt hij ook geen probleem.!

  Cohen’s ideale familie beeld: echtscheidingstsunami en periodieke uibraak van de importbruiden.
  Zoveel Moslima’s die met hun hoofddoeken bij de rechtbanken verschijnen, zijn blijkbaar niet meer Moslim! De handlanger van de gevreesde “importbruiden politiek” uit Marokko en Turkije gaat ten koste van alles weg vrijmaken. Geïndoctrineerde moslim-bruiden veelal analfabeten met véél kinderen wachten nu weer af. Cohen weet weinig over de situatie van de herkomstlanden en dankzij zijn verraderlijke politiek, zullen miljoenen Moslims via Turkije en Marokko een nieuwe volksverhuizing veroorzaken. Moslima’s zijn één maand hier en meteen zwanger. Na 3 jaar hebben ze al 3 kinderen en vervolgens hebben ze nog meer verse bloed nodig. Mannen moeten verder, het aantal “echtscheidingen” van deze mensen neemt nu weer toe. Dit constateren advocaten en bemiddelaars bij echtscheidingen.
  Het lijkt alsof er ineens een hek is opengegaan. Financieel adviesbureau De Scheidingsplanner in Barendrecht, met 61 aangesloten regiokantoren, spreekt zelfs van een ‘echtscheidingstsunami’. Ze worden uitgehuwelijkt aan een bruid uit Marokko en Turkije. Neefjes en nichtjes huwen met elkaar in deze achterlijke landen als Turkije, Marokko en Somalië. Allemaal gearrangeerde huwelijken, met de neefjes en nichtjes te trouwen, die vervolgens ook weer allemaal met neefjes en nichtjes trouwen, enz., enz.. Een uitgehuwelijkte moslima die elke jaar een kind creëert en “opvoeding” daarvan aan de islamitische strijders uitbesteed: is dit een ideale familie type voor Cohen?

  Moslims trouwen continue met de neef en nichtjes en als gevolg dat genetisch overdraagbare afwijkingen worden meestal recessief overgedragen. Meer dan 85% van de huidige Moslim populatie in Nederland, is op deze manier ontstaan. Zieke, agressieve, ongepaste mensen gaan nu hele bevolkingsgroei realiseren! Deze nep bevolking wordt ook “minderheid ” genoemd. Dit is een ramp! Uitstoot van allerlei corrupte landen die via neef /nichtje spelletjes verbreid was, instroom die grotendeels via fraudeachtige processen tot stand gekomen is, heeft niks mee te maken met een gewone minderheid… Deze ’morele agenda’ van de Moslims, volgens Cohen is een goede voorbeeld; ongelofelijk! Cohen ontkent corruptie bij de Islamieten: miljoenen subsidies die verdwijnen, turkse en marokkanse “ondernemers die alleen belastingen onderduiken, mensen uitbuiten, afpersen, zijn ook geen echte moslims?. Cohen heeft ook over de “fraude, de commercialisering”: moslims zijn niet tegen de commercie, Arabische fundi miljardairs, verkopen niet alleen Koran, Cohen heeft blijkbaar een heel oude versie van islamitische propaganda; hij kan nooit bewijzen dat er in Nederland een islamitische bedrijf bestaat die fraudelos is. Fraude is juist een vaste element: kijk even naar Turkije, Afghanistan, Pakistan en Marokko, compleet corrupt, zoveel uitstoot naar de andere landen is niet zomaar begonnen. Niet alleen andersdenkenden maar ook eigen moslims willen vetrekken. Volgens een recente onderzoek van Bogazici universiteit, wachten circa 28 miljoen Turken om te vertrekken, als Turkije lidwoord bij de EU. Hoe is het nou mogelijk dat dit Cohen’s ideale systeem, voor zoveel mensen ongewenst is? Turkije met zoveel bronnen, zeen, rivieren, een land die continenten verbindt, is dus dankzij islam onleefbaar geworden. Zou Cohen nu weer tegen ons gaan zeggen dat dit Turkije niet echt islamitisch is? Islamitische politieke ideologie heeft alles verpest, andersdenkenden zijn uitgegroeid en ontstane uitstoot wordt dankzij de zieke opvattingen van de EU politicus naar Europa verplaatst voor de volgende ronde!
  Zo een premier zal nooit de onze worden. Iemand die durft de ’morele agenda’ van de islam (vrouwonderdrukking, eerwraak, onverdraagzaamheid jegens christenen, homo’s, afvalligen) tegenover de ’seculiere leegte’ te zetten. Cohen de bindende burgervader van Nederland? Over de talrijke autochtonen die de onleefbare wijken van zijn stad zijn ontvlucht zei hij ooit minachtend: ’Het deel van de bevolking dat weinig moet hebben van vreemdelingen, is uit Amsterdam vertrokken. Veel Amsterdammers uit de lagere middenklasse wonen tegenwoordig in Almere, Zaanstad, Purmerend. In die groep zit, denk ik, de kern van de rancune’.

