Ontwikkelingslanden dringen aan op belastinghervorming

Ondanks westerse tegenstand, dringen de ontwikkelingslanden van de G77 aan op de vorming van een intergouvernementeel belastingorgaan onder de vlag van de Verenigde Naties. Dat zou belastingontduiking, witwassen en illegale geldstromen moeten tegengaan

Het voorstel om zo’n orgaan in het leven te roepen, werd al twee keer tegengehouden door westerse landen. Dat gebeurde dat tijdens de conferentie Financing for Development (FfD) in Addis Abeba vorig jaar, en afgelopen maand tijdens de veertiende sessie van de VN-Conferentie inzake Handel en Ontwikkeling (Unctad14) in Nairobi.

Een bron binnen de G77 zegt echter dat het voorstel nog steeds op de onderhandelingstafel ligt. De G77 is de grootste coalitie van ontwikkelingslanden. Zij pleit voor een intergouvernementele groep van experts om belastingzaken aan te pakken. Ook zou de groep landen moeten assisteren bij het beter gebruiken van belastinginkomsten. Het voorstel omvat ook internationale initiatieven tegen belastingontduiking.

Illegale geldstromen
Alleen al in Afrika verdween tussen 2002 en 2012 naar schatting bijna 530 miljard dollar van het continent via illegale geldstromen, zegt de Unctad. De drie belangrijkste oorzaken van illegale geldstromen zijn commerciële belastingontduiking, overheidscorruptie en criminele activiteiten, inclusief witwassen.

Bhumika Muchhala, beleidsonderzoeker bij het Finance and Development Programme van het Third World Network (TWN), zegt dat het wereldwijde belastingsysteem vooral faalt doordat meer dan de helft van de landen in de wereld uitgesloten is van besluitvorming over wereldwijde belastingstandaarden.

“Maatschappelijke organisaties hopen dat de G77 en China, zowel in New York als in Genève, zullen blijven aandringen op een intergouvernementeel belastingorgaan onder toezicht van de Verenigde Naties, bij elke relevante conferentie of discussie binnen de VN en daarbuiten.” Ze wijst met name op de rol van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die een monopoliepositie heeft als het gaat om wereldwijd belastingbeleid van rijke landen.

“We weten uit de geschiedenis dat zeer belangrijke hervormingen en de oprichting van nieuwe organen die oude imperialistische structuren, uitsluiting en ongelijke machtsverdeling doorbreken, veel tijd nodig hebben. Om dergelijke hervormingen te bereiken, moet een groep de leiding nemen en met volharding druk blijven uitoefenen”, zegt Muchhala. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be