Splinterpartij SGP wil het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw aantasten

Het is weer zover hoor, fundamentalistische christenen vertegenwoordigd door de SGP willen het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw beperken.
Onder het mom van bescherming van het embryo moet de abortuswet aangescherpt worden. Zij willen dat de motivatie voor een abortus moet worden geregistreerd.
Uit een onderzoek dat de SGP door TNS Nipo heeft laten uitvoeren zou blijken dat een meerderheid van de Nederlanders voor zo’n registratie zou zijn.

Uit dat onderzoek, uitgevoerd door TNS Nipo, blijkt dat de meerderheid van de ondervraagden het wel een goed idee zou vinden om abortusmotivatie te registreren.

(bron)

Het wensen van zo’n registratie is een zware inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Voor willen weten van de reden kan geen andere reden zijn dan een moreel oordeel te vellen over de beweegreden van de vrouw die een keuze voor abortus maakt.

Dat het de SGP uiteindelijk gaat om beperking van het recht op abortus op grond van beweegredenen is duidelijk.
Het onderzoek moet daarbij als knuppel dienen.

Het onderzoek kan het geluid dat de SGP in abortusdebatten laat horen in belangrijke mate versterken, denkt Van der Staaij. „Wij werpen al een tijdje de vraag op of abortus, bijvoorbeeld vanwege een handicap, in Nederland niet veel en veel te gewoon is geworden. Stel, ouders verwachten een kindje met een open ruggetje. Doen we dan eigenlijk wel voldoende om hen een alternatief aan te bieden, bijvoorbeeld een operatie in de baarmoeder? Wij sporen minister Schippers van Volksgezondheid al enige tijd aan om daar meer geld beschikbaar voor te stellen. Met dit onderzoek in de hand gaan we dat des te krachtiger doen, want de bevolking blijkt abortus op grond van een handicap inderdaad veel minder normaal te vinden dan wel wordt gedacht.”

(bron)

Gelukkig, is een grote meerderheid van de Nederlanders van mening dat de abortuswet eerder verruimd dan verscherpt moet worden. Deze moeten zich alleen nog even realiseren dat registratie een verscherping is.
Wat de SGP betreft is het op zijn minst opmerkelijk dat zij als tegenstanders van volkssoevereiniteit, gebruikmaken van een volkspeiling.