Extreemrechts stemt tegen motie om rechtspositie burgers te versterken

Een motie van Jesse Klaver (GL) en Lilianne Ploumen (PvdA) de rechtspositie van burgers te versterken is donderdag met grote meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Zelfs de VVD stemde vóór. Heel voorspelbaar stemden PVV, FVD en JA21 tégen de motie.

De motie draagt de regering op structureel meer geld vrij te maken voor de sociale advocatuur. Dat is broodnodig want de rechtsbescherming van mensen met een laag inkomen staat al heel lang onder druk.

Ook stelt de motie dat burgers door de overheid niet met wantrouwen mogen worden bejegend. Om schrijnende individuele effecten te voorkomen moeten daarom in wet- en regelgeving waarborgen worden opgenomen, bijvoorbeeld een hardheidsclausule (mogelijkheid van een overheidsorgaan om van wetgeving af te wijken als toepassing van de regel een burger onevenredig zou benadelen) of een discretionaire bevoegdheid.

Steen des aanstoots voor extreemrechts was waarschijnlijk de oproep te stoppen met discriminerende algoritmes. Het toeslagenschandaal kon – mede – zo’n omvang aannemen doordat de Belastingdienst actief op zoek ging naar mensen die aan bepaalde kenmerken voldeden, zoals het hebben van een dubbele nationaliteit. M.a.w: mensen werden eruit gepikt vanwege een persoonskenmerk, niet omdat er concrete aanwijzingen waren dat ze gefraudeerd hadden. In de motie wordt opgeroepen dergelijke methodes uit te bannen. Voor racistische partijen als PVV, FVD en JA21 was dat natuurlijk onaanvaardbaar.

De motie kan hier gedownload worden.

Uitgelichte afbeelding: Door mystic_mabel – https://www.flickr.com/photos/parkris/3672434417/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99160370