Quote du Jour | Beverwaard

“Via dat wijkreferendum kunnen de bewoners zich uitspreken of ze wel of geen azc in de wijk willen. En ik neem aan dat de burgemeester daarmee akkoord gaat, want hij hoort geen tegengeluid uit de Beverwaard, zei hij. Ik heb altijd gezegd: zolang er nog geen asielzoeker zit, kunnen we het tegenhouden.”

Bewoners van de Rotterdamse wijk Beverwaard willen proberen via een referendum te voorkomen dat er pal tegenover het lokale woonwagenkamp een asielzoekerscentrum komt. Met minder rumoer gaat de opbouwende dialoog met de buurt gewoon door.
(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Sargasso