Het Arische karakter van Nederland (1)

Abraham Kuyper

 

 

Afgelopen zaterdag sprak volksvertegenwoordiger Hero Brinkman de volgende woorden:

Een keppeltje hoort bij onze joodse cultuur en de islamitische cultuur behoort niet bij de Nederlandse cultuur.

Volksvertegenwoordiger Hero Brinkman heeft een ietwat te positief beeld over de relatie tussen Nederland en het jodendom. Een vraag aan volksvertegenwoordiger Hero Brinkman: Welke beroemde en nog altijd bewonderde christelijke minister-president schreef de volgende woorden over joden? Ik zal een tip geven: Op 5 november 2008 onthulde minister-president Balkenende een standbeeld van hem.

Dat van zulk een type, met name in geldkringen, allicht een niet benijdenswaardigen invloed kan uitgaan, valt niet tegen te spreken. Het Arische karakter kan erdoor worden bedreigd. Geweldpleging, manslag, (…) misdaden waaraan de Jood blijkens de statistiek minder schuldig staat, zijn orde-, rust- en vredeverstorend; en toch maakt zelfs de rooverhoofdman soms nog minder onaangenamen indruk dan een geslepen, sluwe bedrieger. In den rooverhoofdman hoorde men soms de leeuw brullen, in den sluwen bedrieger sijfelt de slang… in zoover is de beduchtheid, dat er (door Joodse invloed) bij de volkeren van Europa een min gewenschte karakterverzwakking voor den deur zou kunnen staan, noch van alle grond ontbloot, noch ook met het oog op onze toekomst zonder ernstige bedenking.

 

Op 5 november 2008 onthulde minister-president Balkende in Maassluis dit standbeeld
Op 5 november 2008 onthulde minister-president Balkenende in Maassluis dit standbeeld

7 gedachten over “Het Arische karakter van Nederland (1)”

 1. Er is helemaal geen sprake van enige relatie tussen Brinkman en de Joodse cultuur. Dat hij het over ‘ons’ heeft, is nogal eigenaardig. Er bestaat geen ‘ons’ tussen Joden in Nederland en Hero Brinkman. We zijn, voor zover ik weet, geen enkel samenwerkingsverband met hem aangegaan.

  Ik wil best de relatie onderzoeken tussen Nederland en zijn Joodse burgers door de eeuwen heen, en wat die twee van elkaar hebben overgenomen; hoe Nederland de Joden heeft vernederlandst, en hoe Joden door hun aanwezigheid Nederland hebben beinvloed. Maar om Brinkman die wederzijdse connectie te laten claimen gaat me echt te ver. Met name wanneer hij de Joden inzet om anderen buiten te sluiten.

  Ik wil geen vlag zijn op zijn modderschuit. Ik leen me daar niet voor. 👿

 2. Dat Arische karakter zat waarschijnlijk in de familie aangezien de kleinzoon bij de SS zat.

 3. Wat ik leer , als Moslim , van de Nederlandse Joden ? Dat intergreren zinloos is , want zelfs al je je haren onbedenkt laat , Zoals moeder Frank , Geen Baard hebt zoals vader Frank , Op een Montesori school gaat inplaats van een religieuse zoals Anne en Margot Frank .. liberale en niet openlijk practiserend gelovig bent zoals de Familie Frank, vinden er genoeg Nederlanders redenen in je afkomst om je te haten en verraden

 4. Integreren is ook een leugen!

  Er is geen definitie van DE NEDERLANDER!
  Er zijn Nederlanders van allerlei pluimage.
  Stel we nemen dat als uitgangspunt voor integratie dan zou dat betekenen dat je ook kunt integreren door een ranzige bierpunk te worden.

  Integratie is domweg fascisme.

 5. Brinkman weet niet dat het Nederlands Imperium eeuwenlang een Moslimbevolking had van tientallen miljoenen. Vier eeuwen Nederlands Indië over het hoofd zien. Tot zover de VOC mentaliteit van de PVV. Het is ook vanwege dit verleden dat je voor WOII al kon zweren bij Allah in de rechtszaal en in het leger.

Reacties zijn gesloten.