Wat is zionisme?

De stichting van de staat Israël is niet het gevolg van de Holocaust, wel van ouderwetse 19de-eeuwse kolonisatie. De eerste Joodse kolonie werd gesticht in 1878, Hitler werd pas geboren in 1889. Toen de eerste zionisten in 1896 de grondslag legden voor het latere Israël, moest hij zijn plechtige communie nog doen.

In het tsaristische Rusland braken op het einde van de 19de eeuw moorddadige pogroms uit. De antisemitische hetze breidde zich uit naar onder meer Duitsland en Frankrijk. Als reactie hierop ontstond onder de Oost-Europese Joden het zionisme. Aan de basis van het zionisme als beweging lag de Oostenrijkse journalist Theodor Herzl.

In zijn geschriften zocht Herzl naar een antwoord op en een oplossing voor het Europese antisemitisme. Waar progressieve Joden als Moses Mendelsohn of Karl Marx ter plekke wilden strijden tegen al wat reactionair was en dus ook tegen het antisemitisme, opteerde Herzl voor de vlucht naar voren.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: dewereldmorgen.be

8 gedachten over “Wat is zionisme?”

 1. Niet alle zionisme – beklemtoning van de verbondenheid van het joodse volk met de bijbelse landen – beoogt een nucleaire mogendheid. Het staatszionisme heeft de formule “volgend jaar in Jeruzalem” zomaar letterlijk genomen. Tegen het religieus zionisme zie ik geen bezwaar.

 2. Wat is religieus zionisme, Arnold? Het zionisme is een van oorsprong seculiere ideologie met socialistische trekken, onder andere de kibboets.Aan de andere kant van het speelveld staan de chassidische joden, zeg maar de mannen met hoeden en pijpenkrullen. Zij erkennen noch de staat Israel noch het zionisme en beginnen door hun grote kindertal over pakweg 20 jaar een interne bedreiging te vormen voor het huidige staatsbestel.Een interessante website over deze ultra-orthodoxe joden is http://www.jewsagainstzionism.com

 3. Je kan de Chassidim ook niet over 1 kam scheren , ook onder hen zijn felle zionisten , veel van de gewelddigste kolonisten zijn juist Chassidim , dat is dus religieus Zionisme .. De fel anti-Israel Chassidim zijn trouwens niet op filosofische maar religieuze gronden tegen Israel , volgens hun leer mag het land pas hersticht worden als de Messias arriveerd , geen messias = geen israel

 4. @Al B.

  Natuurlijk kun je niet alle Chassidim over een kam scheren. Dat kan alleen met blanke Nederlanders.

 5. Men ziet, ook bij joden en Israeli’s kan je niet van een monolitisch blok uitgaan.

  Ik wil overigens hier mijn felste afkeuring tot uitdrukking brengen wat betreft de anti-joodse demonstraties, gisteren in Den Haag, een paar dagen geleden ook in Berlijn en Parijs.
  In Berlijn was “Judenschweine” het populairst, precies als zo’n 80 jaar geleden.
  In Den Haag en Berlijn heeft de politie nauwelijks hiertegen opgetreden en dat vind ik een schande. Liever lui dan moe, wellicht.

  Het is soms zeer moeilijk de officiele politiek van de staat Israel, het al dan niet religieuze zionisme, joodse “etniciteit” en het jodendom door elkaar te halen. Temeer omdat de voorstanders van de Israelische bezettingspolitiek dat om retorische redenen ook maar al te graag doen.
  Het blijft echter eenieders verantwoordelijkheid eerst wat kennis op te doen, alvorens vuil te spuiten, niet alleen in deze kwestie. Willekeurig welke jood aanvallen op de misdadige bezettingspolitiek van Israel geeft geen pas en is puur racisme.

  Ophouden!

 6. Cornelis

  Dat je Palestijnse vlaggen meevoert plus vlaggen met de islamitische geloofsbelijdenis, desnoods de ISIS vlag behoren tot het recht op demonstratie en de vrijheid van meningsuiting.Dat er kreten geroepen worden die ronduit antisemitisch zijn en oproepen tot de vernietiging van een volk is niet goed te praten en doet afbreuk aan het doel van de demonstratie. Opkomen voor onbeschermde burgers in Gaza en het stoppen van de moorddadige en misdadige bombardementen en beschietingen van het Israelische leger. Bovendien is het weer voer voor rioolrechts om hun haatcampagne tegen ALLE moslims in Nederland te intensiveren.Nee, deze Salafistische demo was contraproductief in tegenstelling tot de demo op het Museumplein en de tocht door Amsterdam.

Reacties zijn gesloten.