Krapuliteitenalarm

Weet je een krapuliteit waarvan je vindt dat die wel op de site geplaatst kan worden? Zet hem dan in deze draad.

Een melding in deze draad garandeert echter niet dat er een individueel bericht op de site verschijnt over jouw krapuliteit. Niets garandeert dat.

Probeer eens een bericht op het Open Podium te schrijven (meel je bericht naar openpodium@krapuul.nl)

Of hier te klikken als je redactielid bent.

Heb je iets te melden dat echt grote haast heeft probeer dan even de chatbox (Geen wachtwoord invullen).

Ook kan je in deze draad je algemene (al dan niet technische) vragen over de site kwijt.

Vorige krapuliteitenalarmdraden staan hier.

89 gedachten over “Krapuliteitenalarm”

 1. AWBZ GRIEZELVERHAAL
  Wat staat ons te wachten als zorgvrager?

  Na wat zoekwerk op het ministerie van Volksgezondheid , Wetenschap en Sport vond ik een toekomstvisie van de AWBZ zorg..

  http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/04/01/12-langdurige-zorg/12-langdurige-zorg.pdf
  In deze link kun je de pdf openen die ik gelezen heb en waaruit ik enkele maatregelen onder de link ga beschrijven..Deze heb ik gevonden van Pagina 50 tot en met 65

  -Alleen verblijf in verzorginghuis of verpleeghuis bij intensieve zorgbehoefte

  Uit de pakketbeschrijving van ZZP1 tot en met ZZP338 blijkt dat er zich in
  verzorgings- en verpleegtehuizen veel ouderen met een licht somatische beperking
  bevinden die met extramurale zorg ook in een thuissituatie kunnen leven. Deze naar
  schatting 60.000 mensen zullen geen vergoeding meer krijgen voor intramurale
  verzorging en verpleging (het gaat dan om ZZP1 tot en met ZZP3)

  -Alleen verblijf bij geestelijke gezondheidszorg bij intensieve zorgbehoefte

  De langdurige intramurale GGZ zorg stijgt zeer snel in Nederland in vergelijking met
  andere landen. Daar is het meer gebruikelijk om de GGZ-zorg buiten de intramurale
  instellingen te leveren. Daarom wordt als maatregel voorgesteld, het schrappen van
  de zorgzwaarte pakketen GGZ-1 en GGZ-4. Daarmee wordt de intramurale zorg
  beperkt tot de cliënten die intensieve zorg nodig hebben.

  -Geen recht op gehandicaptenzorg bij een IQ hoger dan 70

  Anders dan in veel van de ons omringende landen hebben niet alleen verstandelijk
  gehandicapten (IQ<70) maar ook zwakbegaafden (IQ<85) recht op zorg als er
  sprake is van bijkomende problematiek (vaak gaat het dan om een beperkt sociaal
  aanpassingvermogen).

  -Geen persoonlijke verzorging bij indicatie voor minder dan zes maanden

  Hiermee wordt de steun werkelijk gericht op langdurige zorg, net zoals in veel
  omliggende landen.Het betekent dat mensen bij een behoefte aan persoonlijke
  verzorging voor minder dan zes maanden deze zelf moeten gaan betalen of een
  extra beroep op hun omgeving zullen moeten doen.

  -Eerste 90 minuten persoonlijke verzorging per week niet vergoed
  Bij de persoonlijke verzorging wordt verwacht dat de cliënt zélf zorg draagt voor een
  deel van de persoonlijke verzorging, namelijk 90 minuten per week. Deze 90
  minuten komen bovenop de gebruikelijke zorg die het CIZ nu al meeneemt in de
  indicatiestelling
  -Er is geen aanspraak meer op begeleiding

  In deze variant wordt begeleiding geheel uit de AWBZ geschrapt
  zonder overheveling naar andere systemen. De maatregel heeft betrekking op circa
  140.000 personen, die problemen ervaren op het gebied van zelfredzaamheid. Het
  gaat dan met name om ouderen met somatische beperkingen, mensen met
  verstandelijke en zintuiglijke beperkingen (jeugd en volwassenen) en in mindere
  mate ook mensen met psychiatrische problemen.

  -Afschaffen MEE-subsidies

  Met het schrappen van begeleiding komt ondersteuning verder bij gemeenten
  terecht. Aangezien gemeenten reeds een informatieloket hebben voor
  ondersteuning, ligt het niet in de rede een publiek gefinancierde MEE-organisatie te
  handhaven.

  -Vereenvoudiging en verhoging eigen bijdragen
  De huidige eigen bijdrage systematiek intramuraal is een complex systeem, waarbij
  verschillende kosten, zoals ziektekosten, betaalde belasting en het zak- en kleedgeld
  mag worden afgetrokken van het ‘besteedbaar’ inkomen.
  In de intramurale zorg gaat ca. 10% van de populatie per maand meer dan 280 euro extra aan eigen bijdrage betalen. Op jaarbasis is dit een bedrag van meer dan 3.000 euro. In de extramurale zorg gaat ca. 20% per maand meer dan 100 euro extra aan eigen bijdrage betalen. Op jaarbasis is dit een bedrag van meer dan 1.200 euro

  -Invoeren vermogenstoets
  Het box 3 vermogen speelt nu nog slechts een beperkte rol bij het vast stellen van
  de eigen bijdrage. 4% van het vermogen (het verwachte rendement) dat boven de
  vermogensgrens uitkomt, wordt opgeteld bij het verzamelinkomen. In deze variant
  gaat iedereen met een box 3 vermogen boven de 20.000 euro de maximale eigen
  bijdrage betalen.

 2. Wilders boek over de islam is af. Komt uit op 30 april 2012 in N.Y. en ook in Teharan, Mekka, Ankara en andere grote steden
  Hij gaat handtekeningen zetten toch?
  En de rest van de wereld denkt dat hij in de regering zit wordt weer veel en kostbaar uitleggen in het buitenland.Wie gaat dat dan betalen…?

 3. Wachten op washandjes

  Quote hoofdverpleegster: “Er kan heus wel een heleboel worden bezuinigd, maar niet zoals dit.” (lees: als een kip zonder kop)

  Afgelopen week in het ziekenhuis (jullie dachten vast al: “wat is onze DSW stil?” :mrgreen: ):

  – de nieuwe dekbedjes: slijtvaster, gemakkelijker (dus goedkoper) schoon te maken en VEEL TE WARM (die gaan er dus weer uit) en

  – de nieuwe bezuinigvriendelijke regels voor de vuile was waardoor de afdeling een hele middag zonder washandjes en handdoeken kwam te zitten 😐 (en dat op een afdeling waar patiënten vaker dan gemiddeld moeten worden gewast i.v.m. hoger infectiegevaar) (nee, niet de SOA-afdeling 😛 )

  Leverde op papier vast wel een paar duizend euro op, maar de praktijk was toch iets anders.

  *note to self: volgende keer (ze zijn nog niet met me klaar) proberen iemand hierover te interviewen*

 4. http://www.telegraaf.nl/buitenland/10657179/__Radicale_moslims_opgepakt__.html?sn=binnenland,buitenland

  gevaar! radicale moslims zouden illegaal wapens hebben gekocht!

  vervolgens werden er geen wapens of andere “gevaarlijke zaken” aangetroffen

  geen bewijzen dat ze deel uitmaken van een terreurbeweging

  geen bewijs dat ze aanslagen wilden plegen

  wellicht zijn het niet eens moslims, laat staan radicale

  gelukkig gaan de festiviteiten door…

  op basis waarvan zijn deze mensen gearresteerd? een niet-joods-christelijke baard? Aljazeera op de kabel?

 5. Prof. de Mos: “Nieuw ozongat Noordpool juist goed”

  Er zit nu ook een ozongat boven de Noordpool: http://nos.nl/tekst/278011-ozongat-nu-ook-boven-de-noordpool.html

  Volgens klimaatexpert Prof. Dr. Mr. Ir. Richard de Mos (PVV) is dit juist goed, want hiermee komen Noord- en Zuidpool weer in evenwicht en kan alle ozon die uit het Zuidpoolgat wegstroomt door het Noordpoolgat weer naar binnen. Metingen die aantonen dat er van een dergelijke “ozonstroom” absoluut geen sprake is en dat op beide polen het ozongehalte terugloopt, doet hij af als “hysterische paniekzaaierij door de willoze dhimmi-voetsoldaten van de linkse klimaatkerk van aartsleugenaar Al Gore”. Volgens professor de Mos geldt hier de wet van behoud van materieel en “verdwijnt al die ozon heus niet zomaar in het niets.”