  Groen Links:
  “.. Migratie is nadelig voor ontwikkelingslanden wanneer hun gediplomeerden massaal vertrekken…”. waar zijn die ongeschoolde, analfabeten gebleven? Groen links denkt meteen aan de belangen van de Islamitische landen, niet van de Nederlandse. Moslim landen die die hun uitstoot naar EU willen verplaatsen krijgen hulp bij Groenlinks.
  Verder over hoofddoek: “…Meisjes en vrouwen mogen zelf beslissen of ze een hoofddoek dragen, of dit nu is uit religieuze of uit modieuze motieven… Regelmatig worden moslima’s geconfronteerd met discriminatie. Zo zijn er scholen die meisjes die een hoofddoek willen dragen niet toelaten. Ook veel werkgevers nemen moslimvrouwen om die reden niet aan. Hierdoor blijven teveel moslima’s op achterstand….Huwelijksmigranten en kinderen die zich in Nederland bij hun ouder(s) willen voegen, moeten kunnen rekenen op eerlijke spelregels. Iedereen heeft recht op een gezinsleven. Voor huwelijksmigranten van buiten de Europese Unie gaat dezelfde inkomenstoets gelden als voor EU-burgers. De leeftijdsgrens is 18 jaar…” Overduidelijk, GL is een ideale verlengpartij voor de islamitische machthebbers die Nederland van binnenuit willen islamiseren. Groen links kiest toch voor de middeleeuwse, gevaarlijke ideologie die praktisch tegen Nederlandse cultuur en milieu is! Zijn die dikke islamitische kleidingen, burka’s en hoofddoeken goed voor de gezondheid? Waarom heeft moslima, in het algemeen een lagere leeftijd dan de gemiddelde? Groenlinkse beleidmakers noemen deze onwetendheid en al die slechte gewoontes van de Moslims een soort culturele verrijking!.
  Dubbel passport.
  Al vele jaren mengen Turkije – en ook Marokko – zich via hun 2-paspoorten vazallen in de Nederlandse politiek. Dat moet afgelopen zijn! Een mooi moment om de 2-paspoorten af te schaffen. Als je het paspoort van het thuisland niet kunt opzeggen (Turken kunnen dat wel!) jammer dan, Nederlands paspoort invorderen en een verblijfsvergunning verstrekken. Het enige dat helpt tegen deze continue inmenging van zowel Turkije als Marokko is afschaffen van de dubbele nationaliteit. Stop de dubbele paspoorten waanzin. En pas een Nederlands paspoort als je wezenlijk hebt bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij.
  Steeds meer “Mohammed’s”:  Marokkaanse en Turkse Nederlanders mogen hun kinderen nog steeds geen westerse namen geven. Zo wordt de islamitische identiteit benadrukt. Voor de Moslims, de namen, ‘mehmet’, ‘mohammed’, ‘hassan, fatih, ‘ali’ enz.. hebben speciale betekenis: dat zijn “heilige” symbolen, een soort wapens tegen de westerse volkeren! Zij worden voor altijd gedwongen nieuwgeborenen een Turks of Marokkaans islamitische naam te geven, liever de namen van de krijgsheren die bekend zijn als, veroveraar, meest brutale strijder tegen de Christenen en Joden, ultieme killer enz…. Ze willen op deze wijze de Islamitische identiteit versterken. Volgens achterlijke massa, als een kind Mohammed of Mehmet heet, wordt hij dan nooit westers! Taxichauffeur Mohammed B., die op het Leidseplein in Amsterdam de 44-jarige Rob Sitek heeft doodgeslagen, Een andere Mohammed B. (buyeri) moordenaar van Theo van Gogh, de helden van de vijfde colonne en Nederlandse gemeenten die nog steeds met die bekende mohammedanen lijsten, met ’goedgekeurde’ namen. Turkse en Marokkaanse Nederlanders moeten hieruit kiezen als zij aangifte doen van hun kind. Uiteindelijk, gaat het er om deze mensen volledig te verturken en arabiseren. Dit is een een schande voor Nederland, een brede vorm van discriminatie, van marginalisatie van grootsteden tot het verbieden van bv. aan het westen gepaste naamgeving. Mensen met een Nederlands paspoort dienen het recht te hebben zelf een naam voor hun kind te mogen kiezen volgens het Nederlands recht. Sterker nog het zou een mooi recht zijn om vast te leggen binnen de Europese regelgeving. Het is het belachelijk dat islamitische landen hier in Nederland ook de baas willen spelen. De Nederlandse boodschap aan Islamlanden zou moeten zijn: “Bemoei je met naamgeving van burgers binnen eigen landsgrenzen en niet in soeverein Nederland”.

