Jonge Socialisten roepen PvdA op om stelling te nemen tegen onzinnige dwangarbeid Amsterdam

Tot tranen geroerd waren we toen we onderstaand berichtje lazen op de site der Jonge Socialisten, naar aanleiding van het bericht dat in Amsterdam bijstandsgerechtigden worden gedwongen om schoenen te poetsen, takjes op te rapen, blaadjes te tellen, samen te lunchen, dit alles onder de bezielende leiding van voormalig PSP en thans GL politicus Andrée van Es:

Wij roepen de PvdA dan ook op om stelling te nemen tegen de handelswijze van DWI. De PvdA staat van oudsher voor eerlijk werk voor iedereen, en daar vallen bijstandsgerechtigden ook onder. Het huidige beleid suggereert dat bijstandsgerechtigden straf en disciplinering nodig hebben om aan het werk te gaan. Dit is een valse voorstelling van zaken en plaatst een stigma op mensen in de bijstand (js.nl)

Zonder gekheid het is natuurlijk mooi dat ze dit doen. Maar wat de Jonge Socialisten eigenlijk zijn is gewoon: de excuustruus van de PvdA. Zie je wel, we zijn wel sociaal. Zoals de JOVD ook wel eens een liberaal standpunt verkondigt waar de VVD dan zijn kont mee afveegt.

13 gedachten over “Jonge Socialisten roepen PvdA op om stelling te nemen tegen onzinnige dwangarbeid Amsterdam”

 1. Natuurlijk is schoenen poetsen vernederend. Wat dacht je van de uitdrukking: “Hij is het nog niet waard mijn schoenen te poetsen”?

 2. In ieder geval doet de JS iets, hoewel het wellicht een excuustruc is. Aan de PvdA het advies om nog eens goed internationale verdragen te bestuderen.

  In het wetsvoorstel werk en bijstand” gaat het kabinet in op de verwijten van dwangarbeid (p.61).

  Daarnaast merkt de regering op dat het bij de tegenprestatie gaat om een nieuwe burgerlijke verplichting en naar het oordeel van de regering niet om gedwongen arbeid als bedoeld in artikel 2 van ILO-verdrag nr. 29. Immers, in dat verdrag wordt als dwangarbeid uitgesloten elke arbeid of dienst, die deel uitmaakt van de normale burgerlijke verplichtingen van de burgers van een land dat volledig zelfbestuur heeft en kleine gemeenschapsdiensten. Het verdrag spreekt van diensten, uitgevoerd in het onmiddellijk belang van de gemeenschap en diensten, die uit dien hoofde beschouwd kunnen worden als normale, op de leden van de gemeenschap rustende, burgerlijke verplichtingen, op voorwaarde dat de bevolking zelf of haar rechtstreekse vertegenwoordigers het recht hebben zich uit te spreken over de noodzakelijkheid van die diensten.

  In het ILO-verdrag betreft het algemene verplichtingen die aan burgers kunnen worden opgelegd. In het wetsvoorstel gaat het niet om algemene verplichtingen, dus voor iedere burger geldend, maar slechts voor een specifieke groep, nl. de bijstandsgerechtigden. En de ‘tegenprestatie’ is geen kleine gemeenschapsdienst, maar kan jarenlang duren. De ‘tegenprestatie’ is daarom wel degelijk dwangarbeid.

  Er loopt weliswaar al een procedure over dwangarbeid bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar het kan nog wel jaren duren voordat er een uitspraak komt. In de tussentijd kan dit kabinet rustig zijn gang gaan om allerlei internationale verdragen aan zijn laars te lappen.

 3. ’t Jong, inderdaad: excuustruus. Mooi verwoord. Bovendien moeten deze slavernij praktijken overal stoppen en moeten degenen die het bedacht hebben achter de deuren.

 4. Is wel grappig van de Jonge Socialisten. Juist binnen het socialisme bestaat er geen arbeidsloos inkomen. Al moet je de straat gaan vegen met een bezem (Ik zag dat in 1979 in Sofia Bulgarije), je zult deelnemen aan het arbeidsproces.

 5. @Liera

  Wat zit je toch te zeuren over socialistische ontsporingen. Niemand wenst de ‘socialistische’ staten van Oost-Europa terug. Net zoals niemand de wandaden van Stalin goedpraat.

 6. Kom op man, zéér on-topic is mijn reactie. Geef mij dan eens een voorbeeld van een socialistische samenleving met arbeidsloos inkomen ! Die bestaat niet ! Volledige werkgelegenheid, waar ze altijd mee pochten, bleek altijd dwangarbeid te zijn.

 7. reinegrlgo: Er bestaat geen plicht om te werken, niet lullen dus. Je loopt wel kans je uitkering kwijt te raken als je een baan weigert: een baan, waarvoor je minimumloon hoort te krijgen dus. Een baan zonder loon is dwangarbeid.

 8. @ GJ Klopt. Maar misschien voel je wel een morele plicht tot werken. Het kan toch geen prettig idee zijn om jaar in jaar uit een uitkering te ontvangen, wetende dat heel veel andere mensen dag-in-dag-uit zich het schompes werken en daar netto maar weinig van terugzien vanwege de hoge belasting- en premiedruk. In Nederland ga je vanaf € 19.600,- brutojaarsalaris al 42 % belasting betalen.

 9. aan de top de bonusbankiers, de links/rechts politici en onder op de klootzakken die terwyl ze aan de stryd en maatschappy kunnen meewerken, zeuren en klagen en hun slappe handjes ophouden.
  De perfecte figuranten voor Geert en zyn trawanten en deze zakkenwassers noemen zich links???

Reacties zijn gesloten.