Geen traan om dat referendum, maar…

Het kabinet wil van het raadgevend referendum af, een meerderheid van de Tweede Kamer gaat er in mee. Dat raadgevend referendum gaat dus voor de bijl, en ik kan er geen democratische traan om laten. Maar de manier waarop de coalitie dit doordrukt, en zelfs een raadgevend referendum over de wet die de afschaffing ervan regelt maar eventjes blokkeert, is erg onsmakelijk.

Weerst het referendum, raadgevend of anderszins. Referenda zijn ondingen. Ze maken van complexe problemen kwesties van ja of nee. Daarbij komen zowel aan de ja- als aan de nee-kant mensen met tegenovergestelde visies aan dezelfde kant te staan, en staan mensen met verwante visies tegenover elkaar. Zinnige en diepgaande afwegingen gaan teloor in geschreeuw tussen twee groepen, waarvan degene die de meeste decibellen produceert, de strijd wint. Decibellen vergen aantallen, geen afwegingen. Ze vergen een grote dure geluidsinstallatie. Referenda zijn verkiezingen tussen goed gefinancierde politieke partijen, maar dan doorgaans nog wat erger. Als dat democratie en volkssoevereiniteit is, dan ben ik tegen democratie en tegen volkssoevereiniteit.

Voorbeelden? Brexit in Groot-Brittannië, het referendum of dat land wel of niet in de EU moest blijven. Gangmakers van die Brexit kwamen uit rechtse kring. Daar leefde het idee dat de Britten zich niet door bureaucratische bemoeials uit Brussel de wet moesten laten voorschrijven. Bemoeials uit Londen waren kennelijk geen probleem, om over de bureaucratische bemoeials die elk stadsbestuur en elk overheidsgezag beheersen en typeren, maar te zwijgen. Nee, de bemoeials waren verwerpelijk omdat ze van buitenaf kwamen. Xenofobie was the name of the game. Het was ook duidelijk dat die xenofobie niet louter ging om afkeer van Brusselse bureaucraten. De Brexit-campagne richtte zich, vaak bedekt maar soms vrij openlijk, tegen ‘immigratie en daarmee tegen immigranten. Dichte grenzen, met de zeggenschap erover in handen van Britse bureaucraten, daar ging het Brexit-gangmakers om. Brexit-pleidooien hanteerden racistische motieven en versterkten dat racisme.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr