Europese christendemocraten: VN-Vluchtelingenverdrag slegs vir blankes

BumaindexDe EVP, de partij van de Europese christen-democraten, wil tot grote tevredenheid van CDA-leider Sybrand Buma het VN-Vluchtelingenverdrag aanpassen. Buma had dit al eerder betoogd in een interview met Elsevier. Volgens Buma is het VN-Vluchtelingenverdag slechts bedoeld voor blanken en moeten die zwartjes niet denken  dat ze er óók een beroep op kunnen doen.

“Het was bedoeld voor Europese ontheemden die waren gevlucht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nu hebben we te maken met voortdurende chaos aan de Europese buitengrenzen”

Dit alles om ‘onze’ verzorgingsstaat te redden, want dat Buma uw en mijn belangen op het oog heeft behoeft geen nader betoog.

Meer bij de NOS. Sterke maag vereist.