  Medewekers van de Kerstman hebben inmiddels flinke voorraden factor-50 zonnecrème ingeslagen.

 6. “Grinks” doet weer even “groen” (voor de slinkende achterban?)
  Nu.nl – GroenLinks toetst groene plannen kabinet (http://tinyurl.com/6d7kkdo)

  Oppositiepartij GroenLinks legt de groene plannen van dit kabinet scherp onder de loep. De partij heeft een checklist opgesteld met tien punten waarmee de ambities zijn af te meten.

  “If all else fails”: “We waren toch ook groen?”

 7. de VVD deelde al de standpunten met de PVV, nu ook de methodes

  straks staat Hans Wiegel door de brievenbus van de Limburger te pissen

  stelletje proleten 🙂

 8. Ja hoor, het is zo. Het was ineens, floep, duidelijk na een lange Zenmeditatie, dan vallen soms heldere inzichten zomaar in je hoofd.

  Wat dan? nou, lees maar:

  Kip is zo’n mal product, het is hetzelfde als limonade qua chemische samenstelling.

  Men neme een kip, perse hem uit, en u heeft sinas in uw persmachine.

  Nu ga ik emailen met frisdrankfabrikanten en vragen hoe ze van sinas, kip hebben kunnen maken.

  Rare boel die vleesindustrie.

  Let maar op, hier gaat de peefauwfauw kamervragen over stellen 😉

 9. Kabinet bezuinigt op kankerpatiëntjes

  Dachten jullie nou heus dat Ons Kabinet niet dieper kon zinken? How about this then:

  De Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK) ondersteunt kinderkankerpatienten, hun broers en zussen, ouders en grootouders in het intensieve traject dat ze ingaan tijdens de behandelingen – maar ook daarna. Hiervoor ontvangen ze een bescheiden bijdrage per gezin (25 euro) en worden daarnaast gesteund door het KWF. Ook krijgen wel 130.000 euro vanuit het overheidsfonds PGO.

  Dat laatste bedrag kan best 95.000 euro lager volgens Ons Kabinet, want nazorg voor kinderen en hun familie kan prima worden geregeld door organisaties die gericht zijn op volwassen kankerpatiënten. (Die daar ongetwijfeld geen eurocent extra voor zullen krijgen.)

  95.000 euro = nog geen 0,001% van de o zo onmisbare villasubsidie. Teiltje?

  meer: http://basvandervoort.nl/index.php/151-kabinet-bezuinigd-op-kinderkankerpatienten

 10. @19 Same here. Als bij mij de gebruikelijke kwinkslagen ontbreken, ben ik inderdaad bóós.

  .
  …en nog even wat plaatselijk Alkmaars nieuws (we hebben tenslotte ook al de washandjescrisis in het MCA bewashandeld, dus dit kan er prima bij):

  Jongeren weg wegens treiterhomo’s

  In Alkmaar is een groep jongeren weggepest door treiterhomo’s. De jongeren zijn inmiddels verhuisd naar omliggende gemeentes en een aantal van hen heeft een nieuwe identiteit aangenomen. De pesterijen bestonden onder meer uit scheldpartijen, slaan met handtassen en het roze schilderen van fietsen.

  meer: http://www.speld.nl/2011/10/03/jongeren-weggepest-door-treiterhomos/

  😛

 11. De Nederlandse trainers in Kunduz zitten weer eens duimen te draaien, want door de eisen die de Kamer aan de missie heeft gesteld, zijn er onvoldoende Afghaanse agenten die mee kunnen doen, o.a. omdat slechts 5 van de cursisten blijken te kunnen lezen.

  http://binnenland.nieuws.nl/662783/trainers_kunduz_werkloos_door_nederlandse_eisen

  TIP: meteen terughalen & het geld voor kankerpatiëntjes (#18) gebruiken. Daar kun je dan mooi meteen al dat Playmobiel-materieel aan kwijt, want dat is veel beter besteed aan die kids dan aan agentjes-in-opleiding. :mrgreen:

 12. Superrijken maken zich op voor een groot offensief

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/10/02/superrijken-maken-zich-op-voor-een-groot-offensief

  [..]

