Wereldbank moet weinig hebben van mensenrechten

De Verenigde Naties (VN) hebben zich altijd als een vurige pleitbezorger van de mensenrechten opgeworpen, maar krijgen af te rekenen met een tegendraads lid in hun uitgebreide ‘familie’: de Wereldbank.

De speciale VN-rapporteur voor Extreme Armoede en Mensenrechten, Philip Alston, hekelt de Wereldbank voor het marginaliseren of zelfs negeren van de mensenrechten. Vooral in zijn operationeel beleid behandelt de Bank mensenrechten “eerder als een besmettelijke ziekte dan als universele waarden en verplichtingen”, zo stelt Alston in een nieuw online gepubliceerd rapport.

Het verslag, dat op 23 oktober officieel aan de VN-Algemene Vergadering wordt gepresenteerd, verwijst naar de “anachronistische en inconsistente interpretatie van een zogenaamd politiek verbod” dat vermeld wordt in de oprichtingsakte (Articles of Agreement) van de Wereldbank.

“Ze beroepen zich op een document dat dateert van 1945 en argumenteren dat deze clausule – niet tussenbeide komen in de politieke zaken van een land – de Wereldbank verbiedt om zich met mensenrechten in te laten. Maar in die tijd was er nog geen internationale lijst van mensenrechten, en bestond er nog geen internationale instelling die zich met deze kwesties bezighield”, verklaart Alston. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be