Collectief geheugen van werkende mens

De Antwerpse Boerentoren heeft al wat meegemaakt in zijn 87 jarig bestaan. Hij was getuige van heel wat betogingen met zeer uiteenlopende politieke bedoelingen die op de Antwerpse Meir passeerden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren dat nog nazi-troepen en Duitse collaborateurs en in 1949 veranderden de vlaggen van kleur en betoogden stakende bouwarbeiders van de Algemene Centrale (AC) onder de slogan ‘Wij eisen een menswaardig bestaan’. Na dertien weken staken met daaraan gekoppeld een grote solidariteitscampagne haalden de bouwvakkers hun slag thuis. Op 22 september 1949 werd een akkoord bereikt dat in loonsverhogingen voorzag voor de geschoolde arbeiders, maar ook voor de zogenaamd geoefenden en voor de ongeschoolden. Bij regenverlet zouden ze 2/3de van hun loon krijgen. Dat is maar een van de vele wapenfeiten van de honderdjarige arbeidersbeweging.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be