Gemeente Amsterdam (VVD/GL/PvdA) treitert ondernemer weg

En weer een hardwerkende Nederlandse ondernemer die het leven onmogelijk wordt gemaakt. En die misschien wel VVD heeft gestemd omdat hij denkt dat de VVD opkomt voor ondernemers. Hoe was het ook al weer? Iets met “minder regels” toch?

Door de regeldrift van de gemeente dreigt een begrip uit de amsterdamse binnenstad te verdwijnen. Het wereldberoemde Vlaams Friethuis in de Voetboogsteeg krijgt geen vergunning meer voor loketverkoop. De bijna 65-jarige huidige eigenaar wilde binnenkort met pensioen gaan, maar kan zijn zaak hierdoor onmogelijk slijten (telegraaf).

Update, krijg net binnen dat het stadsdeel daarover gaat:

De “echte liberalen” van D66 dus. Nog erger.

Update 2: oh, toch gewoon verantwoordelijkheid VVD, ook al protesteren die voor de Bühne:

17 gedachten over “Gemeente Amsterdam (VVD/GL/PvdA) treitert ondernemer weg”

 1. Volgens de reageerders in de Telegraaf is(!) Amsterdam van de PvdA en GroenLinks.
  De stelling dat de twee VVD wethouders naast de Twee GroenLinks wethouders en de twee PvdA wethouders volkomen onzichtbaar zijn en niet ter zake doende zijn is dus verdedigbaar.

 2. Zonder dat het me iets aangaat of interesseert, maar volgens mij was dit toch allemaal geïnitieerd door GL? Een open pui is verspilling van energie dus moeten de winkels een, al dan niet zelfsluitende, deur plaatsen. We moeten wel eren wie ere toekomt.

 3. #4 Robin Klopt allen zijn er wat haken en ogen

  Voordat het stadsdeel handhavend zou willen gaan optreden vanuit het aspect van de
  bouwregelgeving dan zouden eerst de volgende twee dingen uitgezocht moeten worden:
  A. Onderzocht moet worden of de winkelpui (al dan niet een open pui) is vergund.
  Eigenaren/gebruikers met een vergunde pui kunnen juridisch niet worden
  gedwongen deze aan te passen.
  B. Indien uit het onderzoek blijkt dat puien niet zijn vergund, zal moeten worden
  bezien of een handhavingstraject realistisch is. Op voorhand kan niet worden
  gezegd dat een handhavingstraject succesvol voor het stadsdeel kan worden
  afgesloten. Er moet onder andere rekening worden gehouden met het al langjarig
  aanwezig zijn van een pui, de regelgeving ten tijde van de vermoedelijke
  plaatsingsdatum, het niet meer vindbaar zijn van de daadwerkelijke overtreder
  e.d.
  Aangezien een dergelijk (vooronderzoek voor een) handhavingstraject veel extra
  menskracht, tijd en geld kost en op dit moment de prioriteiten bij andere zaken liggen, is
  dit momenteel geen haalbare optie.

  bron: http://www.bestuur.centrum.amsterdam.nl/Bestuursarchief/2012/Commissie%20BW/BWST20120410motieluchtgordijnen.pdf

 4. We weten toch dat ondernemers niets te verwachten hebben van de zogenaamde. Liberalen in NL. Wie wel?

 5. @7 altijd maar dat gezeik over links. Als de VVD een vent is dan doen ze hun eigen zogenaamde fantastische ding zonder decennialang de schuld aan links te geven maar wat blijkt hee ze doen het gewoon helemaal zelf.

 6. @8 Jij lijkt meer over de VVD dan over links te zeiken. Zoals Robin al aangaf dit komt niet uit rechtse hoek…

 7. De APV wijziging is unaniem door de Raad aangenomen dus ook de VVD heeft ingestemd

  In 2008 heeft de gemeenteraad dat nog eens bevestigd. Aan artikel 3.8 van de APV werd toen een 4e lid toegevoegd waarin staat:

  Het is verboden vanuit de gevel van een gebouw op of aan de weg of op of aan het openbare water eetwaren en dranken te verkopen.

