‘Vrouwen moeten zwijgen in samenkomsten’

Vrouwen zijn een splijtzwam in de SGP. Weliswaar slaat de koptekst uit 1 Korintiërs 14:34 op samenkomsten in kerkdiensten, maar even verder gebiedt deze bijbeltekst dat ze gehoorzaam en bescheiden moeten blijven tegenover hun man. De interpretatie ligt voor de hand dat het zeker niet gepast is om op politieke vergaderingen het woord te voeren.

Met betrekking tot wat gepast is herinnert SGP-partijvoorzitter Maarten van Leeuwen in het partijblad De Banier eraan dat ‘er een onderscheiden roeping en verantwoordelijkheid is ten aanzien van het regeerambt voor mannen en vrouwen.’ Dat wil zeggen dat voor vrouwen gehoorzaamheid en bescheidenheid geldt. Lokale partijbesturen dienen ten aanzien van hen te opereren ‘binnen de kaders van de partij’.

Weliswaar is de fundamentalistisch christelijke partij in 2010 na een arrest van de Hoge Raad overstag gegaan wat betreft vrouwen op haar kandidatenlijsten. Maar dat wil nog niet zeggen dat het de bedoeling is dat ze lokaal de partijlijn uitzetten. Niettegenstaande het beleid van het landelijke partijbestuur zijn in Amsterdam en Vlissingen vrouwen nota bene lijsttrekkers bij de komende gemeenteraadsverkiezingen geworden. Van Leeuwen schrijft in reactie op deze ontwikkeling dat ‘het hoofdbestuur het als zijn opdracht ziet de eenheid van de partij rondom de SGP-beginselen (dat is meer dan er één uit te isoleren) te bewaren met respect voor elkaar.’

Kortom, er is bonje binnen ‘een parel in ons parlement‘, althans zo kwalificeert VVD-coryfee Hans Wiegel de SGP.