‘Onwetendheid over ontstaan welvaartstaat maakt vatbaar voor rechtse retoriek”

Tijdens de voorstelling van zijn boek ‘Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn’ heeft Jaak Brepoels er donderdagavond voor gewaarschuwd dat de actuele onwetendheid over de opbouw van de welvaartstaat en sociale zekerheid en de rol daarin van de arbeidersbeweging mensen meer vatbaar maakt voor de rechtse retoriek voor afbraak van dit stelsel. Het boek schetst de geschiedenis van de arbeidersbeweging in ons land sinds 1830.

“Ouderen kregen van thuis uit nog enige notie van de economische depressie of de oorlog en van de omstandigheden die tot dit welvaartstelsel hadden geleid. We moeten echter blijvend herinneren aan wat onze ouders en grootouders in de 20e eeuw op sociaal vlak en inzake de democratisering van de toegang tot basisvoorzieningen hebben opgebouwd. Niet uit nostalgie voor vervlogen heroïek, maar om te waarschuwen wat de gevolgen van de afbraak van ons sociaal stelsel zullen zijn”, aldus Brepoels.

In 1977 bracht uitgeverij Kritak voor het eerst Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn? uit. Dit najaar verschijnt een volledig geactualiseerde uitgave van dit standaardwerk van historicus Jaak Brepoels.

Brepoels waarschuwde ervoor dat maatregelen tot verlaging pensioenen, vermindering kinderbijslagen, inkrimping en verstrenging van de toegang tot uitkeringen, pleidooien om onderdelen van de sociale zekerheid te privatiseren of voordelen te reserveren voor wie het echt nodig heeft ‘nare herinneringen oproepen aan de armenzorg uit de 19e eeuw’ en net als toen de overheid er opnieuw van uitgaat dat mensen er vooral op uit zijn ‘om te profiteren’. Brepoels bestempelde de ‘kracht van de verandering’ van de N-VA als de ‘kracht van de terugkeer naar een eeuw waarin het enkel voor de rijken leuk was om te leven’.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be