  [een (mannelijke) werknemer in vergelijking met dertig jaar geleden 65% meer zou moeten verdienen?

  een CEO in ’73 26 maal zoveel verdiende als een werknemer en nu 300 maal zoveel?

  in de rijke landen de 10% rijksten negen maal zoveel verdienen als de 10% armsten?

  de topkinkomens dertig jaar geleden 70% belast werden en nu nog maar 40%?

  er in 1976 een vermogensbelasting was in tien OESO landen en nu nog in slechts drie landen?

  een op vier Europeanen in armoede of sociale uitsluiting leeft en er nog nooit zoveel armen geweest zijn in de VS?

  de elf miljoen superrijksten driemaal zoveel bezitten als de 5,4 miljard mensen uit de ontwikkelingslanden?

  de 950 miljardairs evenveel bezitten als 40% van de wereldbevolking?

  de superrijken beseffen dat ze een geste moeten doen om de nieuwe antisociale plannen te laten aanvaarden bij de publieke opinie? ]

  Er zit een strategie achter de aardige geste van die miljardairs om wat extras te betalen, artikel met links.

 13. Zijlstra vs. Bosma: “Leer lezen, schele!” (nou ja, woorden van die strekking)

  Staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD) legt aan Martin Bosma (PVV) in nette bewoordingen uit dat hij poep in zijn ogen heeft en dat Henk en Ingrid niet in aanmerking komen voor levenslang gratis geld (néé, Martin!) inkomenscompensatie uit een verplichting tot het scheppen van meesterwerken (MAR-TIN! ÁF!) waarderingsfonds voor werkloze subsidieslurpers (In je mand! Nu!!) 23 oudere auteurs en vertalers die vanwege hun gebrek aan inspiratie (*pakt boksbeugel*) leeftijd niet meer publiceren: http://ikregeer.nl/documenten/ah-131641

 14. MadPride Schreef:

  Nu ben ik vegetariër, maar dit vind zelfs ik kolder:
  De Gelderl. – Partij voor de Dieren wil ‘vleestaks’ (http://tinyurl.com/3vksxun)

  Raar , want ik ben vleeseter en vind dat vlees inderdaad een 16% verdienende luxe is , maar aangezien Thieme het voorsteld zal ik het nooit steunen 😈

 15. @26 – Tja, het “volk” zal er wellicht anders over denken. Geen barbecues meer…
  Ik vrees het ergste, als volgende wellicht belasting op tabak? 😀 😀 😀

 16. Overheid bepaalt aandeel groene stroom.
  http://www.nu.nl/economie/2631619/overheid-bepaalt-aandeel-groene-stroom.html

  .Wat ik van stroom voorzieningen heb begrepen is dat groene stroom grijs is cq geen natuur stroom is.
  Wat natuurstroom is, zou ik ook graag duidelijker hebben.
  Ik heb nl al jaren voor nuon natuur stroom geopteerd en word sindsdien steeds bedolven door post dit voor 2 jaar of zo als vaste prijs overeen te komen waar ik weer niet op reageer .
  Niet dat ik zo breed heb, of een alom heilige qua milieu ben , maar voor natuur stroom om onder het olie war zones af te komen, zal ik inleveren voor zolang ik dit kan.
  Weet er iemand waarom ik dit bericht overheidshalve ,ik zou het eerder fijn moeten vinden dat de overheid zich er mee bemoeit, waarom ik dit krapulerig zou vinden?

