Studentenstrijd serieus op gang

Studenten zijn in beweging tegen universitaire bezuinigingen. Docenten doen mee. Het protest in Amsterdam heeft al aanzienlijk wat vaart. Maar de studentenstrijd is bepaald geen louter Amsterdamse aangelegenheid. Er was al protest in Utrecht en Groningen. De laatste tijd is vooral ook Nijmegen in beeld gekomen. Ongetwijfeld zijn er meer plekken waar het ongenoegen van studenten al merkbaar is geworden. Op 8 juni staat een Mars voor Onderwijs gepland. Dan zullen we zien hoeveel vaart en scherpte de strijd inmiddels heeft gekregen.

Utrecht

Rechtstreekse reden van het protest: bezuinigingen op de universiteiten, verschraling van het onderwijs, werkdruk van docenten. Die bezuinigingen zijn deels plaatselijk van aard. In Utrecht bijvoorbeeld. “Studenten en docenten van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis zijn ‘serieus bezorgd’ over de aangekondigde bezuinigingen. Ze vrezen dat de kwaliteit van het onderwijs omlaag gaat en de werkdruk van docenten omhoog. De docenten lanceerden een petitie om de bezuinigingen tegen te houden.” Dat vertelt het Utrechtse digitale universitaire magazine DUB op 17 mei. Het betreft een bezuiniging van 2 miljoen euro. Docenten en studenten spraken er al in april hun bezorgdheid over uit via twee brieven. De bezuinigingen zouden bijvoorbeeld een eind maken aan diverse cursussen uit het aangeboden studieprogramma.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr