Symbolisch gespartel van de PvdA

Het is een nare maatregel, maar beloofd is beloofd, dus dan moet het. De PvdA is uit hoofde van het op blatant idiote wijze tot stand gekomen regeerakkoord met de VVD gehouden tal van nare maatregelen te steunen.
 
Maatregelen die frontaal zouden moeten botsen met de ideologie van een partij die zich laat voorstaan op verheffing en emancipatie.
Eén maatregel die zo volstrekt verwerpelijk is dat “naar” een heel vervelend eufemisme is, ligt de PvdA erg zwaar op de maag. De strafbaarstelling “Illegalen” is om meerdere redenen een gruwelijk onderdeel van het regeerakkoord.
We moeten vooral niet denken dat de PvdA blij is met die maatregel. Integendeel, de PvdA vindt het verschrikkelijk, maar of we dan wel even willen begrijpen dat die maatregel toch vooral een symbolisch karakter heeft. Mensen zonder geldige verblijfspapieren of erger nog, zonder welk papier ook, horen niet in Nederland, die moeten weg. Jammer dat ze bestaan, maar we kennen geen enkel pardon. Beboeten, in de boeien slaan, opsluiten en op transport naar waar ze misschien vandaan kwamen. Symbolisch dan toch, want in de praktijk zal dat allemaal reuze mee gaan vallen. Diederik Samsom heeft het afgelopen jaar geen kans onbenut gelaten om dat “symbolische” karakter van de wet die nog wet moet worden te benadrukken. Een loden last voor de PvdA, maar het gaat echt veel te ver om te beweren dat dit pijnlijke onderwerp het gigantische verlies van de PvdA bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen veroorzaakt heeft. Hiervoor zijn andere, veel zwaarder wegende oorzaken te noemen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Jakob Java