Langer werken is kapitalistische logica

In heel Europa laten regeringen de mensen langer werken voor minder pensioen. In België is dit extreem ingezet door de huidige regering. Om de bevolking hiervan te overtuigen, beweert men dat het wettelijk pensioen anders onbetaalbaar wordt. Ten eerste is dit een totaal foute bewering en ten tweede verzwijgt men de echte redenen. Die gaan over de daling van de inkomsten van de sociale zekerheid en over de dominante ideologie. In de sociale strijd tegen de huidige aanvallen op de pensioenrechten is het belangrijk ze beide te verbinden.

Zonder de regeringsmaatregelen van langer werken en minder pensioen, zouden de pensioenuitgaven tegen 2060 stijgen met 4 procent van het bbp. De afkorting bbp staat voor bruto nationaal product en het drukt de totale geldwaarde uit van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een jaar. Als we deze stijging berekenen in euro’s en het bbp van vandaag, dan spreken we over plus 17,5 miljard euro in 2060. Over de hele periode van nu tot 2060 is dat gemiddeld en afgerond 400 miljoen euro per jaar erbij. Is dat veel, is dat weinig?

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be