Referenda zorgen voor slechte kwaliteit democratie

Het achterlijke voorstel voor raadgevende referenda gaat het vandaag waarschijnlijk halen in de Eerste Kamer.

Andreas Kinneging noemde in Buitenhof terecht kwaliteit van democratie als een van belangrijke voorwaarden voor het vertrouwen van de burger in politiek.

Burgers hebben simpelweg niet de tijd en middelen om zich intensief te bemoeien met wetgeving en laten dit daarom over aan specialisten die zij kiezen om zichzelf als het ware te vervangen in het beleidsproces.
(Stukroodvlees)

Ik zou misschien goed operaties kunnen verrichten, had ik medicijnen gestudeerd. Of ik zou prachtige bruggen kunnen ontwerpen, was ik civiel ingenieur geworden. Het een noch het ander heb ik echter gedaan. En ik wil de verantwoordelijkheid voor genoemde werkzaamheden evenmin. Voor bestuurlijke problemen hebben we politici. Ik kies een politicus die het beste mijn opvattingen representeert. Het is onzin dat we met z’n allen moeten gaan studeren op problemen waarvoor we duurbetaalde politici inhuren.

10 gedachten over “Referenda zorgen voor slechte kwaliteit democratie”

 1. @Sjaak, het lijkt alsof je sommige neoliberale ontwikkelingen in ons land gemist heb.

  Bijvoorbeeld de draaispil van de huidige totalitaire neoliberale corporatieve gezondheidszorg is dat jij ook op de stoel van de behandelaar mag zitten en zelf bepalen hoe zal het allemaal aan toe gaan, wat helemaal niet mis is ook heb je geen verstand en sommige dingen zou je misschien pas na jaren bestuderen goed kunnen doorgronden oftewel goed kunnen begrijpen. Niettemin acht de wetgever je in staat ingewikkelde overwegingen zomaar te kunnen doorgronden. Niets mis mee.

  Helemaal hetzelfde met de bruggen, oftewel bijvoorbeeld luchtvaart enzovoort. In wezen gaat het om hetzelfde proces. Als de wetgever het beslist dan is het aan iedereen een mening over te hebben.

  En nu is het de tijd voor de Referendum.

 2. In principe klopt het wel, alleen gaat het fout als een deel van de mensen het vertrouwen verliest in de deskundige specialisten, en bij voorkeur op mensen stemt als Ronald Reagan, George W. Bush of Geert Wilders, omdat die in elk geval nauwelijks meer verstand dan zijzelf lijken te hebben en dus ook niks kunnen bedenken wat ze zelf niet kunnen begrijpen.

 3. Zo is het. De mening van Sjaak is ook representatief, wel heeft het de betrokken probleem wel een dubbel bodem en dit heb ik aan de hand van een voorbeeld geprobeerd uit te leggen omdat dit principe in vergelijkbare situaties door te trekken is.
  Zou ik niet willen dat mensen denken dat ik Sjaak wil aanvallen – het gaat me om de discussie.

 4. @nexus,

  Je redenering dacht ik bij #1 te begrijpen, maar bij #4 niet meer.

  Ik meen eerst te lezen dat referenda uitvloeisels zijn van een neoliberale agenda. Je wordt verondersteld over de meest complexe onderwerpen een keuze te maken, ook al snap je er geen jota van.

  Maar later merk je op dat er een dubbele bodem in zit. Welke?

 5. @Sjaak, heb je mij goed in beide gevallen begrepen.

  Overal een mening op hebben is niet verkeerd, doch heeft dit beperkingen ivm met beslissingen over ingewikkelde zaken met veel mogelijke overwegingen nemen.
  Lang niet dieren kan dit vervolmaken en het zou verkeerd zijn om dit te blijven propageren. Doch is dit de basis van de Democratie, qua politiek gebeuren.

  Daarom heb ik als voorbeeld een zeer typisch geval aangegeven waar de wetgever heeft in de gezondheidszorg tot het uiterste reeds geregeld dat menig men op de stoel van de behandelaar mag zitten en beslissingen nemen waar men vaak überhaupt niet in staat is om een degelijke overweging en/of begrip op te brengen.
  Doch heeft de neoliberale wetgever alles erom gedaan om het valse indruk te geven tevens dito in wet vast te leggen dat iedereen de betrokken materie zou kunnen doorgronden en goed kunnen overwogen begrijpen en beslissen.

  Deze situatie is op aandringen van de neoliberalen door de wetgever doorgedramt. Niets mis mee.

  Het is een trend. Consumentisme. Nu is het Referendum aan de beurt.
  Anders waarom zou het ene kunnen en het andere niet?

 6. Nog een voorbeeld dat ernstige twijfels doet rijzen t.a.v. de kwaliteit van een referendumbeslissing:

  ‘Als Roemenen en Bulgaren niet worden genoemd, is een ruime meerderheid (54 procent) van de ondervraagden ervóór dat EU-burgers in heel Europa kunnen werken. Met die twee groepen erbij zakt de steun tot 18 procent. Ook bij de achterban van de uitgesproken pro-Europese partijen D66 en GroenLinks is er een groot verschil te zien als de vraagstelling over het vrije verkeer wordt aangepast door Oost-Europeanen erbij te noemen. Onder D66-kiezers is 80 procent voor het vrije verkeer in de EU, met de twee bevolkingsgroepen erbij is het opeens 34 procent, bij GroenLinks is het verschil 83 procent tegenover 31 procent.’

  Bron: http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/12/weinig-steun-voor-vrij-verkeer-eu-als-oost-europeanen-ook-meetellen/

  Of hoe enkele andere woorden in een vraagstelling tot grote verschillen in uitkomsten kunnen leiden. Dit vind ik zelfs bizar.

 7. Zoiets toont aan dat het sentiment een veel te grote invloed op referenda zou hebben. Je mag aannemen dat iedereen weet dat Roemenië en Bulgarije bij de EU horen en dat er sinds 1 januari vrije persoonsverkeer bestaat. Pas na het expliciet noemen van deze landen is de toestemming schokkend laag.

 8. @Sjaak, zou ik niet weten waar dit feit verrassend is. We zijn terug bij af.

  Het gaat om de irrationele xenofobie dat het Westen beheerst en dank je, ligt hier aan de hand van je voorbeeld een harde feit over de irrationele denksfeer dat typisch voor Nederland is en direct het opkomst van PVV en allerlei xenofobe stromingen in de maatschappij mogelijk maakt.

 9. Had ik ooit een allochtoon met dito afkomst gevraagd in een gesprek waarom hij zo somber is over zijn eigen perspectief in Nederland met al die mogelijkheden enzovoort, zei hij terug, ” deze mensen dragen een soort chronisch, onverklaarbaar, irrationeel haat jegens Oost-Europeanen, het is te bizar voor woorden” “Ach ja”,zei ik tegen hem,” doe maar je best, het rest is karma”.

  Misschien heeft hij toen gelijk gehad.

  Dit zou voor mij nog geen reden zijn om tegen het principe van het Referendum te gaan.
  Het gaat om de Democratie, dus niet om de Etniciteit.

Reacties zijn gesloten.