Wolvenplan: van plan naar actie

Amper 9 maanden na de komst van Naya hebben we niet alleen een wolvenkoppel, maar heeft de Vlaamse Minister van Leefmilieu Schauvlieghe ook een wolvenplan. Daarin ligt terecht de focus op het versterken van draagvlak voor de wolf door sensibilisering, schadevergoeding en participatie. Toch blijven WWF en Natuurpunt op hun honger zitten. “Het plan blijft te vrijblijvend op vlak van preventie, noodactieplannen en loslopende honden”, waarschuwen Natuurpunt en WWF.

“Goede afspraken maken goede vrienden en zonder vrienden kan het wolvenkoppel niet overleven”, stellen WWF en Natuurpunt. De natuurorganisaties vragen snel een verdere uitwerking van het plan.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be