In Den Haag vanwege dwaze NSS: een goede demonstratie!

Wat een mooie demonstratie was dat! Met zeker tweehonderd mensen liepen we luid roepend vanaf het Hobbemaplein zigzaggend door en langs de Schilderswijk naar het Spuiplein in de binnenstad van Den Haag. Aan het begin twee toespraken. Aan het eind nog drie, plus een afsluitend opstookwoordje vanuit de organisatie. Veel politie, maar desondanks geen heftige confrontatie met de demonstranten. Leuzen, vlaggen, mooie spandoeken. En een elegant zonnetje om te hele boel in een welhaast ideaal daglicht te zetten. Echt goed.

Ik heb het over de demonstratie tegen de Nuclear Security Summit (NSS)  die 24 en 25 maart onder begeleiding van absurde politie-en legermaatregelen gehouden wordt. De leus in het Engels: “Stop Nuclear Power! Abolish Poverty”. Dat ‘nuclear power’ slaat op kernenergie maar kan tegelijk gelezen worden als verwijzing naar de nuclear powers, de kernmogendheden. Zowel kernenergie als kernwapens waren doelwit van het protest. In de Nederlandstalige leus “Stop Kernenergie! Armoede uitbannen!” was het anti-kernwapengeluid zoekgeraakt, maar dat werd in toespraken en leuzen nadrukkelijk gecompenseerd.

De demonstratie verliep goed, soepel, strijdbaar en blijmoedig. Hoe anders zag het er in de aanloop uit! Al tijden ging de oproep vanuit Stop de NSS rond,met name op Facebook. Het aantal aanmeldingen steeg echter slechts traag, eind vorige week waren er amper boven de tweehonderd mensen die aangaven te zullen komen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Ravotr