Heleen Dupuis valt door de mand bij Pauw

Zorg ontluisterend

Waarom Heleen Dupuis zelf haar echtgenoot terughaalde uit het geweldige verpleegtehuis ……
Mevrouw Heleen Dupuis vond dat haar man niet thuishoorde bij dat slag mensen en ze had geen zin om tijdens het bezoek bij haar demente man op bed of een plastic stoeltje te moeten zitten.Ze vond wel dat het naar huis halen van haar man haar naast de PGB fooi veel geld gekost heeft ! (Dus veel mensen die wel moeten rond- en uitkomen met de PGB omdat ze niet rijk zijn, boeit haar schijnbaar niet omdat ze de kortingen in de zorg volop steunt!)
Maar liefst 90% van de Nederlandse bevolking met 10% van het kapitaal kunnen deze zorg immers nooit betalen!
Haar voorzitterschap van 1981 tot 1985 van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) en haar aanhoudende pleidooi voor de mogelijkheid van euthanasie krijgt nu wel een dubbele lading. Want dood kost immers geen zorgkosten…..
Die hoge extra kosten lijken mij eerder personeelskosten te zijn voor het inhuren van extra personeel voor de zorg voor haar echtgenoot omdat een PGB niet toereikend is om alle benodigde verzorging in te kopen!
Hoezo zelf mantelzorg verlenen door Dupuis als ze zoveel extra kosten had ? Mantelzorgers verzorgen hun zieke zelf zonder extra kosten toch?
Ongetwijfeld zal ze de extra kosten wel via de belasting teruggevraagd hebben.
Nee Mevrouw Dupuis jaren lang had ik respect voor u als ethicus maar nu gaan mijn ogen open.
U heeft afgedaan en misschien is het zinvol om alle politieke functies op te geven waardoor u de zorg niet langer kunt vergiftigen!