Europa verantwoordelijk voor mensonterende situatie vluchtelingen

Aan de buitengrenzen van Europa krijgen heel wat vluchtelingen te maken met mensonterende toestanden. Dit komt doordat Europa haar grenzen steeds strenger bewaakt en bijvoorbeeld grenswachten inschakelt die de vluchtelingen terugdringen. Daarmee is Europa verantwoordelijk voor het schenden van mensenrechten. Amnesty International maakte gisteren nog bekend dat Turkije vluchtelingen zelfs terugstuurt naar oorlogsgebied: “dit is niet alleen gewetenloos, maar ook in strijd met het internationaal recht.”

“In plaats van te streven naar een humane opvang en bescherming van de vluchtelingen, proberen EU-leiders vooral te verhinderen dat vluchtelingen het rijkste continent ter wereld betreden. Ze ontplooien steeds meer grensbewakers, sluiten grenzen af met hekken en duiden buurlanden als Turkije aan als poortwachters. Deze praktijken stellen vluchtelingen en migranten bloot aan mishandeling en dwingen mensen tot levensgevaarlijke zeereizen,” klinkt het bij Amnesty International.

De organisatie stelt tal van mensenrechtenschendingen vast aan de Europese buitengrenzen. Vluchtelingen en asielzoekers krijgen er geregeld met geweld te maken en kunnen niet rekenen op de zorgen waar ze nochtans recht op hebben.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be