  Dienstplicht.
  De Turken die hier wonen en ook een Turkse pas hebben, moeten in het Turkse leger hun dienstplicht vervullen. Turkije is en blijft een agressief ondemocratisch land. Tot op de dag van vandaag worden in Nederland geboren jongeren gedwongen om meedoen aan Turkse dienstplicht. Dat nog steeds de Turks-Nederlandse jongemannen naar Turkije moeten gaan om daar hun 18 maanden dienstplicht doen of duizenden euro’s betalen voor afkoop is een drama. Veel jongeren zijn hier geboren en kennen Turkije alleen via hun vakanties. Nu is het zo: blijven ze doodleuk in Nederland, en niet naar Turkije gaan ( bv op vakantie?) of hun spaargeld kwijtraken. Je ziet hier weer hoe een parasitaire land Turkije is. Turkije is geheel corrupt, zelfs je familieleden die daar wonen worden bedreigt. Nu is het tijd dat Nederland met een nieuwe en een redelijke plan komt. Er moet een nieuwe militaire legioen komen voor deze mensen: het zou ideaal kunnen zijn als deze mensen via een speciale legioen onder de Nederlandse leger gaan opereren. Bijvoorbeeld in Afghanistan of Irak kunnen deze Turken en Marokkanen goede diensten bewijzen.

  Integratie van de moslims kan niet meer:
  a- groep is te groot, kern van hele verhaal zit in de aantallen. 
   b- In Nederland is er een kopie van de infrastructuur van herkomstlanden aanwezig. Moskeen, islamscholen, omroepen en schotels, eigen winkelcentrums en nu ook meer stadsdelen van de grootsteden bijna geheel Turks en Arabisch. Geboren kinderen zitten per direct in een gevaarlijke omgeving. Opvoeding van deze kinderen, van familie tot islamitische internaten is totaal anti- Nederlands: sterker nog, anti-westers dan de bv. in Turkije en Marokko. Men heeft deze Turkse en Arabische infrastructuur met de Nederlandse geld opgebouwd en doelstelling was dat de nieuwe generaties zich nog sterker kunnen verzetten tegen de Nederlandse “assimilatie”. Aparte scholen, apart zwemmen, als ambtenaar hoofddoekjes dragen en meer van die ongein. Zo’n onschuldige kind bevind zich meteen in een Turks- Arabisch sprekende gebied, wijk of straat en bestookt dagelijks met de vijandelijke propaganda. Thuis wordt 99.9% eigen taal gesproken, TV, via de schotels, geheel verbonden met Turkije en Marokko, in de moskeen en andere instellingen is Nederlands verboden. De immigratiepolitiek van de Turkse en Marokkaanse regeringen berust er in de praktijk op de, zoveel mogelijk veel mensen via allerlei huwelijk tactieken binnen te sluizen en ontstane kolonie verder te versterken…Het optreden van Turkije laat zien dat Nederland door de islamitische landen als een soort kolonie wordt beschouwd, waarvan de voortschrijdende verovering niet alleen religieuze, maar ook politieke prioriteit heeft. De door de Turkse regering in het geval van een EU-toetreding geplande miljoenen immigratie van jonge Turken in het vergrijsde Nederland zal dit effect voltooien.
  Zolang, in Nederland, een infrastructuur van Turkije en Marokko actief is, zou er nooit sprake kunnen zijn van een “integratie”, Infrastructuur (kolonie) wordt continue versterkt door de externe mogendheden. Er komt geen “uitgestelde integratie” maar de redding van Nederland wordt wel uitgesteld.
  c- er is geen enkele ervaring of bewijs dat de moslims in een andere land zomaar geïntegreerd kunnen worden. Praktisch is altijd de tegengestelde bewezen, geen integratie maar desintegratie en verval. Als ze in een ander land langer blijven, bezetten ze die land. Herkomstlanden verbonden koloniën verbreden en afwachten op de complete verval van het gastland! Turkije wilt alleen om die redenen naar EU. Turken willen verder niks mee te maken met de Europese cultuur, normen en waarden; Turkse premier Erdogan propageert Turkse bevolkingsgroei en vecht tegelijkertijd voor een lidmaatschappij bij de EU!: [Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen panele katılmak için geldiği Uşak’ta halka hitap etti Genç nüfus ile ilgili olarak “Sizinle bir Başbakan olarak değil, dertli kardeşiniz olarak konuşuyorum. Biz genç nüfusumuzu aynen korumalıyız. Bir ekonomide aslolan insandır. Bunlar Türk milletinin kökünü kazımak istiyor. Yaptıkları aynen budur. Genç nüfusumuzun azalmaması için en az üç çocuk yapın.” dedi. HURRIYET].
  28 Miljoen Turken staan klaar om te vertrekken naar EU landen en hij wilt nu nog meer geboortes bij de Turkse vrouwen(volgens Turkse pers minimaal 3, massa verzameling van zoveel mogelijk Turken tegen de zwakke Europeanen..), verschrikkelijk!. Turken willen graag met nog meer lieden naar “oude” Europa. Libische Kadaffi steunt ook islamitische instroom en bouw van hele infrastructuur. Kadaffi dreigt zwakke EU politicus als ze bv. de bouw van moskeeminaretten stopzetten. Islamitische leiders die zich “anti- racist” noemen, hebben de moord op Van Gogh goedgepraat of zelfs terecht genoemd, want het westen te beschuldigen van gebrek aan respect en integriteit door satire aan de kaak te stellen is niets meer dan een afleidingsmanoeuvre. De Erdogan’s, Kadaffi’s islam heeft sinds Mohammed stand gehouden door tegenstanders en critici te bedreigen; de islam onderdrukt en vermoordt massaal mensen die proberen islamitische misstanden op de gespreksagenda te zetten, ook als zij dit op een nette manier doen.

