Leve de onverstaanbaarheid van Baudet

Jan Marijnissen wijst FB-reageerders terecht als die een SP-Kamerlid in het Turks feliciteren: “We zijn hier in Nederland!” Linkse mensen, antiracisten, boos. Ik ook. De reactie van Marijnissen was xenofoob, naargeestig nationalistisch.

Baudet doet deel van zijn Tweede Kamer-speech in het Latijn. Kamervoorzitter Arib wijst hem terecht: “Nederlands is de voertaal van dit parlement”.  Linkse mensen hoogst geamuseerd. Ik eigenlijk niet. Nationalist Baudet is hiermee terechtgewezen met een puur nationalistisch argument. Koekje van eigen deeg, maar het hele deeg is vergif.

Ik vind dat mensen de taal moeten kunnen spreken die ze willen. Dat vervolgens niemand ze verstaat is dan verder hun eigen probleem. Waarom zouden we moeten willen dat mensen Baudet verstáán?? Laat de man toch en plein public (oops! Een Franstalige passage! Ingrijpen!) door de mand vallen door het hanteren van de taal van het Vaticaan, de staatstaal van een al vele eeuwen overleden imperium, de taal van Caligula en Nero bovendien, twee decadente gewelddadige keizers in wier geest Baudet wel vaker spreekt. Wijs er fijntjes vervolgens op hoe elitair dat overkomt, om ermee in te peperen hoe fake (oops! Een Engels woord! Ingrijpen!) de anti-establishments-pretenties van de gevaarlijke fascist Baudet eigenlijk zijn. Maar laat de man lekker zijn eigen belachelijke keuzes maakt aangaande de taal die hij wenst te hanteren.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr