Waarom zou die D van D66 nog voor Democraten moeten staan?

Ze zijn het namelijk niet, misschien nooit geweest (ze wilden het districtenstelsel opnieuw invoeren, dat Groot-Brittannië zo ondemocratisch maakt) en voor deze grootste fans van de Europese Unie en haar voorlopers is die democratiseringswens die ze zeiden uit te dragen nogal aanvechtbaar. FTM heeft een aardig stuk dat je misschien niet uit die hoek zou verwachten, waarom de club van naam moet veranderen (“niet meer van deze tijd”). Een proeve:

Dat is in deze tijd het grootste probleem voor D66: de partij heeft geen verhaal voor de verliezers, voor de mensen die niet (volwaardig) kunnen deelnemen aan de samenleving en die alleen maar last hebben van globalisering en vrijemarktbeleid. Deze mensen hebben geen boodschap aan bevlogen verhalen over het heil van grensoverschrijdend verkeer van personen, goederen en diensten, als dit voor henzelf betekent dat ze een messcherpe prijsconcurrentie moeten aangaan met vakgenoten uit Oost-Europa vanuit een arbeidsmarktpositie die van alle zekerheden en beschermingsconstructies is ontdaan.

Leuke Terrasjes 66, LT66 dus, zou ook een idee zijn.