Abdelkrim El Khattabi, democratisch verzetsstrijder

Op 21 juli 1921, exact 93 jaar geleden verwierf Abdelkrim El Khattabi (1882-1963) wereldfaam, omdat onder zijn leiding het koloniale Spaanse leger een gevoelige klap te verduren kreeg. In de hitte van de Riffijnse zomer werd de slag uitgevochten van Anoual, een gehucht in de Riffijnse bergen, die zoals gezegd met een klinkende zege voor de Riffijnen werd beslecht.

Deze veldslag had bovendien rampzalige gevolgen voor de binnenlandse Spaanse politiek, tot diep in de jaren zeventig van vorige eeuw tot aan de dood van fascistisch dictator Francisco Franco (1892-1975). Zijn wereldfaam heeft tot op de dag van vandaag weinig van zijn glans verloren. Wie was deze man?

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: De Wereld Morgen