Het Arische karakter van Nederland (4)

wilhelmina +

Afgelopen zaterdag sprak volksvertegenwoordiger Hero Brinkman de volgende woorden:

Een keppeltje hoort bij onze joodse cultuur en de islamitische cultuur behoort niet bij de Nederlandse cultuur.

Volksvertegenwoordiger Hero Brinkman heeft een ietwat te positief beeld over de relatie tussen Nederland en het jodendom. Een vraag aan volksvertegenwoordiger Hero Brinkman: Welke beroemde Nederlandse vorstin wilde liever geen opvangkamp voor joodse vluchtelingen uit Duitsland in Elspeet? Ik zal een tip geven: De firma Fortuin maakt een pepermuntje dat naar haar is genoemd. Deze vorstin betreurde het…

dat de keus van een plaats voor het vluchtelingenkamp gevallen is op een terrein, dat zoo dicht bij het zomerverblijf van Hare Majesteit gelegen is, dat het hoogstderzelver aangenamer ware geweest indien dat terrein, eenmaal de keus op de Veluwe gevallen zijnde, veel verder van het Loo had gelegen. Hare Majesteit zou het dan ook op prijs stellen, indien laatstbedoeld terrein, hetwelk overigens an alle daaraan te stellen eischen zoude moeten voldoen, alsnog gevonden zoude kunne worden.

2 gedachten over “Het Arische karakter van Nederland (4)”

  1. Nog iets ironies aan deze vorstin zelfe: zij was degene welke , “Wien Neêrlandsch bloed door d’ad’ren vloei” niet langer als volkslied wenschte gezien het feit dat geen druppel Neêrlandsch bloed door haar ad’ren vloeide ..
    Vandaar de invoering van het Wilhemus waarvan het “van Duitsche bloed ” haar meer aansprak

  2. En bovendien kreeg Wilhelmina haar zin: Het werd Westerbork in Drente. Een opvangkamp voor niet-toegelaten joodse vluchtelingen, dat door de Duitse bezetter werd omgezet in het doorgangskamp naar Auschwitz en Birkenau.

Reacties zijn gesloten.