 17. MadPride Schreef:

  @26 – Tja, het “volk” zal er wellicht anders over denken. Geen barbecues meer…
  Ik vrees het ergste, als volgende wellicht belasting op tabak?

  die prijs hoeven ze niet meer te verhogen , gewoon verbieden in de openbare ruimte TENZIJ je een Burka draag, zware van Nelle rookt en lieslaarsen draagt , dan mag het overal …….

 18. http://www.telegraaf.nl/binnenland/10668053/__PVV_wil__uitzetdienst_Polen___.html?p=2,2

  Joram “Darwin Award vanwege Russische roulette met een pistool in plaats van een revolver” van Klaveren heeft een briljant idee in het kader van bestrijding van overlast, criminaliteit en verkeersoverlast… het uitzetten van “lastige” Polen door middel van busjes met tomtom en chauffeur

  echt briljant

  ze nemen zelf weer een ander busje met tomtom en chauffeur terug en zo kunnen er heel wat kilometers gemaakt worden om wat aan de afkoeling van de aarde (De Mos) te doen

  welke PVVer zal als eerste twitteren dat er “flink gas gegeven moet worden” met de busjes?

  bij “overlast, criminaliteit en verkeersoverlast” denkt menig goed geïnformeerd burger eerder aan PVV fractieleden, zeker als het woord “hardwerkend” niet gebezigd wordt

  enkeltje El Al naar Tel Aviv lijkt me gepast voor deze zuipende uitvreters met hun ongezonde fascinatie voor deportaties

 19. Weer een schitterende vondst qua Orwelliaanse nieuwspraak: ‘Vredesvlag bedreiging veiligheid’.
  “De Haagse rechtbank acht een vredesvlag die aan een dranghek hangt “een bedreiging voor de veiligheid”. De man die op Veteranendag 2009 in Den Haag mede verantwoordelijk was voor deze ‘daad’ is echter veroordeeld voor het niet tonen van zijn identiteit. ”
  (http://ravagedigitaal.org/2011nieuws/ok/04/nws.php)

 20. Nu we het de afgelopen dagen hebben over een land van waakhonden en rolluiken, is het misschien tijd om deze man een ambt toe te kennen:

  http://www.youtube.com/rolluikfan

  Laat hem maar een inventaris maken hoeveel rolluiken er zijn! Dan hebben we meteen een beeld voor de volgende verkiezingen.

 21. And now for something completely different:

  Presidentskandidate Michele Bachman (de kandidate die onlangs Elvis op zijn sterfdag feliciteerde met zijn verjaardag) is al niet bepaald bekend om haar intelligente, sociale en meevoelende uitspraken, maar wat ze hier allemaal voor wartaal uitslaat… Bacardi, Bigfoot en saaie zeemeeuwen als facebookfoto? :mrgreen:

  http://www.youtube.com/watch?v=LFB6LQ1-WKU

  (Bad Lip Reading is een project van een aantal onbekende edoch professionele geluids- en muziekpersonen die laten horen wat iemand die niet zo heel erg goed kan liplezen per ongeluk zou kunnen “verstaan”. Klik hier voor nog meer filmpjes, o.a. Barack “Trick The Bridesmaid” Obama als rapper!)

 22. @52 Toch wel bedenkelijk dat Leers me al meevalt omdat hij geen jachtvergunningen wil afgeven. 😛

  (Of misschien moeten alle jagers eerst nog op trainingsmissie bij Dick Cheney, wegens zijn ervaring met de gewapende bejaardenjacht.)

 23. als die daklozen zich nou schriftelijk verplichten om nooit van hun leven te zullen gaan stemmen op de partijen die de dienst uitmaken in Breda, dan is dat toch een mooie tegenprestatie?

  liefdadigheid alleen tegen betaling, wat een idioten

 24. Meerderheid Tweede Kamer wil weten wat de kosten zijn van het strafbaar stellen van illegaliteit. Volgens Kamerlid Roos Vermeij (PvdA) is er sprake van een “dure symboolpolitiek” die “wel eens miljoenen zou kunnen kosten.”

  http://frontpage.fok.nl/nieuws/467076/1/1/50/onderzoek-kosten-strafbare-illegaal.html

