Verrassend: toezicht op wooncorporaties schiet tekort

Niet alleen de toezichthouder [op de wooncorporaties], het Centraal Fonds Volkshuisvesting, maar ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie voor Wonen schieten tekort. Zij hadden “kunnen weten” dat de handel in derivaten tot problemen kon leiden.

Dat stelt de commissie-Hoekstra, een speciale “commissie van wijzen” onder leiding van voormalig lid van de Raad van State, Rein Jan Hoekstra. Die werd ingesteld om Vestia en andere affaires rond woningcorporaties te onderzoeken.

Het rapport wordt dezer dagen gepubliceerd.