Laat kinderen deelnemen aan de maatschappij

“Hou kansarme kinderen 10 uur langer op school”, zo luidt het plan van de Antwerpse schepen van Onderwijs om de vicieuze cirkel van kansarmoede en werkloosheid te bestrijden. Hoe goed bedoeld deze maatregel ook is, ze druist zo zwaar in tegen wat onderzoekers al jarenlang proberen duidelijk te maken, dat ik niet anders kan dan in mijn pen te kruipen en te reageren.

Vorig jaar nog verscheen een lijvig maar toegankelijk geschreven boek door drie Vlaamse universiteiten, bedoeld voor onderwijsmensen, beleidsmakers en anderen geïnteresseerden in het veld, met een uitgebreid overzicht van studies naar ongelijkheden in het onderwijs. Alle studies wijzen onverdeeld in dezelfde richting: Het onderwijs slaagt er niet in om ongelijkheden in de maatschappij te reduceren, laat staan weg te werken. Het onderwijs als ‘the great equalizer’ blijkt niet op te gaan. Een paar jaar geleden verscheen zelfs nog een studie die uitwees dat het Vlaamse onderwijssysteem sociale ongelijkheden nog vergroot.

Datzelfde onderwijs wordt nu uitverkoren om de ongelijkheden opnieuw proberen weg te werken. Wanneer overvloedig bewezen is dat een bepaald medicijn niet werkt, gaan we dan als oplossing alleen maar nog meer van hetzelfde aanbieden? Onafgezien van de onvermijdelijk nefaste gevolgen voor het welbevinden van het kind, en het in de hand werken van schoolmoeheid, geeft dit plan ook overduidelijk blijk van nog een ander idee: namelijk dat enkel de leerling als individu verantwoordelijk is voor zijn of haar schoolcarrière. Nochtans zijn er zovele andere factoren die de schoolloopbaan van jongeren beïnvloeden, waar zij geen vat op hebben. Om maar enkele voorbeelden te noemen: de normen en waarden van de ‘schoolhabitus’ die beter aansluiten bij de jongeren van de meerderheidsgroep waardoor het voor hen makkelijker is om die te verwerven, bepaalde verwachtingen van leerkrachten ten aanzien van minderheidsleerlingen, de waardering voor de eigen thuistaal en cultuur en de manier waarop leerlingen die een plek kunnen geven op school, (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be