Bij De Lijn hebben ze alle reden om te staken

Vandaag legt het personeel van De Lijn het werk neer. En daar hebben ze alle reden toe. Met de regelmaat van de klok duikt De Lijn op in de actualiteit. De ene wantoestand na de andere passeert de revue. Waarom slaagt het bedrijf er niet in het tij te keren? Wie dieper graaft, botst al snel op een beleid dat het zo wil. De Vlaamse regering lijkt er alles aan te doen om het openbaar vervoer te kelderen. Het uitgeholde karkas van onze openbare vervoersmaatschappij sleept zich van de ene besparingshalte naar de volgende.

Op het paritair comité van 25 januari stelde de directie het hervormingsplan De Lijn 2020 voor. Reikhalzend en met bange ogen keek het personeel al enige tijd uit naar de nieuwe plannen van het management. Van hogerhand werd aangekondigd dat vooral de hogere functies aan afslanken toe waren. Het bureaucratische ‘waterhoofd’ van de vervoersmaatschappij moest maar eens gedraineerd worden. ‘Teveel directeurs en afdelingshoofden,’ zo luidde het.

Op 25 januari bleek deze mantra vooral een tactiek om de ongerustheid bij het personeel te sussen. Laat het net de hogere functies zijn die het plan De Lijn 2020 ongemoeid laat. Wel verdwijnen driehonderd banen bij ondersteunende posten: de dienst planning, de dispatching, de controle, de rijschool, administratieve functies, het HR dienstencentrum en techniek. Veertig miljoen moet het opleveren. Opnieuw een besparing. De zoveelste in de reeks. Op welke manier dit de kwaliteit van het openbaar vervoer en de werkomstandigheden van het personeel moet verbeteren, is een raadsel.
(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be