Halleh Ghorashi: ‘racisme en seksisme nauwelijks bespreekbaar in Nederland’

Halleh Ghorashi, VU-hoogleraar diversiteit en integratie, kraakt een paar harde noten in een artikel in HP/De Tijd over de wittemannenbolwerken die de Nederlandse universiteiten zijn.

Verschillende vrouwelijke wetenschappers, naast Ghorashi bijvoorbeeld ook emeritus hoogleraar gender en etniciteit Gloria Wekker en hoogleraar diversiteit in opvoeding en ontwikkeling Judi Mesman, tevens medegrondlegger van de website Athena’s Angels, vertellen over de oorzaken van het feit dat nog steeds zo weinig vrouwelijke wetenschappers in Nederland hoogleraar worden.

Ghorashi trekt het probleem breder en legt de hele Nederlandse samenleving over de knie: “Je kunt over racisme en seksisme nauwelijks discussie voeren in Nederland, want we zijn er hier rotsvast van overtuigd dat we heel geëmancipeerd en niet racistisch zijn”, aldus Ghorashi. “Het probleem wordt altijd bij de allochtonen zelf gelegd. En die zijn dus altijd de spelbrekers.”

Oudere mannen
Aan de universiteiten is het volgens Ghorashi niet anders. “In de academische wereld denken de meeste mensen: wij zijn neutraal, wij gaan gewoon voor kwaliteit. Maar de keuzes die worden gemaakt, zijn verre van neutraal”, zegt ze.

Ze vertelt hoe ze zelf jarenlang met andere criteria werd beoordeeld dan haar witte collega’s. “Als ik het net zo goed doe als collega-hoogleraren, betekent dat dat ik twee keer zo hard heb gewerkt, maar dat wordt niet gezien.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)