Trumps militaristische agenda

Het was kiezen tussen pest en cholera. Het is de pest geworden. Dat het enthousiaste felicitaties op Trumps overwinning regent vanwege Europees extreem- en populistisch rechts is veelzeggend. Dat het westerse politieke establishment met zure oprispingen zit is dat al evenzeer.

“Wat als Bernie Sanders op het strijdtoneel had gestaan…” lees en hoor je hier en daar in linkse kringen. Gedane zaken maken geen keer. De wereld moet het nu doen met een onberekenbare vastgoedmagnaat als president. Een seksist, fantast en xenofoob zit aan de knoppen van een immens kernwapenarsenaal.

Trump komt aan het hoofd te staan van het machtigste leger ter wereld. Het is moeilijk voorspellen wat zijn internationale en militaire agenda zal zijn, want Trump gedraagt zich geregeld als een kameleon of losgeslagen projectiel. Van de verliezende kandidate wisten we tenminste dat ze stond voor een militaristisch, assertief (agressief) en zionistisch beleid. Maar hoe zit dat met Trump?

Bij Trump is het allemaal wat complexer en komt hij weinig coherent over. Volgens waarnemers en op basis van eigen uitspraken lijkt hij een isolationist. Maar klopt dat wel? Er zit zeker een isolationistisch luik in zijn programma op economisch vlak. Hij pleit voor meer economisch protectionisme en is een verklaard tegenstander van het vrijhandelsakkoord met de Europese Unie. Het ziet er dus niet goed uit voor TTIP.

Meer geld voor het leger

Hij heeft zich ook geuit als een koele minnaar van de NAVO. Hij vindt dat het solidariteitsmechanisme van de NAVO – als één land wordt aangevallen is dat als een aanval op elke lidstaat – maar kan gelden als iedereen zijn ‘faire share’ betaalt. Dat laatste is een verwijzing naar de NAVO-normen om 2% van het BBP aan defensie te besteden. Die afspraak wordt maar door 5 van de 28 NAVO-lidstaten gehaald. In dat opzicht is zijn isolationisme niet helemaal zoals het lijkt. Het zet druk op andere lidstaten om de defensiebudgetten te doen stijgen.

Uit eerste reacties vanuit Europa, lijkt hij daar alvast in te slagen. Minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, maakt gretig gebruik van Trumps zogenaamd isolationisme door te pleiten voor een sterker Europees Veiligheids- en Defensiebeleid. Ook minister van Defensie Vandeput benadrukt dat Europa “meer zal moeten bijdragen” en hij verwijst naar de goedkeuring van de investeringsenveloppe ter waarde van 9,4 miljard euro voor nieuw militair materieel.

Het Amerikaans defensiebudget zit met 3,6 procent ver boven die NAVO-norm. Hoewel Trump veel extra middelen zal nodig hebben om zijn beloofde belastingverlagingen te financieren, vindt hij desondanks dat er meer middelen moeten worden gepompt in het militaire apparaat van de VS.

Zo wil hij tienduizenden nieuwe militairen aanwerven om te komen tot een troepenmacht van 540.000 militairen. Dat alleen al zou goed zijn voor een extra kost van 30 miljard dollar. Daarnaast beloofde hij de aanschaf van tientallen nieuwe marineschepen, gevechtsvliegtuigen en onderzeeërs. De wapenindustrie zal deze nieuwe president erg graag zien komen. Ook op binnenlands vlak. Trump staat garant voor het absolute recht op wapenbezit en bijgevolg het volledige behoud van het fameuze ‘second amendment’. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be