Kritiek van vluchtelingen Heumensoord bevestigd door Ombudsman

Gisteren hebben vluchtelingen van het tentenkamp Heumensoord opnieuw gedemonstreerd tegen hun uitermate belabberde leefomstandigheden en tegen de veel te lange asielprocedure van vijftien maanden. In een protestmars liepen ze naar het Nijmeegse gemeentehuis en spraken enkelen van hen met burgemeester Hubert Bruls. Vorige week bracht de Nationale Ombudsman een vernietigend rapport uit over de ellende in het noodkamp. “In de toekomst moet worden voorkomen dat mensen nog langer op deze wijze worden opgevangen”, aldus de Ombudsman.

In januari heeft de Nationale Ombudsman samen met het College voor de Rechten van de Mens het tentenkamp bezocht, naar aanleiding van uitgebreide klachten van bewoners over de leefomstandigheden daar. “We hebben een noodvoorziening gezien die in allerhaast uit het niets eind september 2015 letterlijk uit de grond is gestampt”, schrijft de Ombudsman in het rapport. “De noodopvang was bedoeld voor drie maanden. Inmiddels is bekend dat deze voorziening tot 1 juni 2016 open blijft, dus voor negen maanden.” Het kamp is opgericht voor maar liefst drieduizend vluchtelingen die in tenten moeten verblijven. De bewoners klagen voortdurend over de uitzichtloosheid, de gezondheidszorg, de bejegening door het personeel van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), het ontbreken van leefgeld, kookgelegenheid en dagbesteding, en de beroerde afhandeling van klachten. “Dit alles is vooral terug te voeren op de massaliteit van deze opvanglocatie waardoor er per definitie geen rust en privacy gewaarborgd kan worden en er gebrek is aan persoonlijk contact met bewoners.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak