Invloed van religie op internationale roots van de civil rights movement

Het is een open deur intrappen: Gandhi’s opvattingen over geweldloos verzet hebben de Burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten beïnvloed. Minder bekend is hoe deze ideeën zich daar hebben kunnen verspreiden en ontwikkelen. Het is die vraag die Sarah Azaransky zich in haar boek “This Worldwide Struggle. Religion and the International Roots of the Civil Rights Movement” stelt.

Om die te beantwoorden heeft zij de voedingsbodem van die beweging in de periode van 1935 tot 1959 onderzocht: gaande van de studiereizen van Afro- Amerikaanse intellectuelen en activisten naar India tot hun latere werk en acties. In het bijzonder verdiept zij zich in het werk van mensen zoals Howard Thurman, Benjamin Mays, James Farmer en Bayard Rustin.

De belangrijkste les is volgens haar dat discussie, onenigheid en zichzelf in vraagstellen van belang zijn om ethisch denken en handelen te ontwikkelen. Ontmoetingen met mensen uit andere delen van de wereld en met andere religieuze tradities kunnen de eigen opvattingen helpen onderzoeken en verrijken. De auteur benadrukt daarbij de rol van wat zij “interreligieuze dialoog” noemt.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be