  (bijvoorbeeld om te beginnen al dat iedereen meteen naar de voorzieningenrechter moet hollen om straffeloos asiel te kunnen aanvragen als je bij een overhaaste vlucht of een vluchtvijandig regime niet in staat bent om je reispapieren op orde te hebben)

  en:

  Bestuurders van banken die staatssteun ontvangen mogen geen bonussen meer: http://frontpage.fok.nl/nieuws/467095/1/1/50/verbod-op-bonussen-bij-gesteunde-bank.html

 25. In verschillende media wordt bericht dat Griekenland 400 nieuwe tanks heeft gekocht in de VS.

 26. Hoe zielig kan een landje worden:

  NS komt met plaszak voor reizigers in sprinter

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/2955422/2011/10/07/NS-komt-met-plaszak-voor-reizigers-in-sprinter.dhtml

  [Er komt een plaszak voor reizigers met hoge nood in de wc-loze sprinters. De bedoeling is dat zij in de lege ruimte van de machinist hun urine kunnen lozen.
  Het gaat wel echt om reizigers met hoge nood, benadrukt een woordvoerder van de NS in de Telegraaf. Het zakje, dat handig is af te sluiten aan de bovenkant, is van afbreekbaar materiaal.]

  Lekker gezellig bij de machinist de boel onderzeiken :-), of, en dat zal ook wel mogen, gebruiken om te 😥
  Altijd handig, en ow gottegot, nog afbreekbaar ook. Waar de NS zich al druk om maken zeg.

 27. @62 – De wc-loze Sprinter was al een belediging van de reiziger IMHO en dit verhaal maakt het alleen nog maar erger. Leuk verzonnen, wellicht, maar de suggestie, dat dit het probleem op een min of meer adequate manier zou oplossen, vind ik persoonlijk inderdaad schandalig.

 28. Nu.nl – Leers noemt migratie verrijking voor samenleving (http://tinyurl.com/3hoek9x)

  Leers stelt dat een samenleving die migratie tegen wil gaan ”op de verkeerde weg” is. Hij wil migratie de komende jaren ”uit de negatieve sfeer halen en het positieve beeld onderstrepen”.

  En als ome W. dat dan “CDA-onzinteksten” heeft hij volgens mij niet helemaal ongelijk, hoewel hij die kwalificatie ongetwijfeld in een ander licht ziet dan ik…
  😐

 29. @62

  Ipv een duur toilet kunnen ze ook een brievenbus in de zijkant (daarna zijkkant) monteren 🙂

 30. Nieuws uit het land van Bruine Geurt. Ja mensen in Limburg, zelf een weloverwogen stem op de PVV zal u niet redden ,-))))))

  Ondernemers in de Venlose binnenstad gaan massaal sneuvelen als Venlo de voorgenomen ozb-verhoging en verhoging van parkeertarieven doorzet. Vijftien tot twintig procent van de vierhonderd ondernemers zit namelijk al in financieel zeer zwaar weer.

  http://goo.gl/l2X8z

 31. zwakzinnigheden vieren hoogtij
  de wereld, één gesticht

  Romney: God wil dat Amerika de wereld leidt

  Mitt Romney, Amerikaanse presidentskandidaat voor de Republikeinen, wil een eeuw van Amerikaanse werelddominantie. Hij belooft het leger te versterken en internationale organisaties zoals de Verenigde Naties indien nodig te verwerpen. ‘Amerika moet de wereld leiden; anders doet iemand anders dat’, aldus Romney.

  en na de speech allemaal gillende idioten

  diep-diep-dieptriest maar natuurlijk ook: http://goo.gl/1eFBH

  http://goo.gl/EaGnw

 32. Het wetenschappelijk buro van het CDA probeert het nog een keer uit te leggen: de “almaar uitdijende multiculturele samenleving” (volgens GW) is niet de schuld van links: http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/2956100/2011/10/07/Niet-links-maar-rechts-zit-achter-multiculti.dhtml

  Parlementariër Martin Bosma (PVV) is naar eigen zeggen reeds bezig met Kamervragen waarin hij bepleit alle subsides voor het tijdschift Christen Democratische Verkenningen waarin het artikel is gepubliceerd met terugwerkende kracht stop te zetten en de uitgevers een publicatieverbod op te leggen wegens staatsondermijnende aktiviteiten in oorlogstijd.

