Paraplu’s tegen politiegeweld: revolte in Hong Kong

Een “Paraplu Revolutie” wordt het al genoemd, de omvangrijke, felle en tamelijk effectieve protesten die in Hong Kong de laatste dagen om zich heen hebben gegrepen. Die paraplu’s zijn de voorwerpen die betogers gebruiken om zich het traangas van het lijf te houden. In deze tijden van oorlog en oorlogsdreiging vormen de taferelen in Hong Kong een vrij vrolijk stemmend tegenwicht. Het gaat om gebeurtenissen die meer aandacht ter radicale linkerzijde verdienen dan ze tot nu toe hebben gekregen.

De protesten zijn al enkele maanden geleden begonnen. De aanleiding vormt het besluit van de autoriteiten in Hong Kong om weliswaar rechtstreekse verkiezingen met meerdere kandidaten toe te staan, maar die kandidaten waaruit dan gekozen mag worden door een comité aan te laten wijzen. Van vrije keuze en kandidaatstelling is dus geen sprake. Het besluit om de beloofde verkiezingen zo te regelen, kwam uit China. Hong Kong maakt sinds 1997 officieel deel uit van China, maar heeft volgens de clausule “één land, twee systemen” een redelijk zelfstandige positie, en kent aanzienlijk meer democratische vrijheden dan het vasteland.

Door Peter Storm van Ravotr op Doorbraak, alwaar verder te lezen.