  De oplossing van het probleem is logischerwijze remigratie of echt westerling worden. “de geliefde neef en nichtjes” aan elkaar te koppelen in Marokko of Turkije, om ze daar te laten blijven. Het is toch van de zotte dat ons volk systematisch wordt verdrongen door import van deze Moslims die al onderweg tegen Nederlandse cultuur zijn. Stop de massa-immigratie en gezinshereniging! Een gezin kun je ook vormen in Marokko of Turkije. Dit is gewoon een oorlog tegen ons, zonder wapens, maar veel effectiever en veel erger. Maak je borst maar nat Nederland, dat gaat geld kosten. Nederland gaat kapot als men op deze weg blijft doorgaan!
  Met vriendelijke groeten,
  Rudy Pontian

 3. #3. Rudy Pontain

  misschien moeten die andere Partijen wat minder thee drinken en net als de Stichtings Leider wat meer met hun NEUS spelen.

  ik overweeg een Turk te huwen. dan heb ik 2 paspoorten. (kan Geert nix op tegen hebben, heeft zijn vrouw ook).

  fijne dag verder, ik ga de zon in. 😎

 4. @Rudy Pontain
  volgende keer on topic reageren met eigengemaakte handgeschreven reactie. Anders IP ban.

 5. Wilders gaat zelfs een stapje verder dan de gehate NSB. Hieronder een tekst uit een radiofragment (1935) van Mussert over het lidmaatschap van joden van zijn NSB:

  ‘De NSB is principieel niet antisemietisch. De toestanden zijn hier te lande op dit punt nu eenmaal geheel verschillend met die in Duitsland.” Nederland kent een gehele categorie van Nederlandse Joden ….. die Nederlands voelt, denkt en in wezen Nederlands is, maar er is ook een grote, zeer grote groep Joden die … vooraanstaan in de bestrijding van onze beweging. […] Die zijde zult gij, Joodse NSB’ers, voor de voeten geworpen krijgen dat gij … heult met de vijand van uw ras… Uw antwoord kan eenvoudig zijn: Juist wij zijn het die door mede te werken aan de NSB… daadwerkelijk tonen dat het nationaal-socialisme in Nederland niet antisemitisch behoeft te zijn en te worden… Gij hebt uw plaats in onze gelederen uit volle overtuiging ingenomen, blijft deze plaats waardig en ge zult voldoening hebben, uw plicht te hebben gedaan tegenover al onze volksgenoten ondanks verdachtmaking en hoon.’

  Volgens mij is Wilders wel principieel tegen Moslims.
  Beste Nederlands, pas toch op voor Wilders. Zijn favoriet is het kwaad. En wie kwaad doet, kwaad ontmoet.

 6. @ Rudy Pontain: Ik wist niet dat een papagaai zoveel kon onthouden 🙂

  @ jvdheuvel: Wel een beetje wrang dat je met IP ban dreigt. Rudy Pontain heeft weliswaar internet afgestruind en een “bijdrage” in elkaar geflanst maar dat is normaal in PVV-kringen. Zo maken ze ook wel eens “educatieve” filmpjes enzo….

 7. Ja ik ken de tactiek daarom hebben we hier de regel dat teksten plakken hier niet toegestaan is. Zelf reactie tikken of ergens anders op een andere site gaan plakken.

  Tegenwoordig haal ik de reactie gewoon weg: GEWIST ivm REGELS staat er dan.

  Dreigen doe ik ook niet meer, dat staat al onder het comment veld dat dreigement.

 8. Als je de fascist te werk wil zien, en vervolgens makkelijk kunnen herkennen, lees gewoon de bijdrage van Rudy Bruin bovenop.

Reacties zijn gesloten.