  In de toelichting op de APV staat hierover:

  Loketverkoop komt nog slechts op een paar plaatsen in de stad voor en beperkt zich tot de verkoop van eet- en drinkwaren. Er wordt een uitsterfbeleid gehanteerd: nieuwe vergunningen worden niet meer afgegeven en oude worden slechts gecontinueerd zolang de exploitatie niet wijzigt.

  Met het opnemen van het verbod in het vierde lid is de vergunningmogelijkheid komen te vervallen.

  De huidige eigenaar van het Vlaams Friethuis wil zijn zaak graag verkopen. Daarmee wijzigt de exploitatie. De nieuwe eigenaar kan dus geen vergunning krijgen om op dezelfde manier friet te verkopen. Dat is niet een onbedoeld gevolg van onzorgvuldige besluitvorming in de gemeenteraad, maar expliciet de bedoeling van de regels die de gemeenteraad in de APV heeft vastgelegd.

  De huidige eigenaar weet dit overigens al 18 jaar!

  Betekent dit dat het Vlaams Friethuis moet verdwijnen? Nee, het Vlaams Friethuis is gevestigd in een pand waar een horeca bestemming op zit. Dat betekent dat ze hun zaak kunnen veranderen in een (kleine) snackbar. Stadsdeel Centrum probeert de beoogde nieuwe eigenaar daar al een paar maanden mee te helpen. Helaas heeft de nieuwe eigenaar zich vastgebeten in een onmogelijke oplossing: een open pui vergunning — een vergunning die sinds 1994 niet meer bestaat.

  bron:
  http://rengelink.textdriven.com/weblog/37/vlaams-friethuis

 8. De VVD is enkel voor het grootkapitaal waar een zware lobby achterzit. Niet voor de kleine ondernemers! Dat het midden/kleinbedrijf juist de kers op de economie is hebben ze nooit tot hun botte koppen willen laten doordringen. In het stadshart van Amstelveen is hetzelfde liedje. Het centrum is in handen van een grote maatschappij die grote retailzaken toelaat, terwijl de kleintjes weg worden gepest door huurverhogingen en de gemeente zegt dat ze hier niets aan kunnen doen. Drie x raden wie het op dit moment te zeggen heeft. De VVD!!!!!!

 9. #16 GroenLinks Amsterdam heeft in hun strijd tegen energieverspilling via een proef (jaren geleden) bij een DA drogist in de Van Woustraat in Amsterdam aangetoond dat de overtuiging die winkeliers hebben dat een open pui meer klanten trekt dan met een gesloten pui met een deur niet juist is. Open puien hebben een zogeheten warmtegordijn die voor de klimaatbeheersing zorgt maar veel energie kost. Het gemeentelijk streven in Amsterdam is gericht om die open- puien te weren.
  De eigenaar van Het Vlaams Friethuis weet dat de vergunning voor loketverkoop eindigt bij verkoop van de zaak en de nieuwe eigenaren snappen dat ook en willen (begrijpelijk) een open-pui in ruil daarvoor alleen dat kan niet omdat alle partijen (incl VVD en PvdA die nu opeens opkomen voor deze bijna gepensioneerde eigenaar) in de APV van 2008 vast hebben gelegd dat er geen nieuwe open-puien vergunningen meer worden gegeven.

  Loketverkoop uit het straatbeeld weren is een gevolg van een welstand-maatregel die voor heel Amsterdam geldt en is onderhevig aan uitsterfbeleid net zoals ambulante handel langs de weg.

  Of je met al dat gedoe de inwoners van Amsterdam, de dagjesmensen en de toeristen een plezier doet is maar de vraag maar raadsleden die hun geschiedenis en stemgedrag van de eigen partij niet kennen moet je wantrouwen.

Reacties zijn gesloten.