VVD en CDA blokkeren extra geld voor in financiële nood verkerende gemeenten

Wopke Hoekstra (Financiën) heeft in de ministerraad van 5 maart de toekenning van extra geld aan in financiële nood verkerende gemeenten geblokkeerd. Eerder had het kabinet toegezegd extra geld vrij te zullen voor de jeugdzorg, al jaren een gigantisch hoofdpijndossier voor vrijwel alle gemeenten. Dat wordt nu dus op de lange baan geschoven.

Uit onderzoek van accountantsbureau BDO bleek in januari dat bijna 80% van alle gemeenten het komende jaar een tekort verwacht. Voornaamste schuldige is de jeugdzorg. Die werd in 2015 in het kader van de decentralisering door het Rijk bij de gemeenten over de heg gekieperd, zonder dat die daar financieel voldoende voor gecompenseerd werden. Daardoor ontstonden bij veel gemeenten grote tekorten op de begroting die ze uitsluitend konden dichten door bezuinigingen en/of lastenverzwaringen.

Na de zoveelste waarschuwing dat gemeenten in zwaar weer dreigden te belanden, zegde de regering toe op korte termijn financieel over de brug te zullen komen. Financiën won echter – zoals gebruikelijk – de slag in de ministerraad. Volgens Segers (CU) zou naast het CDA ook de VVD de portemonnee niet willen trekken, althans niet op korte termijn. CU en D66 zouden wel vóór zijn geweest.

Bron: Binnenlands Bestuur

Uitgelichte afbeelding: Door Richard Broekhuijzen – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89493791

.