Bij D’66 kun je niet volgzaam genoeg zijn

Men zou denken dat dit interview overloopt van trouw aan een partij die een Bulderend Niets voorstaat. Alle lof voor de coalitie met Leefbaar Rotterdam en het CDA, maar ja, misschien is de partij te volgzaam.

,,Neem de tenenkrommende integratienota van dit college. De beeldspraak is dat allochtonen moeten ‘invoegen op de snelweg’. Zo praat je niet over andere Rotterdammers. Wij als fractie hebben hoogstens wat punten en komma’s mogen veranderen.’’

Deze brave D’66-er Jos Verveen is om zijn brave woorden uit de fractie gegooid:

Fractievoorzitter Samuel Schampers laat weten dat Verveen het vertrouwen al meerdere malen heeft geschonden. ,,En nu zijn we er klaar mee.” De coalitiefracties zijn nu hun meerderheid kwijt in de raad. Met een minimale meerderheid van één zetel was zijn stem onmisbaar voor de coalitie.

Bron.

Of Verveen op de lijst voor D’66 blijft voor de gemeenteraadsverkiezingen is dus ook nog maar de vraag.