Kabinet wil rechtsbijstand vrijwel volledig afschaffen

 

Het kabinet heeft de aanval geopend op de rechtsbijstand. Of beter: gaat de aanval openen en heeft daartoe alvast wat proefballonetjes opgelaten.  

Volgens NRC  is minister Dekker van plan in asiel- en strafzaken nog een advocaat te vergoeden. Zaken in het civiel recht (bijv. ontslag of schulden) en het bestuursrecht (bijv. een strafkorting op de uitkering) moeten ‘minder snel bij een advocaat terechtkomen’. Lees: de toegang tot het civiel- en bestuursrecht moet voor mensen met een laag inkomen onmogelijk worden gemaakt.

Dit betekent dat je voortaan alleen effectief je recht kunt halen wanneer je er financieel warmpjes bij zit. Ben je een relatieve armoedzaaier, dan kun je het – als het aan Dekker ligt – in de toekomst vergeten: de rechter is alleen nog toegankelijk voor bedrijven en mensen met veel geld, de rest kan doodvallen.

Taken van advocaten moeten worden overgenomen door “oplossingen die de private markt heeft ontwikkeld”, zoals mediation. De rechtspraak wordt dus (deels) geprivatiseerd en mensen met een laag inkomen zijn voortaan aangewezen op de onbeholpen bemiddelingspogingen van de welzijnsmaffia óf op commerciële mediationbedrijfjes die ongetwijfeld als paddestoelen uit de grond zullen schieten.

Uiteraard wordt er door sommigen weer flink geworsteld met het geweten, in dit geval met name over de vraag hoe lage inkomens tóch toegang tot de rechtspraak kunnen houden. Dekker en zijn onderhandelingspartners – waaronder  de  Nederlandse Orde van Advocaten – denken aan een verplichte rechtsbijstandverzekering. Hoe minima dat óók nog moeten betalen staat er niet bij. Uiteraard komt dit onderdeel niet uit de lucht vallen:

Het behoeft geen betoog dat dit voornemen de rechtsstatelijke inperking van de overheidsmacht flink aantast. Lucas Roorda wees er vanochtend op Twitter terecht op dat conflicten tussen overheid en burger zich niet alleen afspelen in de bestuursrechtelijke sfeer:

Lees: klassenjustitie wordt als het aan het kabinet ligt weer de norm in Nederland.