Draagvlak EU-lidmaatschap weer bijna op oude niveau

Een paar spindoctors en campagnelijders moeten terug naar de tekentafel:

Het aandeel Nederlanders dat het lidmaatschap van de Europese Unie steunt, neemt weer toe. Kalfde de steun het afgelopen halfjaar flink af van rond de twee derde naar 57 procent in mei dit jaar, in juli bedroeg het percentage voorstanders 64 procent. Dat meldt TNS Nipo vrijdag na onderzoek (nieuws.nl).

10 gedachten over “Draagvlak EU-lidmaatschap weer bijna op oude niveau”

 1. Misschien tijd voor de SP om iets meer enthousiasme voor de EU te tonen. Tot nog toe is ze wel heel erg terughoudend. Je kunt de EU tenslotte alleen verbeteren als je ermee instemt.

 2. @1
  Blijf me erover verbazen dat de SP door veel mensen anders wordt gezien dan als ik het zie.
  De eu scepsis waarvan de SP wordt beticht wordt door mij gezien als terechte voorzichtigheid.Het is onzinnig om uitbreiding van grondgebied of bevoegdheden van de eu kritiekloos te omarmen.
  Dat verdere integratie of eenwording van europa voor de toekomst de enige mogelijkheid is neemt niet weg dat de manier waarop wel degelijk verschil maakt.

 3. @5 Witte duif,

  Dat verdere integratie of eenwording van europa voor de toekomst de enige mogelijkheid is, neemt niet weg dat de manier waarop wel degelijk verschil maakt.

  Als je het zo formuleert, vind ik het prima. Doet de SP dat? Misschien heb ik iets gemist?

 4. #6 gewoon te vinden op de SP site maar voor jou hier neer gezet ((-;

  Standpunt :: Europese Unie

  De Europese Unie brengt ons al ruim 50 jaar vrede en welvaart. Samenwerking in Europa is ook broodnodig om mondiale problemen aan te pakken zoals klimaatverandering en grensoverschrijdende criminaliteit. Samen sta je sterker. Helaas wordt de Europese Unie door het bedrijfsleven en haar naar schatting 25.000 lobbyisten gedomineerd en delven vakbeweging, milieu- en consumentenorganisaties vaak het onderspit. Daardoor zijn in Brussel allerlei neoliberale maatregelen genomen die hebben geleid tot het ondermijnen van de verzorgingsstaat, een neerwaartse druk op lonen en arbeidsvoorwaarden, en de privatisering van publieke diensten. Ook is de Europese Unie met steeds meer landen uitgebreid die daar achteraf niet klaar voor waren.
  De SP zet zich er voor in om de EU eerlijker, socialer en menswaardiger te maken. Het overhevelen van bevoegdheden en de uitbreiding met nieuwe landen moet op voldoende draagvlak onder de bevolking kunnen rekenen. Bij belangrijke besluiten moet zij zich hierover via referenda of verkiezingen kunnen uitspreken. Binnen de Europese Unie moeten besluiten zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen. Lidstaten moeten dan ook de ruimte krijgen om zaken die niet per se grensoverschrijdend zijn, zoals onderwijs en zorg, zelf te bepalen.

  Om Europa socialer te maken moet er meer gedaan worden om de belastingconcurrentie tussen lidstaten tegen te gaan. De vrijheid van de financiële sector moet drastisch worden ingeperkt. Economische coördinatie is nodig om welvaartverschillen tussen lidstaten, die o.a. leiden tot schadelijke arbeidsmigratie, te verminderen. Door het afspreken van ambitieuze minimumnormen maken we de EU socialer, veiliger en duurzamer.

 5. @7 Peter,

  Het blijft een verschil van interpretatie, vermoed ik. Ik kan me indenken dat je je de gegeven formulering ver genoeg vindt gaan. Ik verwacht meer. Nergens is er sprake van: we gaan coalities zoeken met anderen in Europa om te strijden voor sociale doelen. Het blijft voor mijn gevoel allemaal heel lauw.

 6. #8
  Sjaak
  Daarin heb je wellicht gelijk. D66 is tot op heden de enige partij die echt uitdraagt pro-europa te zijn en doet niet moeilijk over overdracht van verantwoordelijkheden naar Brussel. PvdA is realistisch, met name Samsom wil echt samenwerken met andere socialisten in de EU en de VVD smiert zoals gewoonlijk (in goed Nederlands: liegt) en spreekt in tongen. Mark Rutterecessie tekent voor bevoegdheden over geven en laat Rosenthal (ook VVD) anders verklaren op de top in Palma de Mallorca. Mark Rutte moet de komende weken uit de wind worden gehouden.

Reacties zijn gesloten.