 33. NOS.nl – Geschorste COA-baas Albayrak naar de rechter (http://tinyurl.com/6bk2d7s)

  Albayrak werd geschorst nadat ophef was ontstaan over de hoogte van haar salaris, dat royaal boven de balkenendenorm lag, en toen bleek dat ze daarover had gelogen.

  Ja, die Balkenendenorm blijft een probleem, maar niet altijd helemaal de waarheid spreken, meneer Leers?
  😕

 34. @JvdH: Kan het zijn dat de chat mijn inlognaam niet accepteert? LeRoiDanse schijnt een ongeldige gebruikersnaam te zijn. Dank alvast.

 35. De chat staat los van het wordpress systeem en jouw gebruikersnaam is daar niet bekend. Je kunt m wel gebruiken maar dan moet je geen wachtwoord invullen.

 36. Ik zou wel eens een discussie willen zien over het volgende.

  Nederland heeft een grote bankensector.
  4 x zo groot als ons BBP.
  Ierland had een bankensector 7 x zo groot als het BBP.
  De gevolgen daarvan zijn ons allen bekend.
  Kan Nederland zich een zo grote bankensector veroorloven.

 37. VK – ‘Overlast door psychotische zwervers in stad neemt toe’ (http://tinyurl.com/3z754rn)

  De eigen bijdrage voor zware psychiatrische patiënten en de bezuinigingen in de ggz gaan tot grote overlast leiden in de steden. Er komen meer verslaafden, zwervers en psychotische personen op straat. Dit voorspelt Hans Slijpen van de politie Utrecht namens de landelijke ggz-expertgroep van de politie.

  En als er naast de focus op de overlast, die deze mensen ongetwijfeld zullen veroorzaken, nou ook een klein beetje meer aandacht zou zijn voor het lijden van deze mensen zelf. Maar, je kunt, zogezegd, niet alles hebben…
  😐

 38. Is Geert al naar Heerhugowaard gereden? Heeft de PVV al verzocht om een standrechtelijke executie van de burgemeester? Heeft de PVV al vervangende woonruimte aangeboden? Oh wacht, het slachtoffer is een moslim.

 39. http://www.telegraaf.nl/binnenland/10690144/__Wilders_zegt_Leers_de_wacht_aan__.html?p=27,1

  Geert zegt dat Gerd terug moet in zijn hok

  anders krijg je dit

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/10691394/__Nederland_overspoeld_door_Polen__.html?sn=binnenland

  weliswaar nog geen tsunami uit Polen maar het woord overspoeld komt in de richting

  of dit

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/10691209/___Irish_workers__weer_actief__.html?sn=binnenland

  kortom, het zijn steeds katholieken die overlast geven en de boel belazeren

  laten we alle diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan verbreken, visumplicht voor Italianen, een hek rond Limburg, etc.

 40. @81 Dat is één van de gevolgen van het creëren door kapitalist Wim Kok van de calculerende burger en de individualisering. Er wordt nu wat af gecalculeerd, en degenen die dat toevallig wat minder kunnen vallen buiten de maatschappelijke boot.

 41. Nou heeft Wim Kok het weer gedaan, persoonlijk houd ik Judas Iskariot verantwoordelijk… 😀

 42. Deze: http://nl.wikipedia.org/wiki/Judas_Iskariot
  Maar zoals je hopelijk al begrepen had, was dat slechts een grapje. Ik geloof niet zo in de schuldtoewijzing aan één persoon of één kabinet, de echte puinhoop is iets wat over de decennia heen door talloze kabinetten bij elkaar gebreid is. En ja, sommigen hebben “beter/harder” hun best gedaan, om er een puinhoop van te maken, maar zelfs wij kiezers zijn niet volledig onschuldig. De wraak van de democratie is immers, dat we er allemaal bij staan en op de een of andere manier – hoe ingewikkeld ook – ook allemaal medeverantwoordelijk voor zijn, wat er uiteindelijk in Den Haag voor beleid verzonnen wordt…
  😉

Reacties zijn gesloten.