Toename antisemitisme en moslimhaat in cijfers maar nu echt

Er zijn in deze dagen van massahysterie nog steeds mensen die het hoofd koel weten te houden, zoals Ewoud Butter van Republiek Allochtonië die de toename van het antisemitisme en de moslimhaat in een iets breder perspectief plaatst. Zeer lezenswaardig stuk:

De cijfers tot en met 2013 geven vooralsnog weinig feitelijke onderbouwing aan beweringen dat antisemitisme en moslimdiscriminatie in Nederland fors zijn toegenomen. Zowel antisemitisme als moslimdiscriminatie kenden vooralsnog aan het begin van deze eeuw hun ‘recordjaren’ in Nederland. De verwachting is echter wel dat er in 2014 sprake zal zijn van een forse toename van zowel antisemitisme als moslimdiscriminatie/moslimhaat. Of het om een tijdelijke of een structurele opleving gaat, zal de tijd moeten leren. (Republiekallochtonie)