“Humanitaire crisissen vereisen gemeenschappelijke aanpak”

Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er in de wereld nooit zoveel mensen op de vlucht in eigen land als nu: meer dan 60 miljoen. “De humanitaire nood in de wereld is exponentieel gegroeid”, zegt Stephen O’Brien, VN-ondersecretaris-generaal voor Humanitaire Zaken, aan de vooravond van de VN- Humanitaire Wereldtop in Istanboel.

Naar verwachting zesduizend afgevaardigden zullen op 23 en 24 mei de top in Istanboel bijwonen. Zij buigen zich over oplossingen voor deze grote humanitaire uitdaging.

Stephen O’Brien, sinds maart ondersecretaris-generaal voor Humanitaire Zaken, zegt dat 125 miljoen mensen in de wereld dringend essentiële humanitaire hulp nodig hebben. Volgens hem is het uitzicht van humanitaire actie in de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. “We zijn collectief niet in staat geweest om de ontwikkelingen bij te benen en een antwoord te bieden op de huidige uitdagingen.”

O’Brien zegt dat er niet één humanitaire crisis is, maar diverse crisissen tegelijkertijd, van de crisis in Syrië en omliggende landen tot de impact van El Nino, waar momenteel 60 miljoen mensen ter wereld mee kampen. De humanitaire nood is daardoor exponentieel gegroeid, terwijl de beschikbare middelen om die nood te lenigen niet zijn meegegroeid.

Solidariteit
O’Brien wil aan de vooravond van de VN-Humanitaire Wereldtop niet speculeren over mogelijke resultaten. Hij noemt de top wel een unieke gelegenheid voor verandering na drie jaar van voorbereidende gesprekken met de betrokken partijen. De top in Istanboel zou ook een boodschap van solidariteit moeten geven en concrete steun opleveren voor de miljoenen mensen die hulp nodig hebben om te overleven.

“We verwachten toezeggingen tot actie van wereldleiders voor preventie, voor het verzachten van de gevolgen van conflicten, natuurrampen en vluchten en we hopen op vooruitgang voor de tijdige en adequate financiering voor humanitaire acties”, zegt hij.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)
Via:: dewereldmorgen.be