Rechtszitting Wij Zijn Hier-vluchtelingen: gemeente Amsterdam geeft opvangplicht toe, maar “niet met terugwerkende kracht”

Voor zes Wij Zijn Hier-vluchtelingen diende gisteren een zitting bij de hoogste bestuursrechter. De hoger beroep-zaken gaan over de weigering van de gemeente Amsterdam om de vluchtelingen toe te laten tot de gemeentelijke opvang De Vluchthaven in november 2013. Er werd op de zitting nauwelijks ingegaan op de individuele omstandigheden van de vluchtelingen en op de vraag of de gemeente Amsterdam hen had mogen weigeren. De drie rechters wilden het voornamelijk hebben over de meer abstracte vraag of meewerken aan vertrek naar het land van herkomst als voorwaarde gesteld mag worden bij het geven van basisvoorzieningen als onderdak, voedsel en kleding.

Van de Wij Zijn Hier-groep, die in november 2013 al uit honderden vluchtelingen bestond, werden er slechts iets meer dan honderd opgevangen, en dan ook nog eens tijdelijk: na zes maanden werd vrijwel iedereen weer op straat gedonderd.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak